پایان نامه بازاريابي و توسعه فروش:تبليغات پيشبرد فروش

تبليغات پيشبرد فروش:

اين تبليغات محرکهاي کوتاه مدتي هستند که براي تشويق خريداران مورد استفاده قرار ميگيرد. در تبليغات غير شخصي دلايل توجيهي لازم براي خريد کالاها يا خدمات ارائه مي شود، اما در تبليغات پيشبرد فروش دلايل خريد فقط در زمان  فروش کالا ارائه مي گردد. در تبليغات پيشبردي معمولا از جوايز خريد، تخفيفات ويژه و ارائه کالاي مجاني نيز استفاده مي شود. در اينگونه تبليغات، براي فروشندگان  انواع پاداش ها نيز وجود دارد.

ابزارهاي تبليغات پيشبرد فروش اخيرا” رشد چشمگيري داشته اند و لذا کاربرد هر يک براي هدف خاصي است.(کاتلر، آرمسترانگ، 2008)

 

انواع خريداران عبارتند از:

۱کساني که با طبقه کالا کاري ندارند.

۲کساني که به ساير مارکها وفادارند.

۳کساني که هر از گاهي کالاي خاصي را با مارکي معين مصرف مي کنند.

 

تبليغات پيشبرد فروش اغلب توجه کساني را به خود جلب مي کند که براحتي از خريد يک مارک کالا به خريد مارکي ديگر روي مي آورند، زيرا استفاده کنندگان از ساير مارکها و کساني که اصولا با طبقه کالا کاري ندارند، بيشتر اوقات به تبليغات پيشبرد فروش توجه نکرده و به آن عکس العمل خاصي نشان نمي دهند. اين نوع تبليغات در کوتاه مدت فروش قابل توجهي را به دنبال آورده و سهم بيشتري از بازار هدف را از آن ما خواهد کرد. بسياري از فروشندگان از تبليغات پيشبرد فروش  به منزله ابزاري براي در هم شکستن وفاداري به يک مارک کالا استفاده کرده و از تبليغات غير شخصي جهت ايجاد وفاداري به يک کالاي خاص بهره مي برند و لذا بر اين اساس، مسئله مهم از نظر مديريت بازاريابي، تقسيم بودجه جهت تبليغات غير شخصي وتبليغات پيشبرد فروش است. بازاريابان به ندرت براي مارکهاي حاکم بر بازار از تبليغات پيشبرد فروش  استفاده مي کنند زيرا تاثير اين گونه تبليغات با توجه به کاهش قيمت، تصور نامناسبي را براي مصرف کنندگان پديد مي آورد. اکثر تحليل گران بر اين باورند که تبليغات پيشبرد فروش در حد تبليغات غير شخصي به ايجاد رجحان و وفاداري بلند مدت در مصرف کنندگان منجر نمي شود و فقط فروش را در کوتاه مدت افزايش مي دهد. آنها معتقدند که اين گونه تبليغات با کاهش وفاداري نسبت به کالا، حساسيت مصرف کننده نسبت به قيمت را تشديد و تاثير برنامه بازاريابي را در کوتاه مدت حفظ کرده، نهايتا تصوير ذهني نسبت به کيفيت مارک کالا را منفي نشان مي دهد. تبليغات پيشبرد فروش براي توليد کنندگان، امکان انطباق با تغييرات کوتاه مدت در عرضه، تقاضا وتفاوتهاي موجود در قسمتهاي مختلف بازار را فراهم مي نمايد. اين تبليغات مصرف کالاي جديد را ترغيب کرده و به اشکال مختلف خرده فروشي تنوع  بخشيده، نهايتا سبب آگاهي بيشتر مصرف کننده نسبت به قيمتها شده وبه افزايش احساس هيجان درآگهي منجر خواهد شد.( کاتلر، آرمسترانگ، 2008)

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )

Author: 92