نتایج جستجوی: محتوای اطلاعاتی

منابع و ماخذ پایان نامه محتوای اطلاعاتی و ماتریس همبستگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این حالت، جهت مقایسه محتوای اطلاعاتی دو متغیر X2,X1 دو مدل به شرح زیر برازش می‌دهیم: y=a0+a1x1+e y=a0+a2x2+e در ابتدا... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منابع و ماخذ پایان نامه محتوای اطلاعاتی و ماتریس همبستگی بسته هستند

مقاله مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برخی از محققین عقیده دارند که ارزش دفتری، منعکس کننده ارزش قابل تحقق خالص دارایی های شرکت (که به نظر می رسد هنگام تسویه شرکت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی سود بسته هستند

سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (استاندارد های حسابداری مالی، 1385)مسئولیت مدیران فرض تداوم فعالیت، یک اصل بنیادی در تهیه صورتهای مالی است. طبق فرض تداوم... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات بسته هستند

منابع تحقیق درمورد عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پرنده در دست اثر مالیاتی تقسیم سود تأثیر مشتریان و موکلین نابرابری اطلاعاتی رده‌‌بندی بهتر مدل‌‌های تجربی و نظری با... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منابع تحقیق درمورد عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بسته هستند

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کنترل بازاررضایت مشتریمشتری مداریالگوریتم ژنتیکسیستمهای تولیدقیمت گذاری پویاسود مورد انتظارتعادل عرضه و تقاضاسیستمهای اطلاعاتیحقوق صاحبان سهامتأمین... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

منبع تحقیق درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مجدد صورت های مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هری بار و جنکینس (2004) در امریکا تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی روی برآورد هزینه سرمایه را مورد پژوهش قرار دادند و در یافتند که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع تحقیق درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مجدد صورت های مالی بسته هستند

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پورحیدری بررسی میزان ارتباط سود و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبازده سهام شرکت طی سالهای... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام بسته هستند

مقاله درمورد استانداردهای حسابداری و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درمورد استانداردهای حسابداری و شرکت های پذیرفته شده بسته هستند

پایان نامه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و دانشگاه علامه طباطبائی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 3. پیشنهاد می شود تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روی شرکتها به عنوان متغیر کنترل مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج کاملتری ایجاد... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و دانشگاه علامه طباطبائی بسته هستند

پایان نامه عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-12- پیشینه تحقیقاتخسرو نژاد (1388) در تحقیقی با عنوان رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بسته هستند