بایگانی دسته: علمی

مقاله درباره اندازه گیری عینی و قابلیت پیش بینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فراوانی هر طبقه 900 1200 2100نسبت هرطبقه در جامعه 43% 57% 100%نسبت نمونه در جامعه 23 30 53روش جمع آوری اطلاعات:در پژوهش حاضر روش جمع آوری... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره اندازه گیری عینی و قابلیت پیش بینی بسته هستند

مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} د : به رفتار ها و نگرش های آنها اهمیت دهید.هـ : به بچه ها مسئولیت بدهید و آنها را آزاد بگذارید تا بعضی مواقع خطر کنند.ذ : به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان بسته هستند

مقاله درباره مفهوم و تعریف هوش و فرآیندهای شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} حقایقی درباره ی عزت نفس :عزت نفس ب موفقیت های مدرسه ای مؤثر است . بچه هایی که احساس خوبی درباره ی توانایی های خود دارند به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره مفهوم و تعریف هوش و فرآیندهای شناختی بسته هستند

مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و توانایی پیش بینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در زمینه ی هوش دو نظریه ی کلی وجود دارد : نظریه ی هوش کلی و نظریه ی چند عاملی بر پایه نظریه ی هوش کلی توانایی های ذهنی انسان... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و توانایی پیش بینی بسته هستند

مقاله درباره فعالیت های اجتماعی و احترام به خود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4- افراد درون گرای متفکر: مسأله گشا هستند، ممکن است دانشمند باشند، خود را در آزمایشگاه محبوس کنند، ممکن است حسابدار باشند و از... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره فعالیت های اجتماعی و احترام به خود بسته هستند

مقاله درباره کودکان و نوجوانان و احترام به دیگران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} عزت نفس چه شکلی دارد؟سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان عزت نفس را در رفتار مشاهده نمود؟ عزت نفس در ما و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره کودکان و نوجوانان و احترام به دیگران بسته هستند

مقاله درباره طبقه بندی کرچمر و طبقه بندی شلدون

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} رابطه ی طبقه بندی کرچمر با درون گرایی و برون گرایی :کرچمر در مجموع انسانها را به سه طبقه ی اصلی تقسیم کرد که عبارتند از :الف.... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره طبقه بندی کرچمر و طبقه بندی شلدون بسته هستند

مقاله درباره دوره پیش دبستانی و عوامل اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} الف : صفات منشی سرعت و قوت و هیجان انگیزی را می رسانند. ب : صفات تحریکی که شخص را به سوی هدفی به حرکت در می آورند و صفات توانی که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره دوره پیش دبستانی و عوامل اجتماعی بسته هستند

مقاله درباره نظریه های تیپ شناختی شخصیت و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2نفس لوامه :که انسان را از انجام اعمالی که او را به سراشیبی سقوط می کشاند ناراحت می کند و مورد نکوهش قرار می دهد.3- نفس مطمئنه :... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره نظریه های تیپ شناختی شخصیت و ویژگی های شخصیتی بسته هستند

مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و توانایی حل مسئله

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تعریف متغیر مزاجم : ( مداخله گر ) به متغیری گفته می شود که به صورت فرضی برپیده مشاهده شده تأثیر می گذارد ولی قابل مشاهده و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و توانایی حل مسئله بسته هستند