بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه تدابیر خاص و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل (2-5) رابطه بار – تغیر مکان در تسلیم تدریجیباید دانست که به طور معمول منحنی پوش(هیسترزیس) و منحنی بارگذاری افزایشی بر هم... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تدابیر خاص و سیستم‌ها بسته هستند

پایان نامه رفتار واقعی و مدل ریاضی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در اثر تغییر شکل‌های ایجاد شده در ساختمان تنش‌ها و کرنش‌هایی به وجود می‌آید که البته به میزان و شدت زلزله و تغییر مکان و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رفتار واقعی و مدل ریاضی بسته هستند

پایان نامه اعداد و ارقام و ادبیات موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ضریب رفتار سازه به ما کمک می‌کند تا با یک تحلیل خطی بتوان میزان جذب انرژی سازه در حالت غیر ارتجاعی را به دست آورد.ضریب رفتار... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اعداد و ارقام و ادبیات موضوع بسته هستند

پایان نامه شرایط عمومی و اصلاح رفتار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در سال 1959 ضریب k با مقداری بین تا به عنوان ضریب کاهش مقاومت وابسته به نوع سیستم سازه‌ای در نظر گرفته شد و در سال 1961 به صورت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه شرایط عمومی و اصلاح رفتار بسته هستند

پایان نامه انرژی در ساختمان و تأمین کننده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول (4-59) جمع‌بندی کلی فصل پنجم در غالب جدول 125جدول (5-1) جمع‌بندی کلی فصل پنجم در غالب جدول(تکراری) 129چکیده:اساسی‌ترین هدف در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه انرژی در ساختمان و تأمین کننده بسته هستند

مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی و روایی ابزار سنجش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-5-3- بررسی روایی ابزار سنجش تحقیق در یک تعریف، روایی آزمون میزان کارایی ابزار سنجش ( پرسشنامه، تست و.. ) برای اندازه گیری... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی و روایی ابزار سنجش بسته هستند

مقاله با موضوع بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش و فرهنگ مالیاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تحقیق را میتوان تلاشی منظم وسازمان یافته برای بررسی مسأله ای خاص که به یک راه حل نیازدارد توصیف کرد وشامل گامهایی است که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش و فرهنگ مالیاتی بسته هستند

مقاله با موضوع طرح جامع مالیاتی و برنامه های توسعه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 8-در تحقیقی با عنوان ” بهبود کمی مالیات در گرو خدمات رسانی ” که توسط اله محمد آقایی (1379 ) انجام گرفته، موضوع ارائه خدمات... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع طرح جامع مالیاتی و برنامه های توسعه بسته هستند

مقاله با موضوع دفاتر اسناد رسمی و رسانه های گروهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. همچنین... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع دفاتر اسناد رسمی و رسانه های گروهی بسته هستند

مقاله با موضوع رعایت عدالت مالیاتی و سازمان امورمالیاتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 6-عامل دیگر را می توان تبعیض در تشخیص مالیات برای مؤدیان دانست . دربسیاری ازموارد مشاهده می شود که برای مؤدیان با درآمدهای... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع رعایت عدالت مالیاتی و سازمان امورمالیاتی بسته هستند