پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای و منابع تجدیدپذیر

تولید پراکنده ی عمومی (PDG)، که یک واحد DG است که متعلق به یک مشترک مجزا نیست و هدف اصلی آن تزریق توان تولیدی آن به شبکه است.
معمولاً هم DDG و هم PDG می توانند به سیستم ذخیره انرژی مجهز شوند. DDG یک ژنراتور با بار و احتمالاً یک سیستم ذخیره انرژی است که معمولاً به شبکه توزیع فشار ضعیف وصل می شود. اما PDG یک ژنراتور یا سیستم ذخیره انرژی است که فقط می تواند به شبکه توزیع ولتاژ متوسط وصل شود. تفاوت DDG ها با PDGها عبارتند از:
هدف صاحبان DDGها فراهم کردن نیازهای الکتریکی و احتمالاً گرمایی آن است تا قابلیت اطمینان سرویسهای آنها را ارتقا دهد. اما هدف اصلی صاحبان PDGها فروش توان تولیدی آنها به مشترکان شبکه است.
معمولاً ظرفیت تولید DDGها کمتر از PDGها است. بنابراین یک DDG به تنهایی و به عنوان یک شریک تنها نمی تواند در بازار برق شرکت کند، ولی یک PDG می تواند شانس خود در بازار برق را امتحان کند.
بعضی از PDGها و DDGها مانند واحدهای فتوولتائیک و بادی که مجهز به سیستم ذخیره انرژی نیستند، دارای طبیعت تولید غیرقطعی هستند. ولی بعضی دیگر مثل سلولهای سوختی و ریز توربینها انعطاف پذیر هستند، یعنی همیشه به سرعت می توانند شیوه راه اندازی خود را تغییر دهند. بنابراین PDGها و DDGها می توانند به دو دسته آماری (SPDG و SDDG) و انعطاف پذیر (DPDG و DDDG) تقسیم شوند. VPP باید تعدادی بار قابل کنترل، سیستم ذخیره انرژی یا ژنراتورهای انعطاف پذیر داشته باشد تا نوسان واحدهای DG آماری را جبران کند. موضوعاتی نظیر اینکه شرایط بهره بردار VPP برای انتخاب اعضای آن چگونه است و یا اینکه شرایط اعضای آن برای پیوستن به VPP به چه صورتی است، تحت تاثیر جنبه های مختلف فنی و اقتصادی می باشد.
در واقع جهان با استفاده از واحدهای تولید پراکنده برای ارتقاء بهره وری انرژی و استفاده از منابع تجدید پذیر به جای تولید سنتی پیشرفت می کند. در این رابطه، چندین مقررات پشتیبانی برای DG در تمام دنیا ارائه شده است ]15-12 [.
به منظور پشتیبانی از منابع تجدیدپذیر مبتنی بر DG بازاری برای تولید برق آنها پیشنهاد شده است. دو نوع از این بازارها عبارتند از ]8 [و ]24 [:
1) GCM
2) TRECM
GCM به مشارکت منابع تجدیدپذیر برای آزادسازی (رفع ممانعت) بازار کمک می کند. تمامی مصرف کنندگان برق (شرکت ها ی توزیع یا دیگر مصرف کنندگان) موظف به خرید سهم معینی از مصارف خود از این بازار هستند.
مقررات حمایتی متعددی از جمله بخشنامه ی RES اروپا برای توسعه منابع تجدید پذیر، دستورالعمل CHP اروپا برای صرفه جویی در بهبود انرژی و مشابه مقررات حمایتی در کشورهای دیگر]18-15 [، استاندارد تجدید پذیر در چند کشور، پروتکل کیوتو که دارای نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داراست و به همین ترتیب عواملی که سبب شتاب رشد DG می گردد، در موارد گسترده ای وجود دارند .
در بسیاری از پروژه ها از جمله پروژه نیروگاه مجازی پیل سوختی اتحادیه اروپا ]22 [و پروژه ی Fenix ]23 [، VPP به عنوان موضوع مورد تحلیل، بررسی می گردد. نتیجه ی بررسی تحقیقات نشان می دهد که هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف VPP وجود ندارد .
پروژه نیروگاه مجازی سلول سوختی اتحادیه اروپا (EU) تعریف VPP را به عنوان یک گروه غیرمتمرکز در ارتباط تنگاتنگ با میکرو- CHP ، با استفاده از تکنولوژی سلول سوختی نصب شده در خانه های چند خانواره، شرکت های کوچک، تسهیلات عمومی، خنک کننده و تولید برق می دهد ]22 [.
با توجه به تعریف Fenix، VPP نماینده انعطاف پذیر مجموعه ای از منابع انرژی توزیع شده است که می تواند برای عقد قراردادها در بازار عمده فروشی و ارائه خدمات به اپراتور سیستم مورد استفاده قرار گیرد]15 [.
2-2-4 انواع VPP
دو نوع VPP وجود دارد:
VPP تجاری CVPP
VPP فنی(تکنیکی) TVPP
2-2-5 اجزای VPP
نیروگاه مجازی ترکیبی از تکنولوژی های تولید پراکنده با هزینه های مختلف است.این ترکیب به صورت بهینه از واحدهای خود بهره برداری می کند و امکان حضور تک تک واحدهای تولید پراکنده را در بازار برق فراهم می آورد و سودی را در هر ساعت عاید آنها می کند. VPP می تواند شامل شبکه های توزیع با DGها، مولدهای توربین گازی، مولدهای تولید همزمان، پیل سوختی و مصرف کنندگان نهایی (بارهای قطع و غیر قابل قطع) باشد.
واحدهای DG به VPP تعلق دارند؛ به عبارتی می توان گفت که نیروگاه مجازی تلفیق چند واحد DG می باشد. مصرف کنندگان نهایی VPP با توجه به نرخ انرژی خرده فروشی تامین می شوند.DG و بارهای قابل قطع ممکن است برای انجام معاملات در بازار انرژی و رزرو چرخان مورد استفاده قرارگیرند، اما ذخیره کننده های الکتروشیمیایی فقط در بازار انرژی اعمال می شوند.
شکل (2-1) اجزای VPP را نشان می دهد. این اجزا باید توسط سیستم مدیریت انرژی (EMS) مدیریت و تنظیم شوند. سیستم EMS می تواند به سیستم های مدیریت کوچکتر به نام سیستم مدیریت محلی (LMS) تقسیم شود. LMS ها بارها و ژنراتورهای مربوط به خود را راه اندازی و تنظیم می کنند و همچنین می توانند در عملکرد EMS هم مشارکت کند. شکل (2-2) ساختار کلی VPPهای آینده را نشان می دهد]15 [.
شکل (2-1): اجزای VPP ]15 [.
شکل (2-2): ساختار کلی VPP ]15 [.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.