تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

دانشگاه شاهددانشکده علوم انسانیگروه حقوقپایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق خصوصیعنوان:تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنیاستاد راهنما:دکتر عباس محمدیاستاد مشاور:دکتر ستار زرکلامنگارنده:زهره صادقی تفتیزمستان ۱۳۹۲صورت‌جلسه دفاع […]

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان- قسمت ۴

و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ارایه شده سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها آمده است.۲-۱بیان مسأله تحقیقیکی از تحولات اساسی که در مدیریت […]

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۱۶

ملت فارس پس از سالها محرومیت و تحمل همه گونه فشار مالی و اقتصادی، امروز برای احقاق حق خود قیام کرده، می خواهد حقوق قانونی خود را که در قانون […]