پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله-فروش و دانلود پایان نامه

اختلالاتی که هسته اصلی آنها اضطراب است، ابعاد مختلف انسان اعم از تفکر، ادراک، یادگیری و حتی سلامت جسمانی را تحت تاثیر قرار می دهد (کاپلان و سادوک، ترجمه رضاعی،1387). درحقیقت در هر اختلال اضطرابی ابعاد مختلفی از زندگی انسان اعم ازبعد شناختی، هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیایی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران،1385).
همانطور که قبلا اشاره شد اختلال اضطراب فراگیر از شایع ترین اختلالات اضطرابی است که ماهیت پیچیده ای دارد و درمان آن با موفقیت نسبتا پائینی همراه بوده است. علائم و عوارض ناشی از ابتلا به این اختلال چنان گسترده است که زندگی عادی فرد مبتلا را مختل می کند. این مشکلات ممکن است شامل نگرانی مفرط و خارج از کنترل، بی قراری، کسالت و خستگی، تنش عضلانی و بی خوابی تا افسردگی و مشکلات ارتباطی باشد(ضیائی و همکاران، 1384).

افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به سایرین، از استرس های جدید زندگی بیشتر شکایت می کنند، این بیماران بیشتر اوقات نگران اتفاقات بد احتمالی هستند و قادر نیستند آنطور که باید و شاید مسائل روزمره را حل کنند (لیهی وهولاند، 2000،ترجمه طالبی). درمقایسه با سایراختلالات اضطرابی به دلیل ماهیت پیچیده این اختلال، هنوز تا شناسایی و تبیین دقیق آن راه زیادی در پیش است. ضمن اینکه در درمان این اختلال در مقایسه با سایر اختلالات اضطرابی کامیابی نسبتا پائین بوده است (ضیائی و همکاران،1384). لذا تلاش در جهت تحقیق و گسترش راهکارهایی برای بهبود این اختلال همواره مورد توجه محققان و متخصصان مربوطه بوده است.
مسلما وقتی مساله تحقیقات در حوزه اختلالات مطرح می شود، دو موضوع عمده پیشگیری از ابتلا به این اختلالات و درمان یا جلوگیری از پیشرفت آنها مورد نظر خواهد بود. به تبع آن دو گروه عمده شامل افراد سالم و بیماران مبتلا از نتایج چنین تحقیقاتی بهره مند خواهند شد. در پژوهش حاضر نیز می توان پیش بینی کرد در صورت تایید تاثیر راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر، افراد سالم را جهت آماده سازی برای مواجهه با استرس های زندگی و کاهش آسیب پذیری مقابل این استرس ها در زمینه استفاده از راهبردهای مقابله ای کارآمد آموزش داد و به علاوه با مداخله در راهبردهای استفاده شده توسط بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، می توان در جهت بهبود یا جلوگیری از گسترش ابعاد اختلال در این بیماران اقدام نمود. علاوه بر اهداف کاربردی، یافته های این پژوهش می تواند راه گشای انجام سایر تحقیقات بنیادین یا کاربردی در حوزه اختلالات اضطرابی بوده و در نهایت به انسان قرن حاضر در مواجهه با این بیماری کمک کند. لزوم تحققات بیشتر در قرن حاضر که انسان به مراتب بیش از گذشته ناچار به تحمل اضطراب ها و استرس های حاصل از زندگی صنعتی است، بیش از پیش احساس می گردد. بی تردید آنجا که سلامت انسان مورد نظر است، انجام پژوهش هایی برای بررسی اثر بخشی راهبردهای درمانی نه تنها مهم که ضروری به نظر می رسد.
1-5. هدف های پژوهش
1-5-1. هدف کلی: تعیین تاثیر راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1-5-2. اهداف جزئی:
1-5-2-1.تعیین میزان اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1-5-2-2.تعیین راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
1-6. فرضیه های پژوهش
1-6-1. فرضیه اصلی: راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان دختر تاثیر دارند.
1-6-2. فرضیه های فرعی:
1-6-2-1. راهبردهای مقابله ای مساله مدار بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند.
1-6-2-2. راهبردهای مقابله ای هیجان مدار بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند.
1-6-2-3. راهبردهای مقابله ای اجتنابی بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجوتاثیر دارند.
1-7. سوال های پژوهش
1-7-1. آیا تاثیر راهبردهای مقابله ای (مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) بر اختلال اضطراب فراگیر متفاوت است؟
1-7-2. کدام راهبرد مقابله ای در مقابله با اضطراب فراگیر توسط دانشجویان دختر مورد استفاده قرار می گیرد؟
1-7-3. آیا میزان ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشکده های مختلف تفاوت دارد؟
1-8. تعریف اصطلاحات و مفاهیم
1-8-1. تعریف مفهومی واژه ها:
اضطراب:
احساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است، همراه است (دادستان، 1384). تعریف های متعددی برای اضطراب از دادستان (1384) نقل شده است که به آنها اشاره می شود.
یک احساس به ستوه آورنده است و به منزله چیزی است که ممکن است در تنشی گسترده و اغلب بی نام اتفاق افتد (لافون ، 1973).
عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز، یعنی موقعیتی که زیر تاثیر تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آن ناتوان است (چاپلین ، 1975).
ناراحتی در عین حال بدنی و روانی است که بر اثر ترسی مبهم و احساس نا ایمنی و تیره روزی قریب الوقوع در فرد آدمی به وجود می آید (پیه رون ، 1985).
نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختی های آینده، توام با احساس بی لذتی یا نشانه های بدنی تنش و منبع خطر پیش بینی شده است که می تواند بیرونی یا درونی باشد (DSM IV ، 1994).
احدی و بنی جمال ( 1385) نیز اضطراب را اینگونه تعریف می کنند: ناراحتی ذهنی دردناکی است که از پیش بینی آسیب های احتمالی ناشی می شود. اضطراب ها مانند نگرانی ها معمولا بی دلیل اند و ناشی از آشفتگی درون خود فرد هستند نه معلول عوامل خارجی.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه روانشناسی در مورد :سرمایه اجتماعی

