پیشرفت تکنولوژی و ویژگی های محیطی

یا بیش از یک سال، پس از تخم گشایی لارو اتفاق افتد. مانند ماهیان: (Herring, Flounders, Eels). ویا ممکن است تغییرات زیاد نباشد مانند ماهیان: (Sea breams, Basses, Cods). در طول دگردیسی معمولاً لارو کمتر از 25 میلی متر است. اما با این وجود رنج تغییرات از یکی دو میلی‌متر تا چندین سانتی‌متر (مانند ماهی Eels) می تواند تغییر کند. تغییرات لاروی، گاهی بسیار عجیب به نظر می رسد که ناشی از انواع مختلف لاروها و گوناگونی شرایط زیستی است که ماهی باید خود را با آن تطبیق دهد (Houde, 2001).
برای قرن‌ها مطالعات وتحقیقات بر روی فیزیولوژی ماهی بالغ صورت می گرفت، اما با پیشرفت تکنولوژی در دوره مدرن امروزی، مطالعه فیزیولوژی لاروی نیز امکان‌پذیر شده و اکنون بسیار ارزشمند است. زیرا با این پژوهش‌ها به جای آن که فقط ماهی بالغ بررسی شود، تخم ماهی، جنین وفرم های مختلف لاروی نیز مطالعه می شود که بینش محققین را در مورد چگونگی تکامل یک ماهی در طول سیکل زندگی‌اش، و مقایسه گونه های متفاوت با هم، بیشتر می کند (Finn & Kapoor, 2007). در طی سیکل رشدی مهره‌داران، سیستم قلبی و عروقی اولین ارگانی است که رشد می کند و به سرعت انجام تمام وظایفش را تکمیل می کند. در اکثر بررسی‌هایی که با میکروسکوپ بر روی لارو ماهی انجام شده و محققان آن را ثبت کرده اند، مشاهده شده است که به محض شکل گرفتن قلب با سرعت اولین تپش‌ها هم شروع می شود. برای اندازه‌گیری نرخ رشد قلب به سادگی می‌توان در شرایط آزمایشگاهی با شمارش تعداد ضربان قلب توسط دستگاه کرونومتر، آن را انجام داد. ویا برای ثبت و آنالیز داده هایی که باید طی دوره طولانی تری بدست آید از دوربین های متصل به میکروسکوپ استفاده کرد.
در مورد تنظیمات اسمزی و یونی نیز می بایست به این نکته اشاره نمود که، اصلی‌ترین مرکز تبادلات یون ها در ماهیان بالغ آبشش ها است. مکانی که سلول های کلراید با عملکرد خود یون ها را از اپیتلیال آبشش ها انتقال می دهند .( Foskett & Scheffey, 1982) در بسیاری از تحقیقات مشخص شده است که آبشش های لارو هایی که در انتهای دوره لاروی اند و نیز ماهیان جوان اصلی‌ترین کاری که انجام می دهند تبادلات یون است و هم زمان با رشد بیشتر و اهمیت یافتن تبادلات گازی، متعاقباً کار آبشش ها پیشرفت کرده و تبادلات گازی را با تخصص بیشتری انجام می دهد (Rombough, 2002- 2007; Varsamos, 2005). سلول های کلراید تا قبل از رشد آبشش ها، در کیسه زرده و سطوح دیگر بدن یافت می شود .(Kaneko et al., 1995; Rombough, 2007) در خصوص بررسی نقش خاص سلول های کلراید (که این سول ها را سلول های غنی از میتوکندری یا یونوسیت نیز می نامند.) می‌توان از چند روش استفاده کرد که برخی از آن ها استفاده از میکروسکوپ های فلوروسانس، رنگ کردن سلول های کلراید، روش های ایمونوشیمی و… می باشد (Burggren & Blank, 2009).
1-9 مهاجرت و نشست در لارو ماهیان
Waqalevu در سال 2009 به این نکته اشاره نمود که سیکل زندگی اکثر ماهیان جزایر مرجانی که دارای مهاجرت هستند شامل مراحل زیر است:
1-9-1 لارو پلانکتونیک یا مرحله پلاژیک :لاروی که در دریا یا آب های آزاد زندگی می کند و معمولاً 3 تا 6 هفته طول می کشد.
1-9-2 مرحله نشست: در صخره های مرجانی داخل تالاب های مرجانی، اتفاق می افتد و مرحله لاروی به مرحله جوانی انتقال میابد.
