پایان نامه سیستم دوگانه و زمین لرزه

المان زانویی یک فرصت جهت کنترل الگوی تسلیم ساختمان در زلزله را فراهم می‌کند. به منظور استفاده درست از این فرصت تعدادی از الزامات مهاربند زانویی می‌تواند در فهرستی گنجانده شود. در مجموع المان زانویی می‌بایست:
الف) در طول زمان بهره‌برداری یا یک زلزله کوچک تسلیم نشود
ب) برای اولین پیک شتاب قابل توجه از یک زلزله متوسط تسلیم شود:
این عملکرد فیوز یا قربانی را برای المان زانویی بیان می‌کند. المان زانویی باید تمامی آسیب را تحمل کند. بنابراین بقیه سازه آسیبی را تحمل نمی‌کند. اگر المان زانویی شروع به تسلیم نکند ممکن است خسارت در سازه اصلی رخ دهد و مزیت اقتصادی حاصل نخواهد شد.
ج)مقاومت بدون گسیختگی را، تحت بار تولید شده توسط زمین لرزه بزرگ تأمین کند. Pu>Pmax.
د)مقاومت چرخه‌ای بزرگ هیسترزیس پایدار شکل‌پذیر بدون گسیختگی ناشی از خستگی چرخه‌ای کوچک، همان‌طور که در نیاز قبلی به مقاومت اشاره گردیده در اینجا به «تحمل‌پذیری» المان زانویی اشاره می‌گردد.
باید دانست که در الزامات ارائه شده Py به عنوان نیروی متمرکز اعمال شده به صورت عمودی در وسط دهانه که در آن المان زانویی شروع به تسلیم می‌کند و Pu به عنوان نیرویی که در آن المان زانویی گسیخته می‌شود تعریف می‌شوند.
همچنین با توجه به توضیحات و دانستنی‌هایی که تا کنون در رابطه با المان‌های زانویی ارائه شده است می‌توان نتیجه گرفت:
1) سختی سیستم مهاربندی باید بسیار بیشتر از سختی قاب مقاوم خمشی باشد.
2) انتخاب مقطع بزرگ‌تر برای مهاربند نسبت به نیاز، به منظور تأمین مقاومت کمانشی سودمند می‌باشد زیرا استهلاک انرژی، سختی کلی و شکل‌پذیری قاب‌های مهاربند زانویی افزایش می‌یابد.
3) شکل‌پذیری قاب مهاربند زانویی کوچک‌تر از شکل‌پذیری المان زانویی می‌باشد.
در انتخاب حالت تسلیم در صورتی که بخواهیم یکی از حالت‌های تسلیم برشی و یا خمشی را انتخاب کنیم طراحی و بررسی المان زانویی معمولاً با در نظر گرفتن تسلیم برشی انجام می‌شود.

  پایان نامه ارشد درباره استقلال مالی و نظام حقوقی ایران

فصل چهارم
مدل سازی، طراحی و محاسبه پارامترهای
مورد نیاز ضریب رفتار
4-1- مقدمه
در این فصل پس از معرفی نحوه مدل‌سازی و مدل‌های مورد بررسی با کمک نرم‌افزار Sap.v16 تحلیل استاتیکی معادل برای سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی انجام می‌شود و مقاطع بهینه شده و نسبت تنش‌ها معرفی می‌گردد و سپس به صورت دو بعدی تحلیل بار افزون یا پوش‌آور انجام می‌پذیرد و با توجه به نمودار برش پایه- تغیر مکان و همچنین داده‌های نرم‌افزار Sap به محاسبه پارامترهای مورد نیاز، برای بدست آوردن ضریب رفتار پرداخته می‌شود. باید به این مهم توجه داشت که این اعمال برای محاسبه ضریب رفتار، برای هر مدل دوبار انجام می‌پذیرد تا از ضریب رفتار بدست آمده اطمینان حاصل شود.
4-2- معرفی نحوه مدل‌سازی و مدل‌های مورد بررسی:
در این پروژه مدل‌های مورد بررسی همگی دارای سه دهانه می‌باشند. این مدل‌ها در سه تراز ارتفاعی متفاوت 13,9,5 طبقه می‌باشند. تمامی اتصالات تیر به ستون به صورت گیردار مدل شده است تا بیان کننده مفهوم قاب خمشی باشند. طول هر دهانه 4 متر و ارتفاع هر طبقه 3.2 متر می‌باشد. برای ستون‌ها از مقاطع بال پهن یا همان H و برای تیرها و مهاربندها از مقاطع IPE و برای عضو زانویی از مقاطع قوطی یا همان BOX استفاده شده است که در فایل Euro.pro موجود می‌باشند.
برای مدل‌سازی مهاربندها با مدل کردن آنها در دو دهانه کناری قاب به صورت بادبند قطری و مدل‌سازی هر دو مهاربند در دهانه وسط قاب به صورت بادبند ضربدری شرایط متفاوتی را از نظر مدل‌سازی به وجود می‌آوریم. همچنین در مدل‌سازی اتصال مهاربند به عضو زانویی، با مدل کردن اتصال در وسط، نزدیک به تیر و نزدیک به ستون، سعی کرده‌ایم تا تمامی شرایط محتمل مدل‌سازی را در نظر بگیریم و به ضریب رفتاری مشخص برای این نوع سیستم سازه‌ای دست یابیم.
در ادامه به نحوه مدل‌سازی طول المان زانویی، همچنین نام‌گذاری و بررسی تعداد مدل‌های مورد ارزیابی می‌پردازیم.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.