پایان نامه نیازهای والدین کودکان استثنایی و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

آب مروارید:آب مروارید تیرگی عدسی شفاف و کریستالی چشم است که قدرت بینایی را کاهش می دهد معالجه این بیماری با عمل جراحی معمولاً امکان پذیر است .(افروز ، 1382)
2-1-11-معلولیت های جسمی وحرکتی:
وسعت و دامنه تعداد ناتوانی های جسمانی بسیار زیاد است این کودکان ممکن است دچار اختلالات مادر زادی شوند و یا اینکه به علت تصادفات ،بیماریها،مسمومیت هادچار ناتوانی شوند .این ناتوانی ها آنها راتحت عنوان آسیب مغزی ، نقایص مادر زادی ، اختلالات عضلانی، اختلالات ناشی از سوانح و تصادفات و سایر اختلالاتی که بر اثر غفلت خانواده بوجود می آید (میلانی فر،1383)
فلج مغزی مربوط می شود به هر نوع اختلال یا ضایعه حرکتی (Palsy motor pairment) که نشانه ای از ضایعه مغزی است فلج مغزی بیماری یا مرض نیست بلکه شرایط خاص مغزی و حرکتی و به عبارت دیگر مجموعه ای ویژگی ها و رفتارهای قابل توصیف می باشد ویژگی مهم کودکان فلج مغزی ناتوانی آنها در کنش های ارادی و حرکتی است فرد مبتلا به فلج مغزی ممکن است کاملا فلج یا دچار ضعف شدید عضلانی باشد. (افروز ، 1386).
فلج مغزی گروهی از اختلالات است که با اختلال کارکرد عصبی و عضلانی مشخص می شوند و بر حرکات بدنی و کنترل عضلانی تأثیر می گذارد cerebral به مغز اشاره می کند و palsy بیانگر اختلال حرکت یا ناموزونی در حالت اندام است ، فلج مغزی مسری نیست و به ندرت به عارضه ارثی مربوط می شود ؛ به غیر ببیش رونده است و علت اولیه مرگ انسان نیست . (نیلسن ، به نقل از افروز و میرنسب ، 1379).
شیوع :
شیوع فلج مغزی 2 در 1000 کودک در زمان ورود به مدرسه است و در ایالت متحده آمریکا بیش از 100000 کودک مبتلا در سنین زیر 18 سال وجود دارند (کوبان ، 1994) میزان بروز فلج مغزی در نوزادان رسیده (ترم،) با وجود پیشرفت های متعددی که در زمینه درمان و مداخله در پریتانولوژی اتفاق افتاده است در وهله های اخیر تغییر نداشته و ثابت باقی مانده است (هون ، 2005).
انواع فلج مغزی :
اختلالات حرکتی در فلج مغزی مشخصاً بر اساس نوع ووضع اشکالات عضلانی تعریف می شوند به طور کلی سه نوع عمده فلج مغزی وجود دارد :
1) فلج مغزی اسپاستیک (سفتی عضلانی) ماهیچه ها موقع حرکت سفت و عضلانی است .
2) فلج مغزی آتتوئید (شلی عضلانی) با حرکات غیر ارادی قسمتهای مبتلا بدن مشخص است .
3) فلج مغزی آتاکسیک ( ناهماهنگی عضلانی ) شامل فقدان تعادل ، هماهنگی و.ادراک عمق است.
سبب شناسی :
هر آسیبی که به مغز وارد شود ممکن است موجب فلج مغزی شود از جمله علل فلج مغزی می توان به عواملی همچون بیماری های عفونی ، ابتلا مادر به سرخجه ، تولد نارس در نوزادان ، کمبود اکسیژن به هنگام تولد ، زایمانهای مشکل و طولانی و پیچیدن بند ناف به دور گردن نوزاد اشاره کرد . نوع اکتسابی فلج مغزی ممکن است بر اثر آسیب های سر به وجود آید . تصادف با وسایل نقلیه ، زمین خوردن و ضربات وارد به سر کودک ممکن است موجب آن شود (نیلسن ، به نقل از افروز و میرنسب 1379) .
