روانشناسی یادگیری

میهمان
آگوست 12, 2018 0 Comment

یادگیری 2-2-3-1  تاریخچه یادگیری   بخش اعظم مطالعات اولیه درباره یادگیری را رفتارگرایان انجام داده‌اند. فرض اساسی آن‌ها عبارت بود از این که؛ روابط ساده‌ای از نوع شرطی سازی، پایه […]

نقش و کارکرد دین در شخصیت و زندگی انسان

میهمان
0 Comment

نقش و کارکرد دین: دین به انسان چیزی می دهد که از هیچ چیز دیگری قابل دریافت نیست و آن اعتماد به حاصل کشش های زندگی، از طریق اتصال شخصی […]

چارچوب مفهومی هوش هیجانی از دیدگاه روانشناسان

میهمان
0 Comment

– چارچوب مفهومی هوش هیجانی از دیدگاه برادبری و گریوز گنجی (1384) به نقل از برادربری و گریوز (2004) دانستن اینکه هوش هیجانی چیست، فرد را یاری می‏رساند که چگونه […]

خصوصیات و طبقات باورهای منطقی

میهمان
0 Comment

خصوصیات باورهای منطقی این باورها با واقعیت هماهنگی دارند.      و بوسیله شواهد عینی تأیید می­شوند. باورهای منطقی به دو صورت شرطی یا نسبی هستند. بنابراین یک حکم قطعی یا مطلق […]

آثار نگرش مذهبی بر زندگی

میهمان
0 Comment

آثار نگرش مذهبی بر زندگی : در این راستا در قرآن کریم اشاره شده است که ارزیابی مؤمنان از رویدادهای تنشگر به آرامش روانی شان آسیب نمی زند زیرا همواره […]

خانواده از دیدگاه روان شناختی

میهمان
0 Comment

خانواده ویرجینیا ستیر (1987، ترجمه: بیرشک، 1383) خانواده را به عنوان جایی می­نگرد که در آن می­توان به عشق و تفاهم و پشتیبانی دست یافت، جایی که در آن می­توان […]

آسیب شناسی وموضع گیریهای نظری دربارۀ اضطراب

میهمان
0 Comment

اضطراب، تاریخچه،مفاهیم-رویکردها ودرمان 2-3-1- تاریخچه اضطراب تا سالهای اخیر اختلالات اضطرابی، را در مقوله روان آزردگیها قرار می‌دادند. این اختلال در قرن هیجدهم توسط پزشک اسکاتلندی، ویلیام کولن به کار […]

دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان

میهمان
0 Comment

دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان دلبستگی در جریان چرخه‌های زندگی از مادر به نزدیکان و سپس به بیگانگان و بالاخره به گروه‌های بیش از پیش وسیع‌تری تسرّی می‌یابد و […]

چهارچوب ها و مؤلفه های هوش هیجانی

میهمان
0 Comment

– مؤلفه های هوش هیجانی    دانیل گلمن مؤلفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: 1- ‌خودآگاهی: شناختن هیجان هایی که آن را احساس می کنیم […]

سبک شناسی چهارگانه فرزندپروری

میهمان
0 Comment

– سنخ شناسی فرزندپروری در دهه های اخیر، تحقیقات بسیاری در مورد اثرات شیوه های فرزندپروری والدین بر رشد کودک انجام گرفته است. بیشتر تحقیقات پیشین نشان می دهند که […]

چهار عامل مهم  در تحول عزت نفس کودک از نظر کوپر اسمیت

میهمان
آگوست 11, 2018 0 Comment

دیدگاه نظریه پردازان درباره عزت نفس تئوری شخصیتی ادلر جزء مباحثی از روانشناسی است که اختصاصا به عزت نفس می پردازد و آنرا به عنوان یک متغیر بانفوذ و با […]

اضطراب اجتماعی از دیدگاه روانشناختی

میهمان
0 Comment

1 اضطراب اجتماعی: تعامل با دیگران، لازمه بقاء انسان است، چرا که بدون ارتباط اجتماعی، حتی تأمین نیازهای اولیه برای او امکان پذیر نیست. برآورده شدن نیازهای روانشناختی و شکوفایی […]

کارکردهای  اساسی خانواده از دیدگاه روانشناختی

میهمان
0 Comment

کارکردهای  اساسی خانواده به دلیل گسترده بودن بحث درباره همه کارکردهای خانواده، در این نوشتار تنها به سه کارکرد اساسی خانواده که مرتبط با فرزندان هستند، اشاره می‏شود: الف) نقش […]

نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ

میهمان
0 Comment

.هوش در میان عوامل موثر در تنظیم و تربیت،ویژگی های فردی فراگیر،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توانش های ذهنی ویژگی های شخصیتی از جمله خصوصیات فردی است که انگیزش […]

تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان

میهمان
0 Comment

تاریخچه اعتیاد در جهان : چنان که از شواهد موجود بر میان  بشر از نخستین سالهای حیات مواد مخدر را در این کره خاکی می شناخته است و آن را […]