دانلود تحقیق در مورد تصمیم گیری، امام خمینی(ره)، ریاست جمهوری، امام خمینی

admin2
نوامبر 28, 2018 0 Comment

تغییر کرده و باید با حل بحران همه امکانات و منابع صرف رفع تجاوز شود و همچنین با آزاد کردن اموال و منابع ارزی امکان تامین نیازمندیهای جبهه نبرد فراهم […]

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، استراتژیک، مدیریت استراتژیک، استراتژی ها

admin2
0 Comment

ا استفاده از آن می خواهد به اهداف خود برسد ” بر مبنای این نقاط قوت شاخه اجرایی را  میتان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نو اوری و خدمت […]

دانلود تحقیق در مورد دانشجویان، انقلاب اسلامی، انقلاب ایران، افکار عمومی

admin2
0 Comment

«امروز اگر قوای ما از هم منفصل شوند به نفع آمریکاست و الان دشمن ما آمریکاست و باید تجهیزات ما به طرف این دشمن باشد.مبادا وقتی یک تبلیغات سوئی بشود […]

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، اندازه گیری، پایان نامه، آسیب شناسی

admin2
0 Comment

شرکت های بیمه برای بدست آوردن دیدگاه مناسب نیاز مند شناخت همه جانبه از صنعت، شرکت و بازار هدف خود هستند. در این تحقیق برای دست یابی به چنین دیدگاهی، […]

دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران، نظام سیاسی، روابط سیاسی، امام خمینی(ره)

admin2
0 Comment

بپردازد.این اقدام که از سوی «شاون پی مک کارتی» به عنوان «اولین اصل مدیریت بحران»(مک کارتی ،۱۳۸۱ :۶۱) مطرح می گردد ،مستلزم توانایی ها و قابلیت های واحد سیاسی بر […]

دانلود تحقیق در مورد دانشجویان، امام خمینی، شورای امنیت، امام خمینی(ره)

admin2
0 Comment

طرف امام (ره) در بعضی امور اجازه صریح نمی دهند و از طرف دیگر موسوی خوئینی ها خواستار آن بود که هزینه اقدام دانشجویان دامان رهبری را نگیرد. زیرا در […]

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، استراتژیک، صنعت بیمه، پایان نامه

admin2
0 Comment

۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ای با عملکرد نامناسب […]

دانلود تحقیق در مورد دانشجویان، امام خمینی، دانش آموزان، تصمیم گیری

admin2
0 Comment

با تصرف جاسوس خانه امریکا،این تلاش ها ناکام ماند(همان: ۱۷۷). ج-پناه دادن امریکا به شاه مخلوع:عامل مهم دیگری که تبدیل به نقطه اوج وتحول کیفی عوامل ایجاد کننده بحران تسخیر […]

دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق، ریاست جمهوری، انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی

admin2
0 Comment

حوادث مقاوم مى‏شود، و از دشمنان نیرومند و خطرناک نمى‏هراسد، در سختیها خود را در بن بست نمى‏بیند و پیوسته راه خود را به سوى هدف ادامه مى‏دهد خداوند در […]

دانلود تحقیق در مورد ایدئولوژی، انقلاب اسلامی، تصمیم گیری، نظام سیاسی

admin2
0 Comment

سطح سوم، ایدئولوژی همه فهم است و متوجه توده های مردم است. برای ایجاد انگیزه در توده های مردم و بسیج آنها کاربرد دارد».( اخوان منفرد ،۱۳۸۱ : ۸۵ ) […]

دانلود تحقیق در مورد ایدئولوژی، انقلاب اسلامی، بسیج سیاسی، نظام سیاسی

admin2
0 Comment

از «جنبش های توده ای» در «هر جنبش عوام گرایانه جان کلام این است که توده های تهیدست جامعه بر ضد نهادهای موجود کشور بسیج می شوند اما عنان روانی […]

دانلود تحقیق در مورد امام خمینی، امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی، نظام سیاسی

admin2
0 Comment

انقلاب اسلامی جوشش نامحدود و نامشروط دوران «رهایی» چنان شرایطی پدید ساخت که در روان شناسی عامه ظهور یک «ناجی» ضروری و مشروع جلوه می کرد.یکی از مهمترین عرصه های […]

دانلود تحقیق در مورد امام خمینی، انقلاب اسلامی، ایدئولوژی، امام خمینی (ره)

admin2
0 Comment

مردم باید به آن با گرایش کاریزمایی پاسخ دهند.» در رابطه با زمینه ی دوم پذیرش کاریزما نیز «ویلنر» بر این اعتقاد است که «رهبری سیاسی کاریزما، فقط درجامعه ای […]

دانلود تحقیق در مورد انقلاب اسلامی، بسیج سیاسی، نظام سیاسی، ایدئولوژی

admin2
0 Comment

مردم یا صرفاً بر اساس ایدئولوژی و مشروعیت، قدرت خویش را استوار سازد. آیا پس از پیروزی انقلاب، اعمال قدرت انقلابی و مشروع نظام سیاسی جدی، قادر نیست در تدبیر […]

دانلود تحقیق در مورد انقلاب اسلامی، نظام سیاسی، ایدئولوژی، بحران سیاسی

admin2
0 Comment

اتکاء به چه اصولی امکان پذیر گردید؟ رهبری نظام چگونه توانست در یک نظام جدید التاسیس که ظاهراً هیچ یک از بنیادها و ظرفیت های مقابله و مواجهه با بحران […]