روانشناسی

دانلود مقاله و پایان نامه روانشناسی :
مسئولیت­پذیری از منظر جامعه­شناختی و روان­شناسی

مسئولیت­ پذیری از منظر جامعه­شناختی و روان­شناسی در زمینه مسئولیت­ پذیری دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها در باب مسئولیت­ پذیری فردی و اجتماعی و برخی دیگر در […]

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره
راهنمای پایان نامه روانشناسی درباره : سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی ۲-۲-۱ سرمایه اجتماعی چیست سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه­شناسی، اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده استفاده شده است. […]

هوش اخلاقی بوربا

هوش اخلاقی بوربا هوش اخلاقی توسط بوربا در روانشناسی وارد شده است. او هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشت اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به […]