پایان نامه اعداد و ارقام و ادبیات موضوع

ضریب رفتار سازه به ما کمک می‌کند تا با یک تحلیل خطی بتوان میزان جذب انرژی سازه در حالت غیر ارتجاعی را به دست آورد.
ضریب رفتار سازه ضریبی است که عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در بر دارد و نشانگر مقاومت پنهان سازه در مرحله غیر ارتجاعی می‌باشد.
به همین دلیل مقاومت مورد نیاز سازه از تقسیم مقاومت مورد نیاز سازه در حالت کاملاً ارتجاعی بر ضریب رفتار محاسبه می‌گردد و بدین ترتیب مقاومت مورد نیاز سازه کاهش می‌یابد و به همین دلیل به ضریب رفتار، ضریب کاهش مقاومت یا ضریب تعدیل نیرو نیز گفته می‌شود.
1-6- لزوم انجام تحقیق:
روش‌های کمی و کیفی گوناگونی برای ارزیابی مقاومت لرزه‌ای سازه‌های متفاوت وجود دارد. عمدتاً روش‌های کیفی، فقط سازه‌های ضعیف را از سازه‌های قوی تفکیک می‌کند و قادر به تعیین درجه ضعف یا قوت سازه نمی‌باشد امّا در روش‌های کمی ساختمان با دقت و جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در این روش‌ها عموماً مدل‌سازی کامپیوتری و تحلیل غیر خطی روی سازه ضروری می‌باشد.
تعیین میزان جذب انرژی در مرحله غیر ارتجاعی مستلزم انجام تحلیل غیر خطی می‌باشد که به دلیل پیچیدگی و وقت‌گیر بودن در حد کارهای تحقیقاتی باقی مانده است. همچنین با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، ضریب رفتار در طراحی لرزه‌ای نقش بسیار مهمی دارد و پایه و اساس فلسفه طراحی بر آن استوار است. ولی از دقت کافی برخوردار نبوده و آیین نامه‌ها در تعیین مقدار آن دقت کافی نداشته‌اند که در برخی از موارد باعث عدم اطمینان در طراحی لرزه‌ای می‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان اطمینان داشت که سازه در زلزله‌های شدید بتواند احتیاجات لرزه‌ای مانند شکل‌پذیری و مقاومت را به خوبی تأمین کند و در نهایت پایدار بماند و تلفات جانی کمینه داشته باشد.
امروزه با مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام گرفته است مبانی اصلی رفتاری سازه و تعیین ضریب رفتاری شناخته شده است.
مسأله مهم در این بین، محاسبه و تخمین مقادیر شکل‌پذیری و اضافه مقاومت سازه و به دست آوردن ضریب رفتار می‌باشد که در آیین نامه‌ها به اعدادی برای این مقادیر بسنده شده است. این اعداد و ارقام با توجه به نوع سیستم سازه‌ای و نیز طراحی قاب‌ها متغیر می‌باشد. به طور کلی نمی‌توان برای یک نوع سازه و برای تمام محدوده‌های پریودی آن یک ضریب اضافه مقاومت و یک ضریب شکل‌پذیری یکسان در نظر گرفت و این مقادیر تمامی به نوع سازه و فرم آن بستگی دارد. روش طراحی و اعمال محدودیت‌های طراحی در مقادیر اضافه مقاومت و شکل‌پذیری سازه و در نهایت بر روی ضریب رفتار بسیار موثر می‌باشد.
هدف این پایان‌نامه مطالعه و به دست آوردن ضریب رفتار نوعی سیستم سازه‌ای می‌باشد که در آیین‌نامه ایران برای این نوع سیستم سازه‌ای که سیستم سازه فولادی با مهاربند زانویی می‌باشد هیچ گونه ضریب رفتاری ارائه نشده است. از آنجایی که محاسبه و به دست آوردن این ضریب پیچیده و مشکل بوده و با استفاده از یک تحلیل غیر خطی باید انجام پذیرد که امکان آن برای بسیاری از مهندسان نمی‌باشد لازم دیدیم تا با به دست آوردن این ضریب رفتار برای این نوع سیستم سازه‌ای، اطمینان در طراحی لرزه‌ای را برای مهندسین طراحی که قصد استفاده از این نوع سیستم سازه‌ای را دارد به وجود آورد.
در این تحقیق تلاش شده است که با در نظر گرفتن شکل‌پذیری و پارامترهای موثر بر ضریب رفتار به ارائه ضریب رفتار، مناسب برای این نوع سیستم سازه‌ای پرداخته شود تا مهندسین طراح برای استفاده از این نوع سیستم سازه‌ای که هیچ گونه ضریب رفتار مناسبی تا کنون برای آن به دست نیامده است و در آیین نامه نیز موجود نمی‌باشد دچار سردرگمی نشده و بتوانند از این ضریب رفتار استفاده کنند.
1-7- روند پیش رو:
در این تحقیق در فصل دوم که با موضوع «مروری بر ادبیات موضوع» مطالعه خواهید کرد، به بررسی رفتار سازه در برابر زلزله، همچنین رفتار هیسترزیس سازه پرداخته خواهد شد و به صورت کلی به معرفی طراحی پوش‌آور سازه پرداخته می‌شود.
همچنین در فصل دوم به طور مفصل با ضریب رفتار و روش‌های محاسبه(به خصوص روش یانگ) ضریب رفتار و پارامترهای مؤثر بر آن آشنا می‌شوید و در ادامه، تحقیقات انجام شده توسط اشخاص مختلف بر روی ضریب رفتار و مهاربند زانویی که سیستم مورد استفاده در این تحقیق می‌باشد آورده شده است.
در این تحقیق در فصل سوم که با عنوان«اصول و مبانی طراحی لرزه‌ای» بیان شده است، به تفصیل به نحوه تحلیل استاتیکی غیرخطی و انواع بارگذاری‌ها در تحلیل پوش‌آور و همچنین به معرفی نمودار نیرو- تغییر مکان که در آیین‌نامه‌های معتبر آورده شده است آشنا می‌شوید. طرحی بر اساس سطح عملکرد نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث می‌باشد، که در ادامه آن به معرفی تغییر مکان هدف پرداخته می‌شود. در ادامه این فصل به مهار بند زانویی که پیشتر به آن اشاره گردید پرداخته می‌شود و رفتار لرزه‌ای و نیز اصول طراحی مهاربند زانویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل چهارم به معرفی مدل‌ها و نحوه مدل‌سازی سازه و نرم‌افزار پرداخته می‌شود. در ادامه این فصل با روش گام به گام برای تحلیل پوش‌آور و نیز محاسبه ضریب رفتار و نیز تغییر مکان هدف که نتایج کلی و جزئی و نمودارهای بدست آمده به طور کامل در فصل پنجم آورده شده است و همچنین خلاصه نتایج این تحقیق به صورتی جدولی در انتهای فصل پنجم آورده شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه:
برای محاسبه ضریب رفتار یک نوع سیستم سازه‌ای خاص باید علاوه بر بررسی پارامترهای موثر بر ضریب رفتار، رفتار و عملکرد سازه در برابر زلزله و چگونگی استهلاک انرژی و نوع شکست و زوال سازه و چگونگی به وجود آمدن مفصل پلاستیک در مرحلۀ غیر ارتجاعی و همچنین روش‌های تجمل و طراحی سازه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
در این فصل رفتار سازه در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به معرفی پارامترهای موثر بر ضریب رفتار پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل با روش‌های معرفی شده برای محاسبه ضریب رفتار آشنا شده و تحقیقات انجام شده در این زمینه معرفی می‌گردد.
2-2- رفتار سازه در برابر زلزله:
در زمان وقوع زلزله پی ساختمان همراه با زمین شروع به حرکت می‌کند و این جابجایی را به قسمت‌های مختلف ساختمان انتقال می‌دهد. به خاطر تفاوت زمانی در دریافت این حرکات به وسیله جرم‌های مختلف طبقات ساختمانی این جرم‌ها با هم حرکت نمی‌کنند و باعث بروز جابجایی‌های متفاوت با اختلاف فازهایی نسبت به همدیگر می‌شود که به این پدیده تغییر شکل ساختمان یا پاسخ ساختمان به زلزله می‌گویند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.