اضطراب فراگیر:
اضطراب مفرط و نگرانی درباره رویدادهای آینده مانند امتحانات، مجروح شدن یا مشارکت در فعالیت های گروهی یا پرسیدن سوالاتی از خود از قبیل اینکه آیا قادرم از عهده آنچه از من انتظار میرود برآیم؟ (دادستان، 1384).
همچنین نگرانی خفیف دائمی که تقریبا به هر وجه از زندگی و سلامت روانی و جسمی بیمار ممکن است مربوط شود از این رو به آن اضطراب “مواج آزاد” نیز می گویند (پور افکاری، 1385).
استرس:
فشار یا تنش فیزیکی، روانی یا هیجانی است که بر اثر الزامات و مطالبات محیطی، موقعیتی یا هیجانی ایجاد می شود (رایس، ترجمه فروغان، 1387).
اختلالات اضطرابی :
دادستان (1384) اختلالات اضطرابی را اینگونه تعریف می کند:
اختلالات اضطرابی مجموعه ای از اختلالات را پوشش می دهند که اضطراب یکی از نشانه های اصلی آنهاست. وجه مشترک این اختلالات، رنج روانی و به خصوص اضطرابی است که به صورت محض یا همراه با نشانه های دیگر متجلی می شود.
همچنین براساس چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)، اضطراب تعمیم یافته عبارت است از وجود اضطراب مفرط و نگرانی یا انتظار یک رویداد نگران کننده، در حداقل شش ماه گذشته درباره پاره ای رویدادها یا فعالیت ها به طوری که فرد قادر به مهار نگرانی خود نبوده و با علائمی از قبیل بی قراری، خستگی پذیری، مشکلات تمرکز یا حافظه و تنش عضلانی همراه است.
کنار آمدن:
عبارت است از مجموعه ای از پاسخ ها که در خدمت کنترل یا کاهش فشار هیجانی ناشی از مواجهه با فشارهای بیرونی بر زندگی قرار دارد (رایس، ترجمه فروغان، 1387).

مقابله :
به فرایند رویارویی با تقاضاهای بیرونی و درونی که دشوار یا فراتر از منابع فرد ارزیابی می شود اشاره دارد. مقابله دربرگیرنده تلاش ها اعم ازکنش محور و درون روانی برای اداره تقاضاهای درونی و بیرونی و کشمکش میان آنهاست (لازاروس و فلکمن، 1984).
همچنین مقابله با بحران عبارت است از تلاش های فکری و رفتاری مستمر برای برآوردن نیازهای خاص درونی یا بیرونی که ممکن است مطابق یا بیشتر از منابع فرد باشد (قریشی راد،1389).
راهبردهای مقابله ای :
مجموعه ای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که درجهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار می رود. دو راهبرد مقابله ای اصلی عبارتند از راهبرد هیجان مدار و راهبرد مساله مدار (غضنفری و قدم پور،1387).
تلاش های شناختی و رفتاری برای جلوگیری، مدیریت وکاهش تنیدگی است (جعفر نژاد و همکاران،1383).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

