مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

mitra7--javid
ژانویه 19, 2019 0 Comment

ز اعضایی که در اولین اجلاسیه مجمع عمومی بهداشت پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه این اساسنامه که تعداد اعضا را از سی و دو به سی و چهار افزایش […]

مقاله درباره سازمان بهداشت جهانی

mitra7--javid
0 Comment

حاضر، به وجود می‌آورد. 2) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم1،2و3 (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده […]

پایان نامه حقوق : دریاچه ارومیه

mitra7--javid
0 Comment

به عضویت آن ها در آمده است که عدم حسن اجرا می تواند زمینه مسئولیت زیست محیطی دولت را فراهم آورد.ج) بررسی و تحلیل کنوانسیون های زیست محیطی که ایران […]

پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

mitra7--javid
0 Comment

داد.پ) دیوان بین المللی حقوق دریاهاتاسیس دیوان بین المللی حقوق دریاها که در سال 1996 در شهر هامبورگ شروع به کار کرد در کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها پیش بینی […]

پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

mitra7--javid
0 Comment

که جلب رضایت در مواردی می تواند به تنهایی شیوه ی جبران واقع شود که صدمه و آسیب بیشتر جنبه معنوی به شخصیت حقوقی یک دولت را موجب شده باشد. […]

پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

mitra7--javid
0 Comment

بروز یک آسیب زیست محیطی و یا خسارت به اشخاص ناشی از آلودگی زیست محیطی می پردازیم و خواهیم گفت هر یک از اعمال فوق در صورت طرح یک دعوی […]

پایان نامه حقوق : سازمان های غیردولتی

mitra7--javid
0 Comment

توان دادگاه ها خارج است، قربانیان خسارات زیست محیطی انگیزه بسیار کمی نسبت به طرح دعوا علیه دولت و مطالبه خسارت های زیست محیطی متحمله را دارند. همچنین از آنجا […]

عوامل سازمانی

mitra4--javid
ژانویه 5, 2019 0 Comment

ت کارکنان را میتواند شامل هزینه های مربوط به پست بلاتصدی، هزینه های استخدام کارکنان جدید، هزینه های آموزش و هزینه های کاهش بهره وری است(هوم و گریفس۱۶،۲۰۰۱).نگرشهای شغلی کارکنانی […]

تمایل به ترک شغل

mitra4--javid
0 Comment

این امر بستر سازی فرهنگی در جامعه است . در کشور و استان ما که در یک رقابت وسیع و گسترده جهانی قرار گرفته ایم ،جهت کاهش فاصله خود با […]

دوره کارشناسی

mitra4--javid
0 Comment

تعهدنامه اصالت پایان نامهاینجانب فرهاد سعیدی ولاشانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ …………………….. از پایان نامه خود تحت عنوان ” تاثیر دوره کارشناسی […]