پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیستم حمل و نقل عمومی و حمل و نقل عمومی

در این نوع پارکینگ از حاشیه خیابان ها جهت پارک استفاده می‌شود که بر حسب مورد پارک به صورت موازی جدول کنار خیابان یا به حالت زاویه دار است. این نوع پارک جزء رایج ترین نوع پارکینگها بوده و وجود آن باعث کاهش ظرفیت خیابان، ممانعت از سبقت، افزایش تصادف، ایجاد خطر برای عابران پیاده و کندی ترافیک می‌شود. برای افزایش ظرفیت این نوع پارکینگ از پارکومتر یا طرح پارکبانی استفاده می‌شود(سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز،1392).
پارکینگهای حاشیهای را می‌توان از نظر مدت زمان پارک به سه گروه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کرد.
الف)- پارکینگهای کوتاه مدت: زمان توقف در این پارکینگها حداکثر 10 دقیقه می‌باشد، این پارکینگها بیشتر ناشی از کاربریهایی از قبیل:روزنامه فروشی، سوپر مارکت ها، فروشگاه های خوراکی مانند بستنی فروشیها، آبمیوه فروشیها و …. می‌باشد(شفیعی،1377 ).
ب)- پارکینگهای میان مدت: زمان توقف در این پارکینگها 10 الی 20 دقیقه می‌باشد که معمولا ناشی از کاربریهایی همچون بانک ها، ادارات دولتی، رستورانها، اغذیه فروشیها و …. می‌باشد(قنبری1387 ).
ج)- پارکینگهای بلند مدت: زمان توقف در این نوع پارکینگها بیش از 30 دقیقه می‌باشد و برآورد سازمان مطالعات حمل و نقل و ترافیک تبریز به طور متوسط در حدود 220 دقیقه در مرکزشهر و در حدود 180 دقیقه برای دیگر نواحی می‌باشد(سازمان حمل و نقل و ترافیک تبریز،1392 ).
طرح پارکبانی
استفاده زیاد مردم از وسیله نقلیه شخصی، نه تنها هزینه فراوانی را به آن ها تحمیل می‌کند، بلکه تقاضا برای جای پارک خودرو در حاشیه خیابان ها را به شکل سرسام آوری افزایش می‌دهد. همین موضوع به نوبهی خود تردد عابرین پیاده را مختل می‌کند. توقف دوبله وسایل نقلیه در برابر جایگاه های پارکبانی از مشکلات اجرای کارآمد طرح پارکبانی است، همچنین وسایل نقلیهای که در حاشیهی خیابانها به ناچار توقفهای طولانی مدتی دارند ناخواسته از توزیع عادلانه جا پارک جلوگیری میکنند.
اجرای طرح پارکبانی در حاشیه خیابانهای شهر، به ترغیب شهروندان جهت استفاده از وسایل نقلیه شخصی کمک میکند که در نتیجه موجب فراهم آوردن ترافیک شهری می‌شود. از مزایای طرح پارکبانی می‌توان به رونق اقتصادی مغازه دارانی که در مقابل جای پارک ها قرار دارند و بالاخره راحتی رفت و آمد رانندگان خودروهایی که به قصد خرید، خودروهای خود را در جایگاه ها پارک می‌کنند اشاره کرد. در شهر تبریز طرح پارکبانی از سال 1387 شروع و تا اواخر سال 1388 به 9 مسیر با ظرفیت 1730 جایگاه رسیده است و در سال 1389 تعداد مسیرهای این طرح به 13 مسیر با تعداد 2780 جایگاه ارتقاء پیدا کرده است. (سازمان حمل و نقل و ترافیک تبریز،1391 ).
