مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس چیست؟

مولتیپل اسکلروزیس: (MS) مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن سیستم اعصاب مرکزی است که مغز و نخاع را درگیر می­کند و باعث ایجاد اختلال در هدایت جریانات عصبی و الکتریکی می­شود. […]

الگوی چهار گروهی دلبستگی بزرگسال

الگوی چهار گروهی دلبستگی بزرگسال همانند تحقیقات اولیه که بر روی سبک های دلبستگی در نوزادان و کودکان انجام گرفته است، تحقیقاتی نیز در زمینه دلبستگی بزرگسالان انجام شده که […]

رابطه والدین و چگونگی شخصیت فرزندان

رابطه والدین و چگونگی شخصیت فرزندان : ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ او ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اداﻣﻪﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺎﮐﺎن […]

راه های درمان اختلال احتکار

2-53- درمان اختلال احتکار   به طور کلی پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به اختلال احتکار در مقایسه با بیماران OCD، چه درمان دارویی و چه درمان های روان […]

ابعاد و مدل های  تنظیم شناختی هیجان

ابعاد تنظیم شناختی هیجان: ملامت خود: فرد در مواجه با اتفاق ناگوار خود را مقصر و متهم اصلی در بروز شرایط می داند. ملامت دیگران: فرد در مواجه با اتفاق […]

اصول یک درمان موفق برای اعتیاد

اصول یک درمان موفق برای اعتیاد یکی از موضوعات مهمی که که در درمان اعتیاد اهمیت اساسی دارد، وجود بیماری های روانی زمینه ساز آن و اختلالات روانی متعاقب ترک […]

روانشناسی فیزیولوژی اضطراب

بعد فیزیولوژیکی فیزیولوژی اضطراب دستگاه عصبی خودمختار (ANS) و غدد درون‌ریز Eg نقش مهمی در اضطراب دارند. می‌‌توان گفت دستگاه عصبی خود مختار واسطه دستگاه عصبی مرکزی و غدد درون […]