علمی

اصول هوش اخلاقی در مدیریت

-اصول هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی ۱. هوشیاری:قرآن همواره اولین توصیه به هوشیاری را به مؤمنان می کند که باید آماده و هوشیار باشند. برای مثال ، در سوره نساء ، آیه ۷۱ می فرماید: ... ادامه

By 92, ago
علمی

مدل مفهومی مدارس هوشمند

مدل مفهومی مدارس هوشمند برای استقرار مدرسه هوشمند باید مدلی ارائه نمود که بتواند اجزاء این نوع مدارس را مشخص نماید و به عنوان مرجعی برای توسعه مدارس هوشمند و همچنین تفکیک این نوع... ادامه

By 92, ago