پایان نامه استراتژی منابع انسانی:استراتژی مدیریت عملکرد

استراتژی مدیریت عملکرد

ديدگاه هاي مختلفي در مورد عملكرد وجود دارد. عملكرد را مي توان به عنوان نتايج كسب شده در نظر گرفت. از لحاظ فردي، عملكرد به سابقه موفقيت هاي يك شخص اشاره دارد. عملكرد عبارت از آن چيزي است كه شخص به عنوان سابقه از خود به جاي مي گذارد و صرف نظر از هدف به وجود مي آيد. اگر عملكرد هم بر اساس رفتار و هم بر اساس نتايج تعريف شود در آن صورت مي توان به ديدگاه جامع تري درباره آن دست يافت. عملكرد هم به معني رفتار و هم به معني نتايج است، رفتارها ناشي از فرد هستند و عملكرد را از حالت ذهني به حالت عملي تبديل مي كنند(عطافر و همکاران، 1389، ص 95).مدیریت عملکرد چرخه ای است که به مدیران و سرپرستان کمک میکند تا پس از هدفگذاری و برنامه ریزی در مورد رفتار و عملکرد کارکنانشان(که باید در ابتدای هر دوره زمانی ارزیابی انجام شود)به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف در پایان دوره بپردازند و از طریق ریشه یابی و تحلیل رفتار ها و عملکردهای رضایت بخش و مطلوب یا غیر رضایت بخش و نامطلوب وبا کمک بکارگیری مستمر این چرخه،زمینه را برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان فراهم کنند (ابوالعلایی،1390،ص22).

مدیریت عملکرد مستلزم آن است که رفتار ها تحلیل شود،عملکرد ها سنجیده شود، به کارکنان بازخورد داده شود و کارکنان برای عملکرد ها و رفتار های مطلوبتر تقویت و تشویق شوند.مدیریت عملکرد در کنار استخدام دو فرایند اصلی مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین سهم و نقش را در تقویت،تحکیم،تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند،چرا که معیار ها و ملاک های ارزیابی،نشان دهنده و منعکس کننده ارزش ها ،اولویت ها،استراتژی ها و چالش های سازمان هستند و به کارکنان نشان می دهند که هنجار ها و استاندارد های سازمان چیست و سازمان و مدیران آن از کارکنان چه انتظارات و توقعاتی دارند. نمودار زیر ارتباط بین فرایند مدیریت عملکرد و دیگر ابعاد مدیریت منابع انسانی را نشان میدهد (ابوالعلایی،1390،ص24).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

Author: