سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی

میهمان
سپتامبر 24, 2018 0 Comment

اختلال اضطراب معمولاً در دوران نوجوانی شروع می­شود. شروع اختلال اضطرابی به طور معمول در اواخر کودکی یا اواسط نوجوانی می­باشد (اسکینر و همکاران،1992). راپی و همکاران،2004) صورت پذیرفت سن […]

چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

میهمان
سپتامبر 22, 2018 0 Comment

رفتارهای فرانقشی: این اصطلاح، معنایی مشابه با عملکرد شهروندی سازمانی دارد و به معنای رفتارهای که فراتر از انتظارات نقش موجود است و تلاش می کنند که به سازمان سود […]

ابعاد کیفیت زندگی کاری

میهمان
0 Comment

الف- بعد عینی(جهان واقعی): مجموعه‌ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند شغل مناسب، میزان حقوق و مزایا، امکانت رفاهی، مسکن، بهداشت و ایمنی، آموزش(دسترسی به فرصت ها و […]

پرخاشگری از دیدگاه روانشناسی

میهمان
0 Comment

در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود.گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید و لورنزمعتقدند که پرخاشگری […]

تعارض های ناشی از طلاق عاطفی

میهمان
0 Comment

صرف نظر از این که کنار آمدن با  مشکلات موجود به خاطر ملاحظات احتمالی و وجود فرزندان تبدیل به عادتی تحمیلی وگاها ناخوشایند برای والدین می شود، اما از هم […]

مبانی نظری ساختار سازمانی

میهمان
0 Comment

  مفهوم ساختار هرجا که سخن ازسازمان است، ساختار در پی آن آمده استاما (هنری مینزبرگ،1979) تقریبا همین تعریف رابرای ساختار می آورد آنجا که می گوید : ” ساختاریک سازمان […]

بررسی بازی و مهارت های اجتماعی از دیدگاه علمی

میهمان
0 Comment

  – پژوهش های داخل کشور: فاتحی زاده و همکاران(1384)، در پژوهشی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با روش کیفی مورد بررسی قرار دادند. آنها ابتدا چک لیستی مشتمل بر […]

بررسی مفهوم شخصیت از دیدگاه روانشناسی

میهمان
0 Comment

شخصیت از بنیادی ترین مفاهیم روان شناسی است که در بین روان شناسان در تعریف شخصیت تفاوت و اختلاف نظر وجود دارد. اکثر آنها اتفاق نظر دارند که ریشه کلمه […]