علمی

روانشناسی فیزیولوژی اضطراب

بعد فیزیولوژیکی فیزیولوژی اضطراب دستگاه عصبی خودمختار (ANS) و غدد درون‌ریز Eg نقش مهمی در اضطراب دارند. می‌‌توان گفت دستگاه عصبی خود مختار واسطه دستگاه عصبی مرکزی و غدد درون ریز است.... ادامه

By 92, ago
علمی

سازوکار تاثیر tDCS بر روی مغز

سازوکار تاثیر tDCS tDCS با دیگر روشهای غیرتهاجمی تحریک الکتریکی مغز مانند تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (TES) و TMS متفاوت است. tDCS شلیک سلولهای عصبی را با قطبی سازی فرا آستانه­ای غشاء عصبی... ادامه

By 92, ago