پایان نامه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و کودک عقب مانده ذهنی

حسینی ، ستار(1381) بررسی فراوانی ازدواج فامیلی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی مراکز بهزیستی شمال تهران ، پایان نامه دکترای پزشکی ، دانشکده علوم پزشکی ایران .
حکیمی راد ، الهام (1387) بررسی تحلیل فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوند و غیرخویشاوند در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی ، شناختی درتهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران .
داورمنش ، عباس . (1376) آموزش و توانبخشی کودکان معلول ذهنی . تهران : انتشارات نهال
دامغانی ، محمدتقی ، احوال شخصیه زرتشتیان ایران ، تهران : امیرکبیر ، 1377 .
رابینسون ف نانسی ام و رابینسون ، هالبرت، کودک عقب مانده ذهنی ، ترجمه فرهاد ماهر) (1377) . مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی .
رحیمی دستنایی ، داریوش(1388) ، بررسی تحلیلی ویژگی زیستی، شناختی،روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر کرد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
رشیدپور ، مجید : « مراحل ازدواج در اسلام» انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، 1376.
رضازاده ، ح . « بررسی و مقایسه نیازهای روانی و اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی ناشنوا و عادی در چهار شهرستان میانی استان مازندران در مقطع ابتدایی » پایان نامه کارشناس ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه (1379).
ساروخانی ، ب (1381) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانوار ، تهران : نشرسروش
سادلر ، توماس ، دی ؛ رویان شناسی پزشکی لانگمن ؛ ترجمه مسلم بهادری و عباسی شکور، چاپ ششم ، تهران : 1370 .
سراج زاده ، نجف ؛ عظیمی فر ، نرگس ؛ (1386) بررسی شجره نامه معلولین ذهنی مراجعه کننده به مراکز ژنتیک استان یزد ، پایان نامه دکتری عمومی . دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی شهید صدوقی یزد. سروری ، علی (1381) ازدواج فامیلی و بیماری های ژنتیک کودکان اصفهان : نشرنوین و سپاهان .
سیدآبادی ، کاظم، (1366) ؛ « عقب ماندگی ذهنی در بیماری های غدد داخلی و متابولیک » سمپوزیوم عقب ماندگی ذهنی ؛ تهران با همکاری دانشکده علوم توانبخشی .
سیف نراقی ، مریم ؛ نادری ، عزت الله « روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی» نشر : ارسباران (1386)
سینایی نژاد ، مجید ،(1375)« بررسی علل نارسایی ذهنی ، حسی و حرکتی کودکان سنین دبستان در کهکلویه و بویراحمد» ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیت ، دانشگاه آزادتهران مرکز.
شریعتی ، تقی و عباس داورمنش . (1384) ، اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده ، تهران : سازمان بهزیستی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی .
شوازی، عباس ؛ محمدجلال؛ حسین چاوش ؛ پیترمک دونالد و بهرام دلاور(1383) . « تحولات باروری در ایران » تهران : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
شوازی ، عباس ، محمدجلال و فاطمه ترابی (1385) « سطح روند الگوی ازدواج خویشاوندی در ایران » نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ، شماره 2 ص 61-88
طالعی نیا ، محسن (1378) در جستجوی همسر؛ تهران : نشر شقایق
طالبی،آزاده(1387) بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در شهر آمل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
علیزاده ، حمید (1378) « تأثیر فرزند معلول بر خانواده » تعلیم و تربیت استثنایی ،
عزیزی ،حمزه (1381) «بررسی تحلیل ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان ایلام» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران .
عندلیب ، حمزه : « نحن و الاولاد» دلیل ما ، (1422) ق
فیض ، جواد (1373) . « مغزکودک من» اصفهان : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قره خانی ، احمد(1387) « بررسی تحلیل و ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در همدان » پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران .
کاپلان ، هرولد و سادوک ، ویرجینیا ، دستنامه روانپزشکی بالینی ، ترجمه محسن ارجمند ، (1385) تهران : انتشارات ارجمند
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.