وزارتخانه

سایت مقالات فارسی - 
بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها در اخذ وام ‌های  ...

حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.۱-۶- قلمرو تحقیقهر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.قلمرو […]

مقاله دانشگاهی - 
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان  ...

۵-۹- کانون محیط زیستبرگزاری کارگاه های تخصصی حمایت از منابع طبیعی، حیات وحش و محیط زیست – آموزش پیشگیری از آلودگی محیط زیست و برگزاری اردوهای پاکسازی محیط زیست -بازدید از […]

علمی :
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و  ...

واژگان کلیدی: نگرش[۱]، دانشجویان دانشگاه مازندران، فعالیت های فرهنگی و هنری[۲]، مشارکتفصل اول:کلیات تحقیقفصل اول: کلیات تحقیق:۱- مقدمهفرهنگ[۳] و هنر وسیله ارتباط انسان هاست وبرای حیات بشری و سیر به سوی […]