بایگانی نویسنده: mitra7--javid

مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

ز اعضایی که در اولین اجلاسیه مجمع عمومی بهداشت پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه این اساسنامه که تعداد اعضا را از سی و دو به سی و چهار افزایش می دهد، انتخاب شوند، همچنین لازم به ذکر است... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله درباره سازمان بهداشت جهانی

حاضر، به وجود می‌آورد. 2) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم1،2و3 (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه»... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق : دریاچه ارومیه

به عضویت آن ها در آمده است که عدم حسن اجرا می تواند زمینه مسئولیت زیست محیطی دولت را فراهم آورد.ج) بررسی و تحلیل کنوانسیون های زیست محیطی که ایران به عضویت آنها در نیامده و نهایتاً... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

داد.پ) دیوان بین المللی حقوق دریاهاتاسیس دیوان بین المللی حقوق دریاها که در سال 1996 در شهر هامبورگ شروع به کار کرد در کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها پیش بینی شده بود. به موجب کنوانسیون... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

که جلب رضایت در مواردی می تواند به تنهایی شیوه ی جبران واقع شود که صدمه و آسیب بیشتر جنبه معنوی به شخصیت حقوقی یک دولت را موجب شده باشد. بنابراین یکی از خواسته هایی که امکان طرح آن در... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

بروز یک آسیب زیست محیطی و یا خسارت به اشخاص ناشی از آلودگی زیست محیطی می پردازیم و خواهیم گفت هر یک از اعمال فوق در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی تا چه اندازه ای قابل انتساب به دولت... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق : سازمان های غیردولتی

توان دادگاه ها خارج است، قربانیان خسارات زیست محیطی انگیزه بسیار کمی نسبت به طرح دعوا علیه دولت و مطالبه خسارت های زیست محیطی متحمله را دارند. همچنین از آنجا که در بسیاری موارد، محیط... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: