شبیه سازی

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۱۲

بررسی توزیع جریان های ترافیکی در داده بطور معمول جریان‌های ترافیکی مربوط به خیابان‌های شهری، رفتار و پترنی وابسته به زمان را دنبال می‌کنند. علاوه‌براین، رفتار ترافیکی مشاهده شده‌ی مربوط […]

دسته بندی علمی - پژوهشی :
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت  ...

موفقیت به کار گیری این برنامه فرهنگی منافع زیادی را در بر خواهد داشت که شامل توازن فرهنگی، تنوع فرهنگی و احترام به فرهنگ ها، بهبود و ارتقاء مکان های […]