راهبرد مقابله ای هیجان مدار:
کوشش هایی در جهت تنظیم پیامد های هیجانی واقعه تنش زا بوده و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت تنش زا حفظ می کند (غضنفری و قدم پور، 1387). این راهبردها مربوط به موقعیت هایی است که فرد موقعیت را غیرقابل کنترل می داند. برخی از این راهبردها عبارتند ازخیال بافی، خشمگین شدن،گریه کردن و افسردگی (قریشی راد ،1389).
راهبرد مقابله ای مساله مدار:
اقدامات سازنده فرد در رابطه با شرایط تنش زا است که سعی دارد منبع تنیدگی را حذف کرده و یا تغییر دهد (غضنفری و قدم پور،1387). این راهبردها عملکردهای شناختی فرد در جهت تغییر و اصلاح شرایط تهدید کننده محیطی است و در موقعیت هایی بروز می کند که برای فرد قابل کنترل و تغییر باشد ازجمله استفاده ازتجربیات گذشته، واقع بینی و مشورت (قریشی راد ،1389).

راهبرد مقابله ای اجتنابی:
شامل کوشش هایی در جهت دوری و اجتناب از مساله است از جمله سردرگمی و روی آوردن به اجتماع (قریشی راد ،1389).
1-8-2. تعاریف عملیاتی واژه ها:
اختلال اضطراب فراگیر: کسب نمره متوسط (25-16) یا شدید (63-26) از پرسشنامه اضطراب بک (BAI ) از سوالات21-1 .
راهبرد های مقابله با استرس: نمره ای که آزمودنی ها در پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر( CISS) از سوالات 43-1 به دست می آورند.

راهبرد مقابله ای هیجان مدار: نمره ای که آزمودنی ها در پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر(CISS) از سوالات 6، 7، 12، 13، 15، 17، 20، 23، 26، 28، 34 به دست می آورند.
راهبرد مقابله ای مساله مدار: نمره ای که آزمودنی ها در پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر(CISS) از سوالات1، 2، 5، 9، 13، 19، 22، 24، 25، 31، 32، 35، 37، 38، 39، 41، 42 به دست می آورند.
راهبرد مقابله ای اجتنابی: نمره ای که آزمودنی ها در پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر(CISS) از سوالات 4، 10، 11، 16، 21، 27، 29، 30، 33، 36و 40 به دست می آورند.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه روانشناسی در مورد :رتبه بندی کملز-فروش و دانلود پایان نامه کامل

فصل دوم:
پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه
در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش در دو حوزه کلی راهبردهای مقابله با استرس و اضطراب و اختلالات اضطرابی، و در هر حوزه چند دیدگاه نظری ارائه شده است. در بخش مربوط به مبانی پژوهشی که بعد از مبانی نظری اشاره شده، به پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش پرداخته شده است. گرچه در بخش پژوهش های داخلی پژوهشی دقیقا منطبق بر پژوهش حاضر یافت نشد، اما سعی شد پژوهش هایی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر یا متغیرهای اصلی آن ارائه شوند. از جمله پژوهش هایی در زمینه رابطه راهبردهای مقابله و سلامت روان و تاثیر این راهبردها بر سایر اختلالات از جمله اختلالات خلقی و یا در زمینه اختلال اضطراب فراگیر و مداخلات درمانی موثر بر این اختلال. در بخش پژوهش های خارجی، پژوهش هایی که رابطه مستقیم تری با موضوع پژوهش حاضر داشتند، یافت شده و مورد بررسی قرار گرفتند. به نظر می رسد در پژوهش های خارجی، موضوع تاثیر راهبردهای مقابله با استرس بر اختلالات اضطرابی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت ذکر این نکته اهمیت دارد که هم مبانی نظری و هم مبانی پژوهشی اعم از پژوهش های داخلی و خارجی به گونه ای ارائه شده اند که ابعاد و چهارچوب موضوع و تاثیری که در شکل دهی دیدگاه پژوهشگر نسبت به موضوع پژوهش داشته اند، روشن گردد.