1-9-3 مرحله مهاجرت: درطول مرحله پلاژیک، لاروها ممکن است توسط جریانات انتخابی و یا توانایی شنای خود، از مکان های تخم‌ریزی یا زادگاهی خود دور شوند. سپس لاروها به ریف های مرجانی که مکان نوزادگاهی است، بر می گردند تا رشد خود را برای تبدیل شدن به ماهی جوان و بعد بلوغ انجام دهند. معمولاً شب‌ها لاروها از بالای ریف ها عبور کرده و وارد تالاب های مرجانی می شوند.
در طی چندین ساعت پس از مرحله مهاجرت (گاهی مهاجرت گروهی است)، لاروها دگردیسی انجام می دهند و مکان مناسبی را برای نشست انتخاب می کنند. نشست بر پایه چندین عامل استوار است که یک عامل آن ویژگی های محیطی ریف هاست، عامل دیگر حضور یا عدم حضور گونه های مشابه است .(Doherty, 2002) فرآیند مهاجرت که معمولاً هنگام شب انجام می شود، تابعی از سیکل جزر و مد و ماه قمری است. اکثر لاروها در اوایل ماه قمری مهاجرت می کنند وتعداد کمی وقتی که ماه کامل شد شروع به مهاجرت می کنند (Lecchini et al, 2004).
به طور کلی فرایند مهاجرت وابسته به لارو در مرحله پس از خمیدگی و جوانی است، زیرا این لاروها در هر صورت به هنگام عبور از قله های ریف تحت تاثیر شرایط محیطی اند و قابلیت رانده شدن و پراکندگی به مناطق دیگر را دارند. در میان لاروهای ماهیان جزایر مرجانی، مرگ ومیر در میان لاروهایی که به صورت گروهی نشست کرده اند، در 3 ماهه ی اول نشست بالای 90% است. بنابراین ذخایر لاروها و کلنی‌هایشان، نشان دهنده میزان ذخایر آینده ماهیان بالغ است .(Waqalevu, 2009)
سوالاتی که در مورد پراکنش لارو ماهیان قابل طرح است شامل موارد زیر می باشد.
1- تا چه میزان لارو می تواند پراکنش خود را کنترل کند؟
2- لارو ازچه حس‌هایی به عنوان راهنما برای جهت‌یابی، و همچنین پروسه طولانی شدن یافتن مکان مناسب برای نشست، بهره می برد؟ و نیز چگونه در طی این مدت، کنار هم باقی می مانند و از سرزمین اصلی خود خارج نمی شوند؟ (Montgomery et al., 2001; Leis, 2002; Leis & McCormick, 2002).
جهت‌یابی برای مهاجرت در رنج عظیمی از ماهیان شناخته شده است و چیزی که به عنوان راهنما استفاده می شود در درجه های مختلف حد اطمینان است. در اقیانوس های آزاد جهت‌یابی برای مهاجرت توسط گروه عظیم ماهیان مهاجر (تن و ساردین) استفاده می شود که وابسته به نیرو های مغناطیسی و حس بویایی و جهت‌یابی خورشیدی است (Ogden & Quinn, 1984). در خصوص لارو ماهیان جزایر مرجانی و آن حس‌هایی که به عنوان راهنما استفاده میشود، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما جهت‌یابی کردن در این لارو ها به وفور مشاهده شده است (Leis & Carson-Ewart, 2001). برخی از لارو های ماهی، از حس بویایی خود برای یافتن مکان نشست استفاده می کنند. برخی از لاروها به طور غریزی از صوت استفاده می کنند (Leis et al., 2002). اکثر لارو های ماهیان مرجانی در محیط پلاژیک به صورت ثابت و استوار می توانند جهت‌یابی کنند و همچنین دارای شنای موثری اند. (شنایی سریع تر از جریانات آبی) (Leis & Stobutzki, 1999). بنابراین آن‌ها بر مسیر مهاجرت و نشست خود مسلط اند. بر طبق مشاهداتی که در فاصله های کم، 5 تا 15 متری و به طور واضحی بر روی تعدادی از گونه های Pomacentridae و Apogonidae مناطق حاره ای صورت گرفت، حس بویایی نقش مهمی را در جهت یابی داشت. و در فاصله های بیشتر در میان ریف ها، صداها نشان داده اند که نقش راهنما را برای تعدادی از لاروهای Tripterygiidae و یک نوع Pomacentridae حاره ای داشته است. به طور بالقوه، صداها به گونه ای خاص برای یافتن مکان نشست استفاده می شوند. این صداها از جریانات آبی ایجاد می شوند. صداها در فاصله های قابل توجهی در آب به خاطر انرژی کمی که برای انتشار نیاز دارند، پخش می شوند. تاکنون، راهنمای دیگری که به اندازه صوت برای مهاجرت و یافتن مکان نشست مناسب باشد، یافت نشده است (Leis et al., 2003).
