پایان نامه با موضوع روابط بین‌الملل و مقولات اجتماعی

آبروی مردم محترم است . مسخره ، « همزه » ، « لمزه » نیش زدن . اگر کسی اسلحه‌اش را کشید ولو تیراندازی نکرد ، این مفسد فی الارض است . ومفسد فی الارض سخت ترین شرایط را در قرآن دارد . می‌گوید: « یُقَتَّلُوا » باید کشتش ، « أَوْ یُصَلَّبُوا » به دار آویزانش کرد ،«أَوْ یُنْفَوْا» تبعیدش کرد. امنیت را به هم زده است. بحث ما امشب بحث امنیت است. مسئله‌ی امنیت خیلی مهم است.
تأکید اسلام برحمایت ازمظلومان
باید از مظلوم در هر شرایطی حمایت کنیم ، کار به دینش هم نداشته باشیم .قرآن می فرماید : « وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفین» چرا دفاع نمی‌کنید برای مستضعفینی که آنها تحت ستم هستند.» «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِییَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ »کسی صدای ناله را بشنود، گوش ندهد، بی‌اعتنا باشد مسلمان نیست .»
پس امنیت یکی از نیازهای اساسی و مهم است که خداوند نیز در مورد آن دستوراتی را داده است . به امید آنکه درتأمین این نیاز اساسی همه کوشا باشیم .
جایگاه امنیت در جمهوری اسلامی ایران
یکی از ابعاد وحوزه‌های مهم هر نظام ملی، امنیت است که در یک فضای ادراکی نظام‌مند و منسجم قابل فهم وتبیین است ومعمولاً در بررسی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، نسبت به آن غفلت صورت می‌گیرد وازنظرصاحب‌نظران به دور است. برای اینکهامنیت اسلامی در کشورمان به ویژهدر جامعه کنونی تحقق یابد، باید برخی شرایط مهیا شود والزامات نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معنوی، رفتاری وامنیتی ویژه‌ای برپا گردد.
مجموعه‌ی تحولات پرشتاب کنونی و ورود متغیرهای متعدد در صحنه‌ی امنیتی کشور، مدیران سطح بالا را وادار می‌سازد تا از الگوها و روش‌های سنتی خود در اداره‌ی امور امنیتی کشور فاصله بگیرند و با در نظر گرفتن مجموعه تغییرات محیطی، استراتژی وسیاست‌های منسجمی را برای حفظ امنیت در کشور اتخاذ نمایند،زیرادرغیراین صورت،گرفتار روزمرگی می‌شوندوتحقق اهداف کلان کشور را عقیم خواهند گذاشت. ضمن آنکه درصورت فقدان سیاست‌های منسجم و منظم، نخواهند توانست امکانات، مقدورات نیروی انسانی و ساختار سازمانی مناسب با شرایط را طراحی کنند.
تا زمانی که تغییرات، کند و آشکار بودند، مدیریت امنیتی کشور می‌توانست با اندک مهارت وخلاقیتی، با روش‌های سنتی از عهده‌ی اداره‌ی امور برآید، اما شدت گرفتن تغییرات، تمایل به تحقق اهداف و وجود فشارهای درونی وپیرامونی،مدیران کشور را مانند هرمؤسسه‌ی دیگری،واداربه اتخاذ راهبردهای درازمدت ومیان‌مدت می‌نماید. بنابراین باید گفت درشرایط کنونی، برخورداری از سیاست‌های منسجم و استراتژی معین برای مقابله با شرایط پیش رو ضروری است.
درخصوص پرداختن تخصصی به واژه امنیت لازم است که موضوع امنیت را به صورت گسترده و جزیی درتمامی ابعاد مورد تحلیل و واکاوی قرارداده لذا رسیده به این منظور و اهداف مستلزم برخی ملاحظات امنیتی در سطح ملی است که به آن خواهیم پرداخت:
امنیت سیاسی
امروزه مفهوم امنیت ومطالعات امنیتی،حوزه‌ای خاص از روابط بین‌الملل است ومتأثر از تئوری‌های کلانی که دراین عرصه وجود دارد، در نظر گرفته می‌شود . در این میان، بُعد سیاسی امنیت کمتر مورد توجه و بررسی اندیشمندان بوده است. شاید علت آن ابهامی باشد که در درک مفهومی آن وجود دارد و به همین دلیل، ازمطالعه وتحلیل دراین باره غفلت شده است. اما یکی از الزامات امنیتی الگوی پیشرفت در این سطح قابل تبیین است، زیرا امنیت زمینه‌ساز پیشرفت است.
مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند: «امنیت در کشور و در هر منطقه، اساس پیشرفت است. برخی از فرصت‌های کار درمناطق غرب وشمال غرب کشور، به خاطر ناامنی‌ای که عوامل و ایادی مزدور دشمن در طول سال‌های اول بر این منطقه حاکم کردند، از دست رفت. این نیرویی که صرف دفاع نظامی شد، می‌توانست صرف تلاش عمرانی شود.».
