سازوکار تاثیر tDCS بر روی مغز

میهمان
آگوست 17, 2018 0 Comment

سازوکار تاثیر tDCS tDCS با دیگر روشهای غیرتهاجمی تحریک الکتریکی مغز مانند تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (TES) و TMS متفاوت است. tDCS شلیک سلولهای عصبی را با قطبی […]

پایان نامه رایگان روانشناسی : آموزش نوروفیدبک

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

سیور2 ، 1999 نشان داد که الگو های مغزی میتوانندبا افزایش فرکانس فلش نور یا تندی چشمک زن تغییر کنند. هماهنگ سازی امواج مغزی ، EEG را تغییر میدهد . […]

پایان نامه رایگان روانشناسی : حافظه کوتاه مدت

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

پاسخ دهند و بااین کار توجه تقسیم شده را مطالعه کردند . مطالعات توجه تقسیم شده اطلاعات مفیدی را در باره محدودیت های پردازش افرادبدست میدهد و میتواند درباره مکانیسم […]