نقش مبادله رهبر – عضو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و …

خلاقیت نقش مهمی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان­ها ایفا می کند. با توجه به اهمیت خلاقیت، محققان متعددی ماهیت خلاقیت و ابزاری برای افزایش خلاقیت کارکنان را مورد بررسی […]

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

امروزه صاحب نظران معتقدند سازمان­ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره­ای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. سازمان­هایی که دارای تجهیزات […]

دانلود  اجل در اسناد تجاری

و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری […]

استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47       بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51       بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52   […]

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی…………………………………………………………………………. 9 مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………….. 10 گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی…………………………………………………………………………. 10 گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی…………………………………………………………………………….. 11 […]