ایشان ضمن اهمیت دادن به امنیت سیاسی درسطح کشور،به پیوند امنیت سیاسی وپیشرفت اشاره داشتند: «اگربخواهیم درست تشخیص دهیم که برای پیشرفت یک کشور، امنیت چقدر اهمیت دارد، از برخورد دشمن با مقوله‌ی امنیت می‌شود این را فهمید. وقتی انقلاب پیروز شد، در واقع یک مانع بزرگ از مقابل ملت ایران برداشته شده که بتواند درمیدان‌هایی که درطول صدسال،صدوپنجاه سال عقب مانده بود، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته را بکند. نظام اسلامی آماده بود که هدایت مردم را در پیشرفت و در همه‌ی این میدان‌ها بر عهده گیردوملت ایران در زمینه‌ی علم و صنعت و خودکفایی و در زمینه‌ی مسائل فکری، عملی، مادی و معنوی، به حرکت عظیمی دست بزند وآن را شروع کند.اولین کاری را که دشمنان برای سنگ‌اندازی در این راه انجام دادند، ایجاد ناامنی بود؛ یعنی مرزهای ما را ناامن کردند، ولی نظام اسلامی بر این‌ها فائق آمد؛ اما آن‌ها جنگ را به ایران تحمیل کردند.»
پس اولین گام برای حرکت به سوی الگوی پیشرفت،داشتن امنیت در داخل کشور و استقلال از مزدوران است؛ یعنی تا زمانی که امنیت سیاسی حاکم نباشد، هیچ طرح وبرنامه‌ای اجرا نمی‌شود، چون نیرو و فرصتی برای اجرای آن نیست. براین اساس، هرالگو و مدلی برای پیشرفت، با امنیت سیاسی پیوند عمیق دارد وهرچه درجه‌ی امنیت سیاسی بیشتر باشد، نیل به پیشرفت واهداف مدنظر نیزدست‌یافتنی‌ترخواهد بود.
اولین گام برای حرکت به سوی الگوی پیشرفت، داشتن امنیت در داخل و استقلال از خارج است؛ تا زمانی که امنیت سیاسی حاکم نباشد، هیچ طرح و برنامه‌ای اجرا نمی‌شود، براین اساس، هر الگو و مدلی برای پیشرفت،با امنیت سیاسی پیوند عمیق دارد هرچه درجه‌ی امنیت سیاسی بیشتر باشد، نیل به پیشرفت و اهداف مد نظر نیز دست‌یافتنی‌ترخواهد بود.
امنیت اجتماعی
امنیت مقوله‌ای زمینه‌گرا(Contextual) به شمار می‌آید ودربنای اجزای مفهومی آن، مجموعه‌ی آداب، سنن، اخلاقیات وسایرمقولات اجتماعی دخیل هستند.
درگرایش علمی جامعه‌شناسی امنیت، (Socioologu OfSecurity) ارتباط بین مفهوم امنیت و ساختار اجتماعی ازمفروضات اصلی است. طرح مقوله‌ی ساخت اجتماعی امنیت از سوی اندیشه‌گران این نحله‌ی علمی، زمینه‌وند بودن امنیت را تأیید می‌کند.
جامعه دومین بحثی است که می‌تواند موضوع امنیت قرار گیرد. در بسیاری از استدلال‌های مربوط به چالش‌های رویارویی جامعه، جامعه و دولت به راستی از هم متمایز نمی‌گردند و این برداشت‌های خاص درباره‌ی چالش‌ها وتهدیدات،درنهایت به دولت مربوط می‌شوندو درنتیجه،جزء دیدگاه‌های دولت‌محورانه قرار می‌گیرند. برداشت دیگری درباره‌ی چالش‌های اجتماعی، مستقیماً جامعه را از دولت به عنوان موضوع امنیت متمایزمی‌سازند. این برداشت بیشتربه تأثیر عوامل خارجی برجامعه نظر دارد. دراین برداشت، بیشترروی احساس هویت افراد دراثرتعلق به یک جامعه‌ی خاص تأکید می‌شود تا روی وحدت وانسجام اجتماعی. طبق این برداشت،آنچه بایدازجامعه دربرابرآن حفاظت کرد،عواملی است که تصورمی‌شود به شکل‌های نامطلوبی روی الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، کار جمعی، هویت وعادات مذهبی وملی جامعه تأثیر می‌گذارند. به زبان ساده‌تر، آنچه باید از جامعه در برابر آن حفاظت کرد عبارت ازعواملی است که احساس هویت افراد بومی را تهدید می‌کنند. در سایه‌ی امنیت اجتماعی، پیشرفت و ترقی حاصل می‌شود؛همان طورکه درکلام رهبری آمده است: «هرکسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش وناامنی سوق دهد، ازنظر عامه‌ی ملت ایران، انسان منفوری است، هر که می‌خواهد باشد. هر هدفی را که این ملت می‌خواهد به آن برسد در سایه‌ی آرامش و امنیت خواهد رسید. وقتی امنیت باشد، تحصیل هم است، علم هم هست،پیشرفت هم هست، صنعت هم هست، ثروت هم هست، دنیا و آخرت در سایه‌ی امنیت وجود دارد. وقتی ناامنی ایجاد شود، همه‌ی این‌ها مخدوش می‌شود.»
پس پایه واساس هرحرکتی امنیت است. چنانچه امنیت اجتماعی برقرار باشد، مسیر برای حرکت به سمت پیشرفت و فعالیت اقتصادی باز است. در غیر این صورت، همه‌ی راه‌های پیشرفت به بن‌بست ختم خواهند شد.
امنیت اقتصادی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.