ماتریس

منابع مقالات علمی : 
ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۳

بکارگیری این استراتژی باعث عملکرد مناسب و کارا در مقایسه با دیگر الگوریتم‌ها همچون آنالیزهای جداسازی، بردارهای پشتیبان کننده[۶۷] و شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌شود. همچنین این تکنیک فقط به تنظیم دو […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط  ...

۲۷ .۰۲۸ کل ۴٫۲۹۰ ۲۹ همانطور که مشاهده می شود روزنامه همشهری تجربه در نشر (۱۳۹۴) موفق تر از بقیه بوده است. روزنامه میانگین جام جم ۴٫۷۴۳۷ خراسان ۴٫۴۴۹۰ همشهری […]