مقاله با موضوع دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بر اساس ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بسته هستند

مقاله با موضوع اثرات اجتماعی و اقتصادی و رسیدگی به اعتراض

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-هزینه وصول : با توجه به انواع مالیاتهای غیرمستقیم هزینه وصول آنها نسبت به مالیاتهای مستقیم پایین تر می باشد . 2-اثرات اجتماعی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع اثرات اجتماعی و اقتصادی و رسیدگی به اعتراض بسته هستند

مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی و مالیات بر درآمد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دریک طبقه بندی کلی مالیاتها را به دو نوع مستقیم وغیر مستقیم تقسیم می کنند.1-12-2- مالیاتهای مستقیم مالیاتهای مستقیم مالیاتهایی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی و مالیات بر درآمد بسته هستند

مقاله با موضوع اشخاص مشمول مالیات و مالیات های مستقیم

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم از سال مالیاتی چنین تعریف شده است : سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع اشخاص مشمول مالیات و مالیات های مستقیم بسته هستند

مقاله با موضوع کشورهای توسعه یافته و تولید ناخالص داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مهمترین اختلاف بین زکات و مالیات به شرح زیر است:1- اسم و عنوان : کلمه زکات در لغت به معنای طهارت و برکت است. این کلمه در قانون... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع کشورهای توسعه یافته و تولید ناخالص داخلی بسته هستند

مقاله با موضوع قوانین و آئین نامه ها و هزینه های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-2-تاریخچه مالیات ایران درابتدای تاریخ ایالات وعشایر واقوامی که دارای استقلال بودند پرداخت مالیات را نوعی تحقیرو علامت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع قوانین و آئین نامه ها و هزینه های اجتماعی بسته هستند

مقاله با موضوع محدوده جغرافیایی و تاریخچه مالیات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ج: قلمرو زمانیاین تحقیق در فاصله زمانی شهریور1392 تا شهریور1393 انجام شده است.8-1- تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق مالیات: کلمه... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع محدوده جغرافیایی و تاریخچه مالیات بسته هستند

مقاله با موضوع تمکین مودیان مالیاتی و برنامه های توسعه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق : نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع تمکین مودیان مالیاتی و برنامه های توسعه بسته هستند

مقاله با موضوع تمکین مودیان مالیاتی و توزیع مجدد درآمد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-5 یافته های تحقیق882-5- پیشنهادها921-2-5- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق922-2-5- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی94پیوست ها95منابع و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع تمکین مودیان مالیاتی و توزیع مجدد درآمد بسته هستند

دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه شهید بهشتی و مفاهیم و اصطلاحات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر  وضعیت دارایی طرفین قانون مدنی ایران در مورد وضعیت تضمینات دین در مورد ضمان به صراحت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه شهید بهشتی و مفاهیم و اصطلاحات بسته هستند