2-1-12-عقب ماندگی ذهنی:
عقب ماندگی ذهنی یک وضعیت و حالت ذهنی خاص است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس ازتولد کودک پدید آید، عقب ماندگان ذهنی افرادی هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه های معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمی باشند. تعریفی که از نظر اکثریت قریب به اتفاق مجامع علمی و صاحب نظران روانشناسی مورد قبول می باشد تعریفی است که از سوی انجمن آمریکای عقب ماندگی ذهنی( AAMR) ارائه شده: «عقب ماندگی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن بطور معنادا ر(دو انحراف معنادار) پایین تر از میانگین بوده و همزمان با نقایصی در رفتار سازشی(سازش یافتگی های فردی و اجتماعی) همراه بوده و در دوران رشد(تشکیل نطفه تا 18 سالگی) ظاهر می گردد».(احدی،1370)
2-1-13-عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR):
افروز(1377)اظهار می دارد: عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر افرادی هستند که بهره هوشی آنان 70-50 می باشد و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات عمومی و درس های رسمی کلاس از قبیل خواندن ونوشتن و حساب کردن و مهارت های مناسب شغلی بوده و می توانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند.
میلانی فر(1374) عقب مانده ذهنی آموزش پذیر را افرادی می داند که هوشبهر آنها بین 70-51 است این افراد از لحاظ دانستن لغات ضعیف اند، مفاهیم را خود درک نمی کنند، آموزش کلامی عادی ندارند و از لحاظ عاطفی واکنش های لازم را بدست نمی آورند.
2-1-14-ویژگیهای کودک استثنایی :
توانایی ها و ناتوانایی های مختلف، اثرات متفاوتی بر زندگی خانوادگی دارد. معمولا ماهیت استثنایی بوده، واکنش خانواده را تعیین می کند. کودکی که ناشنوا است ، خانواده را برای تغییر در سیستم ارتباطی تحت فشار قرار می دهد و این منازعه ای است برای خانواده که از زبان علامتی یا شفاهی استفاده کنند یا خیر؟ کودکی که بیماری مزمن دارد فشارهای هیجانی و اقتصادی بر خانواده وارد خواهد کرد، کودک ناتوایی یادگیری نیاز به حمایت تحصیلی دارد و ممکن است باعث شود که خانواده مکان های آموزشی را که پیشرفت تحصیلی را قوت می بخشد، بررسی کند.
همچنین، چنین شدت استثنایی بودن ممکن است بر واکنش خانواده اثر داشته باشد. کودکان مبتلا به ناتوانیهای شدیدتر ممکن است نسبت به دیگران کاملا متفاوت رفتار کنند. برخی از ناتوانی ها مثل ناشنوایی و ناتوایی های یادگیری در مقایسه با برخی دیگر از ناتواییها مثل بینایی قابل مشاهده نیستند،آنها با احتمال کمتری در کودک دیده می شوند. نکته قابل توجه این است که اگر چه ناتوانی ها شدید از یک سو منجر به داغ ننگ در خانواده می شود اما از سوی دیگر آنها به روشنی بیانگر ناتوانی کودک هستند، باوری که خانواده ها به تبیین آن نیازمند هستند .(بنی جمال 1370)
2-1-15-نیازهای والدین کودکان استثنایی:
خانواده های که کودک معلول دارند به تناسب نوع، شدت معلولیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سن کودکشان و نیز در زمینه رفتار سازش به اطلاعات و مهارت های ویژه نیاز دارند که مهمترین آنها به گفته قصبه (1384) به شرح زیر می باشد:
1- نیاز به ارتباط، نیاز عمده والدین کودکان استثنایی در طی سالهای مدرسه ارتباط بامعلمان، مربیان و متخصصان است. 2- نیاز به اطلاعات،والدین کودکان معلول به اطلاعاتی در زمینه مراقبت، پرورش ورفتار با فرزند خود نیاز دارند و نیز در این راستا در امر برنامه ریزی برای آینده فرزندشان نیازمند اطلاعات می باشند.3- نیاز به حمایت شدن، حمایت شده از جانب دیگران از عوامل ایجاد سازش یافتگی در خانواده است. به ویژه حمایت ازجانب متخصصان و مربیان می تواند فرصت های را برای ملاقات با سایر خانواده های کودکان معلول بوجود آورد.4- نیازهای مالی، اقتصادی، بخش عمده بودجه خانواده صرف هزینه های مربوط به غذا، پوشاک و وسایل کمک آموزشی می شود این نیازها برای خانواده ای که کودک معلول دارد و نیازمند خدمات پزشکی ویژه می باشد به مراتب شدیدتر است.5- نیاز به راهنمایی در وظایف زندگی و خانواده والدین و سایر اعضای خانواده نیاز دارند که ناتوانی کودک خود را درک کنند و بپذیرند، که تقسیم کار توانایی حل مساله، فعالیت های تفریحی، اکتساب مهارت های اجتماعی ونظارت درامر برنامه ریز آموزش کودک از جمله وظایف ما باشد (قصبه 1384).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.