دانلود پایان نامه جاسوسی رایانه ای و پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای عنوان بستر جرائم رایانه ای……………………….57
2-1-2- قابلیت اینترنت به عنوان ابزار جرائم رایانه ای…………………………………………….60
مبحث اول:انواع و شیوه های جاسوسی رایانه ای …………………………………………………….64
2-2-کپی کردن فایلها………………………………………………………………………………………….64
ح
2-3- جاسوسی سنتی(شخصی و فنی) …………………………………………………………………..64
2-3-1- جاسوسی شخصی سنتی …………………………………………………………………………64
2-3-2- جاسوسی فنی سنتی………………………………………………………………………………..65
2-4- برداشت از طریق فرکانس……………………………………………………………………………65
2-5-استفاده از سیستمهای مخابراتی………………………………………………………………………65
مبحث دوم: نحوه پیگشیری از جاسوسی رایانه ای…………………………………………………….66
2-6 : امنیت رایانه اولین مانع در جلوگیری از جرم جاسوسی رایانه ای…………………………..66
2-7-تدابیر نظارتی…………………………………………………………………………………………………… 68
2-8- تدابیر صدور مجوز…………………………………………………………………………………….69
فصل سوم : پیشگیری وضعی از جاسوسی اینترنتی ………………………………………………….70
مبحث اول:انواع و شیوه های جاسوسی اینترنتی ……………………………………………………..70
3-1-بررسی ایمیل های شخصی و مشاهده دقیق عملکرد کاربران………………………………70
3-2- نصب نرم افزار………………………………………………………………………………………….72
3-2-1-تولد نرم افزار جاسوسی…………………………………………………………………………..74
3-2-2-انواع نرم افزار جاسوسی………………………………………………………………………….75
مبحث دوم: نحوه پیشگیری از جاسوسی اینترنتی………………………………………………………77
3-3- تدابیرمحدودکننده یا سلب‎کننده دسترس………………………………………………………..77

  دانلود پایان نامه با موضوع بهینه‌سازی و شبیه‌سازی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.