پایان نامه کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

ناشنوائی بر حسب کمیت به چهار دسته زیر تقسیم می شود :
(30-49 db) (Mildملایم ((1
(50-69 db ((moderateمتوسط ((2
(70-90-db شدید ((3
(سیسلاولی ،1995).(90 dbعمیق ((4
علل ناشنوائی:
دانستن علل ناشنوائی و انواع مختلف آن از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در امر آموزش و درمان و توانبخشی بعضی از کودکان و نوجوانان ناشنوا مفید واقع گردد (افروز ، 1379) .
از طرف دیگر در امر انطباق خانواده با مشکل ناشنوائی فرزندان موثر است .
میداو (1968) ، به نقل از (هانت ، مارشال ، 1999) دریافت والدینی که علل احتمالی ناشنوائی فرزندانشان را می دانند بهتر قادرند با احساسات پیچیده مرتبط با شنوائی فرزندشان مقابله کنند.چندین عامل ممکن است منجر به اختلال شنوایی گردد انجمن زبان شنوایی و گفتار آمریک چندین وضیعت که شخص را در معرض خطر شدید از دست دادن شنوایی قرار می دهد فهرست کرده است .
1)سابقه خانوادگی اختلال شنوایی در کودکی (وراثت)
2) عفونت مادر زاد یا حین تولد
3)نابهنجاری آناتومیک شامل سر و گردن
4)مننژیت باکتریایی
5)خفگی شدیددر موقع تولد(آنوکسی )
6)وزن غیر طبیعی زیر وزن نرمال(کمتر از 1500گرم)
بیشتر اطلاعات موجود در زمینه علل معلولیت های شنوائی نتیجه تحقیقاتی است که در خصوص ناشنوایان به عمل آمده است این تحقیقات (مورس ، 1982)پنج علت اساسی را در این زمینه دخیل می دانند که عبارت اند از وراثت ، سرخک ، بیش رسی نوزاد ، منژیت ، ناسازگاری های خونی مادر و جنین و علاوه بر عوامل یاد شده عفونت گوش میانی.
وراثت : تعیین درصد مشخصی از کودکان که علت شنوائی آنان مسائل ژنتیکی می باشد دشوار است؛ اما دامنه آن بین 30 تا 60 درصد تخمین زده شده است (مورس ، 1982).
سرخجه : بیماری حاد و ویروسی است که با علائمی مانند درد مفاصل ، تب و بروز بثورات پوستی همراه است و در 50 درصد موارد موجب مشکلات شنوائی در کودک می شود .
عفونت گوش میانی :
بیماران مبتلا به عفونت گوش میانی از کاهش شنوائی رنج می برند که ناشی ازوجود مایع در گوش میانی باشد وجود مایع و آلودگی میکروبی گوش میانی در در سطح جامعه خصوصاً در سنین (6-2) سال و بیش دبستانی است.
این بیماری در کودکان و در سنین رشد تکلم منجربه تأخیر در تکلم می شود هم چنین در صورت مزمن شدن عوارضی مانند سخت شنوائی ،پارگی پرده و مشکل های آموزشی و یادگیری را در پی دارد. می کند .(محمد پور ، 1376).
ناشنوائی انتقالی :
ناشنوائی انتقالی به نقصی اشاره دارد که در زمینه انتقال صوت از طریق گوش به وجود می آید.در این اختلال شنوائی گوش خارجی و میانی که مسئول انتقال صوت می باشند معیوب هستند معمولاًاین ناشنوائی ها مطلق نیست و شخص قسمتی از شنوائی خود را از دست می دهد.(هالان و کافمن 1998؛ افروز ، 1379 ؛ بالان سن ، 1997 ؛ و نایت 1981 ؛ به نقل از هاری ولمب ، 1986 ؛ گیلبوت 1995 ؛ هونت و مارشال ، 1999).در حدود یک سوم کودکان سنین 5-2 سال به این نوع ناشنوائی مبتلا می شوند اگرچه بسیاری از آنها بعد از چند ماه بهبودی ؛ می یابند اما نزدیک به یک پنجم آنها فقدان شنوائی را تا اواخر کودکی تجربه می کنند در حالتی که در شنوائی عصبی این میزان در هر 1000 کودک است . (گیلبرت ، 1995).
ناشنوائی حسی ، عصبی یا ادراکی :
ناشنوائی حسی و عصبی مبتنی بر ضایعاتی هستند که در گوش داخلی و مسیر های عصبی وجود دارد به عبارت دیگر این نوع ناشنوائی مربوط به گوش داخلی و سلول های شنوائی است به نحوی که سلول های حسی از دریافت و ادراک صدا عاجز هستند علل عمده آن عبارتند از سیفلیس ارثی ، هم خونی ،سرخجه،الکلیسم، سل،بد شکلی اعضای شنوایی ، صدمات و جراحات دوران جنینی ،مسمومیت های مادر در هنگام بارداری عفونتهای موضعی مانند ورم گوش ،عفونت عمومی مانند مننژیت و مسمومیت با دی اکسید کربن وهمچنین در موارد بسیار نادر ناشنوایی آمیخته (انتقالی و عصبی)در اثر بیماریهای توام گوش میانی و گوش داخلی عارض می گردد.(افروز،1385)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.