پارکینگ های همسطح
به قطعه زمینی اطلاق می‌شود که صرف نظر از شکل آن بتوان از آن به عنوان پارکینگ استفاده کرد آنچه در مورد اینگونه پارکینگها اهمیت دارد این است که قواعد اساسی طرح پارکینگها در آن‌ها رعایت شود به طوری که از قطعه زمین موجود حداکثر استفاده شود. اندازه محلهای پارک بر حسب مورد و با توجه به اندازه اتومبیلهایی که از آن استفاده خواهند کرد بین 5/2 الی 5/5 متر مربع است. عرض مسیری که بین هر دو ردیف در محلهای پارک را در نظر می‌گیرند بر حسب آن‌ که عبور یک طرفه یا دو طرفه باشد متفاوت است، برای عبور یک طرفه در حالتی که پارک کردن به صورت عمودی در نظر گرفته شود عرض برابر 6 متر و برای عبور دو طرفه با همین زاویه پارک با عرضی معادل 5/7 متر باید در نظر گرفت در صورتی که اتومبیل ها با زاویه کمتر از 90 درجه پارک شوند عرض لازم کاهش می‌یابد.
در کلان شهر تبریز در حال حاضر برای وسایل نقلیه سواری حدود 120 واحد پارکینگ، جدا از پارکینهای حاشیه ای وجود دارد که از این تعداد، مالکیت 18 درصد عمومی بوده و 82 درصد مالکیت خصوصی دارند که تحت نظارت اتحادیه مربوطه فعالیت می‌نمایند، با این وجود ظرفیت پارکینگ ها به ویژه در محدوده مرکزی شهر و مناطق و محلات پر تراکم، جواب گوی نیاز فعلی نیست و ضرورت افزایش این ظرفیت انکار ناپذیر است. تعیین تعداد پارکینگ های لازم برای محدوه شهر نیازمند مطالعات پیچیدهای است.

  دانلود فیلم

پارکینگ های طبقاتی
این پارکینگ ها به منظور ساماندهی بهتر حمل و نقل شهری و پاسخگویی به نیازهای تردد، جابجایی و توقف وسایل نقلیه شخصی ساخته می‌شود و همچنین افزایش قیمت زمین و انتظارات مردم جهت حصول رفاه بیشتر، نشانگر این نکته است که پارکینگهای آینده از نوع طبقاتی خواهند بود. این نوع پارکینگها معمولا در طبقات زیرین، فوقانی و یا در پیرامون ساختمانهای دیگر احداث می‌شوند و در حال حاضر در اروپا و ایالات متحده اعطاء امتیازات هوایی در بالای اتوبانها و حتی رودخانهها معمول بوده و این طرح به عنوان منبع درآمدی برای شهرداریهاست که نتیجه آن موجب احداث پارکینگهای عمومی بیشتر شده است. عوامل بسیاری در تهیه بهترین طرح کاربردی برای یک پارکینگ خاص موثر هستند که عبارتند از: نوع یا انواع استفاده کنندگان، ارتفاع کف تا کف، ابعاد سایت، هندسه پارکینگ، حجم تردد در ساعات اوج، ظرفیت جریان تردد و ….،در احداث پارکینگ های محله ای نیز با در نظر گرفتن کارایی زمین، ویژگیهای جغرافیایی منطقه، نحوه دسترسی، همجواری و با لحاظ نمودن سایر جوانب منطقه می‌توان از این نوع پارکینگ ها بهره جست(شاهی،1379).
پارکینگ های بامی
در محلهایی که زمین بسیار نادر و گران بوده و ایجاد پارکینگهای مستقل نیز مقدور نباشد، یا از لحاظ اقتصادی احداث پارکینگ مقرون به صرفه نباشد یکی از راه های ایجاد پارکینگ استفاده از بام ساختمانها است (شاهی،1379 ).
پارکینگ های زیر زمینی
این نوع پارکینگها پایین تر از سطح زمین ساخته می‌شوند و می‌توان آن را در زیر خیابان ها، میدان ها، پارک یا زیر زمین ساختمان های مسکونی، هتل ها و ساختمانهای عمومی ساخت. این نوع پارکینگ ها خصوصیت ویژه‌ای ندارند و بیشتر در مکانهایی که زمین کم و گران باشد و یا وجود ساختمان های باستانی و موانعی دیگر اجازه پارکینگ های همسطح یا چند طبقه را ندهد ساخته می‌شوند (شاهی،1379 ).
پارکینگ های اتوماتیک
ساخت پارکینگهای اتوماتیک در شهرهای بزرگی همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز که با ازدحام جمعیت و کمبود فضا روبرو هستند در مناطق پر تراکم شهری ضرورت دارد، این در حالی است که از عمر ساخت پارکینگ های مکانیکی در کشورهای اروپایی چهل سال می‌گذرد. از دلایل ضروری قابل ذکر برای ساخت پارکینگ های اتوماتیک می‌توان به مشکل ترافیک، کمبود زمین، قیمت زمین و اتلاف وقت اشاره نمود. واضح است که پارکینگ های مکانیزه را می‌توان در زیر زمین یا پشت بام ها ساخت، چرا که فضای زیادی از سطح زمین را اشغال نمی‌کند، در پروژه ساخت پارکینگهای مکانیکی تنها با اشغال 20 متر از سطح زمین و افزایش ارتفاع آن می‌توان فضای پارک بسیار زیادی را برای اتومبیل ها فراهم نمود. در حالی که برای ساخت پارکینگ های سنتی حداقل بیش از 2000 متر زمین نیاز است.
سیستم ساخت این پارکینگ ها به صورتی است که خودرو را بدون رانندگی به محل پارک می‌رساند و راننده خودرو می‌تواند اتومبیل را به راحتی درون یک اتاقک پارک کند، سپس با استفاده از سیستم هوشمند خودرو را به طبقه مورد نظر هدایت کند و به این ترتیب با حذف پیاده روی در داخل پارکینگ ها دیگر مشکلی از نظر فضای بین واحدها برای پارک کردن وجود نخواهد داشت و همچنین دیگر نیازی به اشغال فضا برای ساخت پله و آسانسور نمی‌باشد. متاسفانه در کشور ما توجهی به ساخت این نوع پارکینگ ها نشده است و تنها از سطح زمین برای ساخت پارکینگها استفاده می‌شود که هزینه زیادی نیز در بر دارد.
از مزیت های استفاده از این پارکینگ ها که به صورت بالابر عمل می‌کنند می‌توان به سرعت بیشتر دسترسی به خودرو، کاهش احتمال تصادف خودروها، سرقت اشیاء از داخل خودروها و در کل برطرف شدن مسائل امنیتی در خودروها اشاره کرد و شرکتهای بیمه نیز می‌توانند به راحتی اقدام به بیمه خودروها بکنند. همچنین از مزیت های دیگر استفاده از پارکینگهای اتوماتیک در حوادثی مانند زلزله است، در این سیستم به دلیل اینکه راننده در پارک اتومبیل دخالتی ندارد در صورت وقوع زلزله و یا بحران دیگر تلفات جانی هم وجود نخواهد داشت.
پارکینگهای اختصاصی
این نوع پارکینگها معمولا در واحدهای مسکونی تحت عنوان گاراژ و پیلوت طراحی و ساخته می‌شوند و مختص مالکین و ساکنان آن واحدها می‌باشد. امروزه بر اساس ضوابط شهرداری‌های شهرهای بزرگ در طراحی واحدها و مجتمعهای مسکونی برای هر واحد مسکونی اختصاص یک باب پارکینگ جزء الزامات است، در غیر اینصورت جریمه ی قابل توجهی بابت کسری یا حذف پارکینگ از مالکان واحدهای مسکونی توسط شهرداری ها اخذ می‌گردد (شاهی،1379).
اهداف ایجاد پارکینگ های شهری
بدیهی است بخشی از سفرهای روزانه درون شهری با استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و بخشی دیگر توسط وسایل نقلیه شخصی انجام می‌شود. به دلیل محدودیت ظرفیت سیستم حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بزرگ کشور، استفاده از وسایل نقلیه شخصی افزایش یافته که این افزایش از یک طرف باعث ترافیک و راه بندان های شدید در سطح معابر شهری شده و از طرف دیگر موجب کاهش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی گردیده است و همچنین رانندگان وسایل نقلیه شخصی به محض رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارک خودروی خود می‌باشند که این امر نیز موجب متراکم تر شدن ترافیک می‌گردد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.