2-2. مبانی نظری
2-2-1. پیشینه نظری در حوزه راهبردهای مقابله با استرس
با وجود استفاده زیاد از واژه “استرس” هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد (برانون و فایست ، 2000، به نقل از فیرس و ترال ، ترجمه فیروز بخت،1386). منظور عده ای از استرس، کیفیت محرک بیرونی و منظور عده ای دیگر، نحوه واکنش به محرک هاست. گروهی دیگر استرس را محصول تعامل محرک و پاسخ میدانند. امروزه اکثر روان شناسان سلامت طرفدار دیدگاه تعامل گرای سوم هستند و استرس یا فشار روانی را فرایندی می دانند که در آن مجموعه ای از عوامل از جمله یک رویداد محیطی به عنوان عامل استرس زا، ارزیابی فردی از دشوار یا تهدید آمیز بودن آن رویداد، پاسخ ها (فیزیولژیکی، هیجانی، شناختی و رفتاری)، ارزیابی مجدد و تغییر در عامل استرس زا وجود دارند (رایس، 1998، به نقل از فیرس و ترال، ترجمه فیروز بخت،1386).
رویدادهای تنش زا به ویژه آنهایی که پیش بینی ناپذیر یا مهار نشدنی ادراک می شوند، موجب می شود افراد در تصویر از خود تردید کرده و فرد را دچار تنش بیشتری می کنند. این اتفاق به ویژه در کسانی شایع است که ارزیابی منفی بیشتری از رویدادها انجام می دهند. برای ارزیابی تنش زا بودن رویدادها به طور کلی سه دیدگاه وجود دارد. براساس نظریه روانکاوی میان اضطراب عینی که پاسخی است معقول به موقعیت های تنش زا و اضطراب روان رنجور که بی تناسب با تنش است، تفاوت وجود دارد. به عقیده فروید اضطراب روان رنجور ریشه در تعارض های نا هشیار دارد. بر اساس رویکرد رفتار گرایی، انسان ها در مواجهه با موقعیت هایی که قبلا تنش زا بوده اند واکنش ترس و اضطراب را از خود نشان می دهند چراکه این پاسخ ها را آموخته اند. بر اساس این دیدگاه اگر نخستین واکنش انسان به موقعیت تنش زا، اجتناب یا فرار از آن باشد، پیوندی میان این پاسخ و آن موقعیت برقرار کرده و به این ترتیب هیچگاه در نمی یابد چگونه بر آن موقعیت غلبه کند. بر اساس رویکرد شناختی، برخی افراد برای رویدادها اسنادهای علی خاصی در نظر می گیرند که آنها را در برابر رویدادها آسیب پذیر می سازد. امروزه دیدگاه شناختی در زمینه ارزیابی رویدادهای تنش زا بیش از سایر رویکردها مورد توجه است لذا در قسمت بعدی به برخی تبیین هایی که در چهارچوب این دیدگاه قرار دارند اشاره می شود (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران، 1385).

2-2-1-1. نظریه های ارزیابی و انتساب
هنگام رویارویی با رویدادهای تنش زا مشکلات شناختی عمده ای ایجاد می شود. از جمله مشکل در تمرکز فکر، ناتوانی در نظم بخشی به افکار و در نتیجه نقص در عملکردهای روزمره به ویژه در تکالیف پیچیده. این اختلالات شناختی به این دلیل است که اولا برانگیختگی هیجانی می تواند در کار پردازش اطلاعات اخلال ایجاد کند. به این ترتیب که هر چه در برخورد با فشارها بیشتر مضطرب شویم، دچار مشکلات شناختی بیشتری خواهیم شد. دوم اینکه افکار پراکنده ای که هنگام مواجهه با رویدادهای تنش زا از ذهن می گذرند، ایجاد کننده اختلالات شناختی می باشند. به این ترتیب درباره منابع احتمالی مقابله نگران شده و کمتر تامل می کنیم و در نتیجه خود را به خاطر نداشتن کارایی سرزنش می کنیم. اختلالات شناختی در دوره تنش، مردم را به طرزی انعطاف ناپذیر به سوی الگو های رفتاری آشنا می کشاند به طور مثال بعضی ها علیرغم این که الگوهای رفتاری کودکانه آنها با شرایط ایجاد شده همخوانی ندارد، به این الگوها متوسل می شوند (اتکینسون و همکاران، ترجمه براهنی و همکاران، 1385).
2-2-1-1-1. نظریه آرنولد درباره ارزیابی
ارزیابی، برآورد کردن اهمیت شخصی یک رویداد است. تقریبا همه نظریه پردازان شناختی هیجان موافق این عقیده اند که هیجان ها بدون ارزیابی رویدادهای پیشایند ایجاد نمی شوند و این ارزیابی ها و تعبیر های فرد از موقعیت ها و پیامد ها است که موجب هیجان می شود و نه خود رویداد یا پیامدهای آن رویداد. یکی از قدیمی ترین نظریه پردازان شناختی، ماگدا آرنولد (1960، 1970) است. او معتقد است ادراک یک رویداد موجب ارزیاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *