دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، ارائه خدمات، رشد شرکت، بازنشستگی

admin2
نوامبر 28, 2018 0 Comment

است، انتظار می رود امتیاز بالایی را از این قسمت کسب نماید. نمایشگر ۴.۷۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ایران ردیف فرصت های محیطی وزن امتیاز وضع موجود امتیاز […]

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، رقابت پذیری، بازنشستگی، ساختار اجتماعی

admin2
0 Comment

کارگزاری مستقل ۳ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۱۲ تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی ۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۱۳ ترویج فرهنگ بیمه ۳ ۰.۱۱ ۰.۳۳ ۱۴ حاکمیت […]

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، بازنشستگی، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان

admin2
0 Comment

کسب نموده اند ۱.۳۴ است، در صورتی که این امتیاز برای شرکت های خصوصی، ۱.۵۲۱ است. بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ […]

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بهره بردار، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی

admin2
0 Comment

سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۲ ۰.۱ ۰.۲ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۱ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۱۳ حجم بالای هزینه ها ۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ […]

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، ارائه خدمات، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی

admin2
0 Comment

ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۱ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱۲ تعداد بالای پرسنل […]

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی، تحقیق و توسعه

admin2
0 Comment

انسانی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۷ تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی ۳ ۰.۰۸۰ ۰.۲۴ ۸ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳ ۹ ترویج روحیه استقبال […]

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بیمه ایران، CRM، بیمه البرز

admin2
0 Comment

بازارایابی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۵ قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی ۳ ۰.۰۵۰ ۰.۱۵ ۶ انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به […]

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، سرمایه گذاری، صورت های مالی، بخش بندی

admin2
0 Comment

داران ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳   جمع   ۱.۰۰۰ ۳.۱۱ شرکت بیمه نوین نیز نقاط قوت پر رنگ تری در زمینه های بخش بندی بازار، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، […]

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، صنعت بیمه، پاسخ گویی، بیمه کارآفرین

admin2
0 Comment

شرکت های خصوصی برخوردارند. نمایشگر ۴.۱۱ فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی سابقه خدمت فراوانی درصد فراوانی ۵ تا ۱۰ سال ۲ ۴ […]

دانلود تحقیق با موضوع سابقه خدمت، شرکت سهامی، بخش خصوصی، صنعت بیمه

admin2
0 Comment

۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی تاسیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید این شرکت در سال ۱۳۸۳ موفق به […]

دانلود تحقیق با موضوع صنعت بیمه، بیمه ایران، سرمایه گذاری، خدمات بیمه

admin2
0 Comment

عواملی نظیر شرایط نامطمئن اقتصادی، عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیش، عدم رسوخ فرهنگ بیمه، تلاش بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی به نیاز های […]

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، بیمه ایران، استاد راهنما، تکنولوژی

admin2
0 Comment

تعداد پرسش های هر بخش متفاوت است. پرسشنامه در قسمت ضمائم پیوست می باشد. ۵.۱.۳ پایایی۱۹۸ وروایی۱۹۹: هر ابزار سنجش باید دارای دو ویژگی اساسی روایی و پایایی باشد. روایی […]

دانلود تحقیق با موضوع جامعه آماری، روش تحقیق، استراتژی، استراتژیک

admin2
0 Comment

سازمانی- مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفا، تهران ۲۳ رابینز، استیفن(۱۳۷۹)؛ « مبانی مدیریت»؛ چاپ ششم؛ دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران […]

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، استراتژیک، صنعت بیمه، برنامه ریزی

admin2
0 Comment

خوبی پس انداز های کوچک را جمع آوری کند و به تحرک آن کمک نماید. ( صمیمی ۱۳۸۵) از آن جا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک […]

دانلود تحقیق با موضوع خصوصی سازی، بخش خصوصی، صنعت بیمه، بیمه ایران

admin2
0 Comment

در بدو امر مفید به نظر می رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکت ها با استفاده […]