پایان نامه درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق های سرمایه گذاری

کارشناسی عرضه و پذیرش
تحلیل‌گری بازار سرمایه
ارزشیابی اوراق بهادار
مدیریت سبد اوراق بهادار
1-9-2 ) مزایای دریافت گواهینامه های حرفه ای بورس
هم‌اکنون برای تصدی برخی از سمت ‌ها در نهادهای مالی، داشتن یکی از گواهی‌نامه های اعطایی سازمان بورس لازم است. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری ‌ها، منوط به استخدام و معرفی تعداد مشخصی از دارندگان گواهی‌نامه‌ های مذکور توسط کارگزاری متقاضی می‌باشد. با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر(هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به داشتن گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهی‌نامه‌ها می باشد.
در نهایت به صورت مختصر مزایای زیر را می توان برای گواهینامه های اعطایی از سازمان بورس به افراد نام برد
کسب صلاحیت حرفهای در بین فعالان بازار سرمایه
امکان دستیابی به فرصت های شغلی بهتر و ارتقاء جایگاه فعلی
تسهیل در معرفی قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای افراد به بازار کار
افزایش ارتباطات و امکان ورود به جامعه حرفه ای فعالان بازار سرمایه
10-2 ) پیشینه پژوهش
1-10-2 ) تحقیقات خارجی
گلک (1996) در پژوهشی با عنوان ” اثرات خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد سبد سهام، ریسک و هزینه ها” به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که آیا ویژگی های مدیران صندوقها میتواند عملکرد، ریسک و هزینه های صندوق را توضیح دهد یا خیر؟ نتایج آزمون های آماری نشان میدهد که عملکرد، ریسک و هزینه های صندوق به طور قابل توجهی با ویژگیهای مدیر به یکدیگر وابسته هستند در شرایط برابر، سرمایه گذاران میتوانند عملکرد تعدیل شده با ریسک بهتر از مدیران جوان با مدرک MBA که دوره تصدی طولانی تر در صندوق دارند، انتظار داشته باشند. همچنین او در این پژوهش به این نتیجه نیز دست یافت که صندوق هایی با هزینه های کمتر و اوراق بهادار متنوع تر عملکرد بهتری نسبت به سایر صندوق ها دارند. صندوق هایی که هزینه های اداری کمی دارند عملکرد نسبتا خوبی دارند؛ ولی، هزینه های مدیریت بالا لزوما به معنای عملکرد ضعیف نمی باشد، ظاهرا هزینه مدیریت بزرگتر مهارت سرمایه گذاری برتری را که منجر به عملکرد بهتری می شود، نشان می دهد.
شوالیر و الیسون (1999) در پژوهشی با عنوان” آیا مدیران بعضی از صندوق های سرمایه گذاری بهتر از دیگران هستند؟” به بررسی تفاوت مقطعی در رفتار و عملکرد مدیران صندوق های سرمایه گذاری پرداختند، بدین منظور؛ آنها کیفیت آموزشسی موسسه ای را مورد بررسی قرار دادند که مدیران با کسب نمره SAT موفق به دریافت مدرک لیسانس می شدند آن ها به این دیدگاه رسیدند که، سرمایه گذاران می بایست مدیری را انتخاب کنند که نمره SAT بهتری را کسب کرده باشد تا از این طریق بازده بیشتری را نیز به همراه داشته باشد. همچنین آن ها به اسن نتیجه رسیدند که تجربه مدیران با بازده صندوق رابطه دارد بدین صورت که، مدیران جوان بازده بالاتری از مدیران قدیمیتر به دست می آورند.
گوتسمن و موری (2006) در تحقیقی که با عنوان ” تحصیلات مدیر و عملکرد صندوق سرمایه گذاری ” انجام دادند به بررسی اثر تحصیلات بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پرداختند. آن ها کیفیت موسسه ای که مدیران مدرک MBA خود را از آن دریافت می کردند و همچنین گواهینامه CFA و درجه کارشناسی ارشد و دکتری غیر MBA را مورد بررسی و پژوهش قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که مدیرانی که مدرک MBA خود را از موسسات معتبرتر دریافت کرده اند عملکرد بهتری دارند. اما سایر متغیرهای آموزشی بر عملکرد صندوق سرمایه گذاری تاثیری ندارد.
جاوید و همکارانش (2008) در تحقیقی که با عنوان “عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در سوئد” انجام دادند اثر چند عامل را بر روی عملکرد صندوقها مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش اثر اندازه صندوق بر عملکرد آن تایید گردید. عامل دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، اثر پیشینه مدیریت که همان سوابق مدیر سبد و رشته تحصیلی وی می باشد بر بازده صندوق بود بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های آماری این فاکتور بر روی بازده صندوق تاثیر گذار میباشد همچنین اثر سابقه صندوق بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد سابقه صندوق بر بازده آن تاثیری نداشته است و نیز اثر مستقیم انحراف معیار و بتا بر عملکرد صندوق تایید شد.
جنسین لی و همکارانش (2008) در پژوهشی به نام “تصدی طولانی تر، ارشدیت افراد و یا هر دو؟” به بررسی رابطه میان ویژگی های مدیریت با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در تایوان پرداختهاند آنها روابط متقابل میان تصدی و ارشدیت مدیر و عملکرد صندوق را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش دوره تصدی عملکرد بهبود مییابد و مدیرانی که بیش از 24 ماه از دوره تصدیشان میگذرد، عملکرد خوبی از خود نشان میدهند از سوی دیگر آنها به این رابطه دست یافتند که ارشدیت با عملکرد رابطه منفی دارد، به این صورت که، با افزایش ارشدیت مدیر عملکرد صندوق کاهش می یابد. بنابراین، مدیران با دوره تصدی طولانی تر و ارشدیت کمتر نسبت به سایر همسالان خود موجب بهبود عملکرد صندوق می گردند.
یانگ لی و همکارانش (2010) در تحقیقی به نام “کاربرد رگرسیون لجستیکی برای یافتن مدیران موفق صندوقهای سرمایهگذاری”، تاثیر ویژگیهای مدیریت بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی کردند تجربه، تحصیلات( نوع دانشگاهی که مدیران در آن تحصیل کرده اند) و جنسیت، ویژگی هایی هستند که محققان در این تحقیق به بررسی آن ها پرداختند. بدین منظور آن ها 96 صندوق را در طول سه سال مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که تحصیلات، تجربه و جنسیت مدیر به طور قابل توجهی بر روی عملکرد صندوق تاثیر گذار می باشد و در شرایط برابر اگر مدیر یک صندوق زن باشد و یا با تجربه باشد و یا از یک دانشگاه دولتی داخلی یا دانشگاه خارجی فارغ التحصیل شده باشد، صندوق عملکرد بهتری خواهد داشت و احتمال موفقیت صندوق بیشتر می باشد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.