بایگانی دسته: No category

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، ارائه خدمات، رشد شرکت، بازنشستگی

است، انتظار می رود امتیاز بالایی را از این قسمت کسب نماید. نمایشگر ۴.۷۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ایران ردیف فرصت های محیطی وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار ۱ شکستن... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، رقابت پذیری، بازنشستگی، ساختار اجتماعی

کارگزاری مستقل ۳ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۱۲ تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی ۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۱۳ ترویج فرهنگ بیمه ۳ ۰.۱۱ ۰.۳۳ ۱۴ حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، بازنشستگی، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان

کسب نموده اند ۱.۳۴ است، در صورتی که این امتیاز برای شرکت های خصوصی، ۱.۵۲۱ است. بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ مناسب تری به ضعف های درون سازمانی... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بهره بردار، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی

سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۲ ۰.۱ ۰.۲ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۱ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۱۳ حجم بالای هزینه ها ۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۱۴ عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، ارائه خدمات، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی

ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۱ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۲ ۰.۰۵ ۰.۱ ۱۳ حجم بالای هزینه... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی، تحقیق و توسعه

انسانی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۷ تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی ۳ ۰.۰۸۰ ۰.۲۴ ۸ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳ ۹ ترویج روحیه استقبال از تغییر در... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بیمه ایران، CRM، بیمه البرز

بازارایابی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۵ قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی ۳ ۰.۰۵۰ ۰.۱۵ ۶ انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، سرمایه گذاری، صورت های مالی، بخش بندی

داران ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳   جمع   ۱.۰۰۰ ۳.۱۱ شرکت بیمه نوین نیز نقاط قوت پر رنگ تری در زمینه های بخش بندی بازار، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری و سرمایه گذاری مناسب... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، صنعت بیمه، پاسخ گویی، بیمه کارآفرین

شرکت های خصوصی برخوردارند. نمایشگر ۴.۱۱ فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی سابقه خدمت فراوانی درصد فراوانی ۵ تا ۱۰ سال ۲ ۴ ۱۰ تا ۱۵ سال ۳ ۶ ۱۵ تا ۲۰... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود تحقیق با موضوع سابقه خدمت، شرکت سهامی، بخش خصوصی، صنعت بیمه

۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی تاسیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید این شرکت در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001-2000  در سیستم مدیریت... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید: