تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی- قسمت 14

6. www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Kazaghstan/Oil.html. February 2008. August 12, 2010.7.http://www.iea.org/country/n-Country.asp?COUNTRY-COPE=Kazaghstan.23 October 2008. August 16, 20108.http//www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kzahkatan/Gaz.html.February9.http://www.eia.doe.gov/emeu/oil and gas/Turkmenistan.(August 2,2008). August 23,2009.10.www.eai.doe.gov.International Energy Outlook 2009.11.http://www.eai.doe.gov/emeu/oil and gas/Turkmenistan, (August 2,2008), August 201012″ How much is the […]

مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه

دانشگاه علامه طباطباییپردیس آموزش‌های نیمه حضوری (خودگردان)پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌المللعنوان:مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما […]

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان ۲۰ تا ۴۰ سال در شهرستان کرج- قسمت ۵

تقریباً در کلیه تحقیقات مربوط به اعتیاد از ویژگی­های شخصیتی به عنوان عاملی که شخص را به سوی اعتیاد می­کشاند، نام برده شده است. از ویژگی­های شخصیتی برجسته معتادان می­توان […]

معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت- قسمت ۱۰

«وَ أَنْزَلَ الَّذِینَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ» یعنی از قلعههایشان [پایین کشید] «وَ کانَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیراً».در روایت برای این لغت معنای «حصون» آمده که در […]

بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاندانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتپایان نامهجهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی جراحی)عنوان:بررسی میزان […]

ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان- قسمت ۲

پ- نیاز به کنترل خویش……………………………………………………………………………………………۲۶ت- ارزیابی از عملکرد………………………………………………………………………………………………۲۶ث- شکست­ها در رسیدن به استانداردها……………………………………………………………………….۲۷ج- تعلل در انجام وظایف…………………………………………………………………………………………..۲۷چ- انتقاد از خود………………………………………………………………………………………………………۲۷ح- رسیدن به استانداردها و اهداف به صورت موفقیت­آمیز……………………………………………….۲۸خ- پایبندی بیش […]

بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان¬های ساری- قسمت ۲

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ۷۶فصل چهارم: نتایج۴-۱- مقدمه ۷۸۴-۲- مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه ۷۸۴-۳- نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش ۸۴۴-۴- آزمون فرضیات پژوهش ۸۹فصل پنجم: بحث […]