شکل(2-2) مسیرهای مهاجرت در طول سیکل زندگی ماهیان جزایر مرجانی (Waqalevu, 2009)
1-10 تغذیه لارو ماهیان
لارو ماهیان در طول اولین دوران حیات خود دستخوش تغییرات بزرگ مورفولوژیکی و عملکردی می شوند و چندین فاکتور می تواند بر روی کیفیت رشد و نرخ بازماندگی جمعیت لاروی اثر بگذارد. اولین نکته در خصوص تغذیه لارو ماهیان، پس از جذب کامل اندوخته های چربی در کیسه زرده، سرعت شکار آن‌ها است تا به این وسیله سرعت رشدشان را به گونه ای طبیعی حفظ کنند و این موضوع برای ادامه حیات ضروری است. موفقیت لارو ها در ابتدای تغذیه خارجی‌شان بستگی به اندازه مناسب و ارزش تغذیه ای طعمه دارد. معمولاً زئوپلانکتون هایی که پهنایی به اندازه 50 تا100 میکرومتر، دارند مناسب هستند. اندازه طعمه کاملاً وابسته به اندازه لارو، به ویژه اندازه دهان آن ها می باشد. احتمالاً برجسته ترین طعمه در میان لارو ماهیان، مرحله لاروی ناپلیوس پاروپایان است. ارزیابی و آنالیز داده ها در مورد چگونگی تعداد و کیفیت ناپلی‌ها و بقیه زئوپلانکتون های طعمه، معمولاً شرایط تغذیه ای و حیاتی لارو ماهیان را در دریا مشخص می کند. پژوهش‌ها نشان داده اند که در اکثر گونه های متفاوت ماهیان، تغذیه لاروی بر اساس میزان نوری که پلانکتون های کوچک از خود منعکس می کنند و در نتیجه وضوح طعمه است. این پلانکتون های کوچک شامل فیتوپلانکتون ها و پروتوزوآ است که معمولاً فراوان‌تر از ناپلی پارو پایان اند (Houde, 2001).
لارو های دریایی معمولاً روزانه بیش از 50% وزن بدنشان، شکار و تغذیه می کنند تا سرعت رشد مطلوب خود را حفظ کنند. برخی از لاروهای ماهیان دریایی گرم آبی، مانند آنچویی و تون ماهیان، برای حفظ رشد طبیعی روزانه بیش از 100% وزن بدنشان تغذیه می کنند. معمولاً شکار طعمه ها در روشنایی روز و با حضور نوری با شدت 10/0-01/0 lux رخ می دهد. البته سطوح نوری هرچه بیشتر به اعماق نفوذ کند کاهش می یابد .(Houde, 2001)
1-11 ناهنجاری لارو ماهیان
در لاروهایی که تازه سر از تخم در آورده اند، ناهنجاری های کالبدی مانند ناهنجاری در خارها،کجی ستون فقرات از پهلو، انحنای زیاد ستون فقرات به جلو، حالت مارپیچی شدن ستون مهره ها،کم یا زیاد شدن تعداد شعاع های باله ای، خمیدگی در سرپوش های آبششی و یا ناهنجاری در آرواره ها، نواقصی اند که به کرات مشاهده می شود (Cahu et al., 2003). در سال 1996، Andrades و همکارانش نشان دادند که تنها درصد کمی از لاروهایی که دچار خمیدگی ستون فقرات به جلو بودند پس از رشد لاروی موفق به ادامه حیات خود شدند. در ماهیان دایره شکل، مانند Sea bream ,Sea bass یا Milkfish ناهنجاری های اسکلتی در لاروهای تازه از تخم در آمده، به وفور مشاهده می شود که اساساً در مهره های 15-14 اتفاق می افتد. در ماهیان پهن مانند Sting rays، ناهنجاری های پیگمانی زیاد است (Cahu et al., 2003).
1-12 تاثیر تغذیه بر رشد لارو ماهیان

  دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت و مسایل اخلاقی در مدیریت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.