مدیر سایت

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۱۶

ملت فارس پس از سالها محرومیت و تحمل همه گونه فشار مالی و اقتصادی، امروز برای احقاق حق خود قیام کرده، می خواهد حقوق قانونی خود را که در قانون […]

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۲۵

Winter 2013By :Samaneh Tak ZareReader :Dr. Ghotbeddin SadeghiAdvisor :Dr. Ardeshir SalehpourSubject :Psychoanalytical Criticism and survey of Freud, Lacan on Henrik Ibsen’s works with particular look on (Hedda Gabler, The Lady […]

شاکی شناسی- قسمت ۶

۲-۲-۲-۶ مقایسه شاکی با اصطلاحات مشابه     ۲-۲-۲-۶-۱ شاکی و بزه دیده   شاکی کسی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و در حقوق […]