پایان نامه ارشد رایگان با موضوع منابع تجدیدپذیر و قابلیت اطمینان

با توجه به اینکه از جمله نکات برجسته ی این تحقیق، بررسی تاثیرات عدم قطعیت بر نحوه ی استراتژی نیروگاه مجازی می باشد، لذا در بخش انتهایی به استراتژی قیمت دهی نیروگاه گیرنده ی قیمت تحت عدم قطعیت قیمت پرداخته خواهد شد.
2-2 مفهوم نیروگاه مجازی(VPP)
اگر هر یک از واحدهای تولید پراکنده و بارهای شبکه را یک سلول سیستم قدرت بنامیم، در ایده نیروگاه مجازی چند سلول سیستم قدرت با هم و بصورت یک گروه کنترل پذیر در می آیند و بصورت یک مجموعه واحد در نظر گرفته می شوند. حال این مجموعه واحد می تواند به عنوان یک واحد نیروگاهی مستقل در بازار برق ظاهر شود تا هم سود خود را حداکثر و هم عملکرد بهینه سیستم قدرت را تضمین کرده باشد]1 [.
با توجه به اهمیت وجود منابع تولید پراکنده و ارتباط مستقیم آن در مباحث نیروگاه مجازی، در این بخش تعاریفی از تولید پراکنده ارائه شود.
2-2-1 تولید پراکنده
تولید پراکنده یا DG عبارتست از تولید برق در محل مصرف، اما گاهاً به تکنولوژی هایی گفته می شود که از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می کنند.
تعاریفی که برای تولید پراکنده ارائه شده است تا حدودی متفاوت است.
IEEE تولید برق توسط وسایلی که به اندازه کافی از نیروگاه های مرکزی کوچکتر باشند و قادر به نصب در محل مصرف هستند را به عنوان تولید پراکنده تعریف نموده است]12 [.
در IEAواحد های تولید کننده توان در محل مصرف یا در داخل شبکه توزیع که توان به طور مستقیم به شبکه توزیع محلی تزریق می کنند DG معرفی شده است.
نکته ای که عموماً مورد قبول است، این است که این مولد ها صرف نظر از نحوۀ تولید توان آنها، نسبتاً کوچک بوده و مستقیماً به شبکه وصل می شوند]8 [.
اتصال DG ها به شبکه توزیع علی رغم مزایایی که برای شبکه دارد اما در عین حال اتصال آنها به شبکه باعث ایجاد هارمونیک در شبکه و کاهش امپدانس اتصال کوتاه می شود، اما این مسائل باعث نادیده گرفتن مزایای این نوع مولد ها نمی شود ]13 [.
2-2-2 مزایای استفاده از DG
استفاده از DG ممکن است در بعضی مواقع دارای صرفه اقتصادی نباشد اما علاوه بر صرفه ی اقتصادی مسائل دیگری نیز دراستفاده از این مولد ها دخیل هستند که باعث استفاده روزافزون از این تکنولوژی شده که تعدادی از این مزایا عبارتند از :
1) تولید برق اضطراری
مهمترین کاربرد DG استفاده از آن برای تولید برق اضطراری برای مصرف کنندگان خاص مانند بیمارستانها، آزمایشگاهها و حتی هتل ها می باشد که برای آنها مسائل اقتصادی در مقابل مسائلی چون عدم قطعی برق در درجه دوم قرار دارد .
2) کیفیت توان و قابلیت اطمینان
DG کیفیت توان را بهبود می بخشد و قابلت اطمینان را افزایش می دهد]14 [.
IEA تهیه توان قابل اطمینان را به عنوان مهم ترین نقش آینده بازار برق برای مولد های پراکنده نام برده است]14 [. زیرا این مولد ها از شبکه انتقال استفاده نمی کنند و بنابراین از حوادثی که در شبکه انتقال می تواند موجب قطع برق مشترک شود در امان می باشند.
3) استفاده از DG جهت تولید برق و گرما به صورت هم زمان
با استفاده از پدیده تولید همزمان برق و حرارت از DG در میکرو توربین ها راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز بالا رفته و به حدود 80-90% انرژی شیمیایی سوخت می رسد.
افزایش قابل توجه راندمان در کشور هایی که انرژی (برق و سوخت) دارای قیمت واقعی می باشد بسیار قابل توجه است و انگیزه ای بسیار قوی برای استقرار واحد های DG در محل مصرف می باشد.
2-2-3 طبقه بندی انواع DG
نیروگاه مجازی باید انواع تکنولوژیهای DG در هر دو شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف را شامل شود. همه DG ها به دو دسته کلی زیر طبقه بندی می شوند]11 [.
تولید پراکنده ی محلی (DDG)، که یک واحد DG کوچک است که مشترکان مجزایی برای بخشهای خانگی، تجاری یا صنعتی دارد. مازاد تولید یک DDG باید به شبکه تزریق گردد و همچنین کمبود تولید آن از شبکه جبران می شود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.