پایان نامه حقوق : دریاچه ارومیه

به عضویت آن ها در آمده است که عدم حسن اجرا می تواند زمینه مسئولیت زیست محیطی دولت را فراهم آورد.
ج) بررسی و تحلیل کنوانسیون های زیست محیطی که ایران به عضویت آنها در نیامده و نهایتاً ارائه گزارشی به مجلس و پیشنهاد به دولت جهت مزایا و معایب عضویت در این کنوانسیون ها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) برگزاری جلسات علمی در مورد احیای بخش های تخریب شده محیط زیست ایران من جمله دریاچه ارومیه در نتیجه احداث بزرگراه شهید کلانتری در قسمتی از حریم دریاچه و همچنین بررسی لزوم اقدام حقوقی بین المللی در خصوص آسیب های زیست محیطی احتمالی ساخت جزایر مصنوعی توسط کشور های حاشیه خلیج فارس
ه) ارائه یک پیش نویس در خصوص آئین دادرسی و رسیدگی به جرایم زیست محیطی و تعیین مجازات های سنگین برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و عمومی که به محیط زیست آسیب وارد می کنند.در این قوانین بایستی به صراحت مسئولیت حقوقی دولت نسبت حفاظت از محیط زیست و ضمانت اجرای نقض آن مورد بحث قرار گیرد.
2- پیشنهاد به قوه قضائیه جهت تشکیل دادگاه و دادسرای جرایم زیست محیطی لااقل یک شعبه در هر مرکز استان و تشکیل دادگاه حقوقی راجع به دعاوی خسارت به محیط زیست اعم از دعاوی علیه اشخاص خصوصی یا عمومی دولتی و وابستگان به دولت.
3- پیشنهاد می شود به قوه مقننه جهت اصلاح مبنای مسئولیت مدنی دولت در ورود خسارت به محیط زیست و تغییر مبنا به نظریه خطر و حذف استثنای اعمال حاکمیتی همانگونه که در عرصه بین المللی اقتدار حاکمانه نه تنها رافع مسئولیت نیست بلکه موجب اصلی بروز مسئولیت است. (بررسی صلاحیت و مسئولیت بین المللی دولت ها در این پایان نامه به همین جهت بود که ثابت کنیم حاکمیت به واسطه قدرتی که دارد مسئولیت دارد نه مصونیت.)
4- پیشنهاد می شود به قوه مجریه جهت تقویت سازوکار کارشناسی و ارزیابی پروژه های عمرانی و شهری که دخیل در سلامت زیست محیطی و بشری جامعه هستند. من جمله بررسی و اقدام مناسب نسبت جلوگیری از انجام برخی فعالیت های غیراصولی همانند نصب غیر مجاز دکل های مخابراتی و پارازیت های ماهواره ای، استخراج بی رویه از معادن طبیعی و احداث سدهای غیر اصولی که منجر به تخریب بخشی از محیط زیست ملی کشورمان همچون دریاچه ارومیه بواسطه احداث بزرگراه میان گذر شهید کلانتری و در نتیجه خشکاندن بخشی از این دریاچه گردیده است.
5- در عرصه بین المللی پیشنهاد میگردد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترین سازمان بین المللی نسبت به دعوت کشورهای عضو به تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست جهت رسیدگی اختصاصی به دعاوی و اختلافات زیست محیطی میان دولت ها اقدام بعمل آورد. در این راستا بایسته است نمایندگان کشورهای عضو در جلسات مجمع عمومی که این خصوص تشکیل میگردد حضور یافته و به بررسی نظرات موافقین و مخالفین این طرح بپردازند.

فهرست منابع
الف) کتب
آقایی، سید داوود؛ حقوق سازمان های بین المللی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، 1382.
آقایی، سید داوود؛ سازمان های بین المللی، تهران، نسل نیکان، چاپ اول، 1382.

بردبار، محمد حسین؛ صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1384.
پور نوری، منصور، حبیبی، محمد؛ حقوق بین الملل دریاها، تهران، انتشارات مهد حقوق، چاپ اول ، 1383.
تقی زاده انصاری، مصطفی؛ حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، خرسندی، چاپ اول، 1393
تقی زاده انصاری، مصطفی؛ حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت،چاپ اول، 1374.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم، ویرایش دهم، 1383.

Author: