پایان نامه ارشد رایگان با موضوع راهنمایی و رانندگی و آلودگی محیط زیست

A(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
A={(x,A(X)) [0,1]} = {(x,A(X)) [0,1]}
نمایش مجموعههای فازی
یک مجموعه فازی را میتوان به یکی از صورتهای نشان داده شده در رابطه زیر نمایش میدهد.
از سویدیگر مجموعههای فازی را میتوان به دو دسته، مجموعههای فازی گسسته و پیوسته تقسیم نمود. اگر مجموعه عناصر یک مجموعه فازی، گسسته باشد به آن مجموعه فازی گسسته میگویند و میتوان آن را به صورت رابطه زیر نمایش داد:
در اینجا به ممعنای علامت جمع نبوده و تنها معرف خاصیت گسسته بودن است. حال اگر مجموعه عناصر یک مجموعه فازی، پیوسته باشد به آن مجموعه فازی پیوسته گویند.
مفهوم پارکینگ
پارکینگ فضایی است که برای توقف وسائط نقلیه در نظر گرفته می‌شود و پایان منطقی یک سفر با وسایل نقلیه است(کلهری،1381 ). به موازات افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل ملاحظه این وسایل، پیش بینی فضاهایی جهت پارک خودروها موضوعیت پیدا کرده است تا آنجا که پارکینگ یکی از کاربریهای ضروری شهر را تشکیل می‌دهد و در ضوابط شهرسازی و معماری نیز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است به طوری که کاربریهای مختلف شهری (مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی، تفریحی، و……) بنابر طبیعت عملکردی و ترافیکی خود، باید تعداد مشخص پارکینگ را در ساختمان و یا فضای باز خود تامین نمایند(سیدصدر،1381 ).
اهمیت پارکینگ
مدت زمان نیاز هر اتومبیل به پارکینگ به مراتب بیشتر از مدت زمان حرکت آن است. پیش‌بینی و تدارک فضای لازم و کافی برای وسایل نقلیه در مواقعی که از آن ها استفاده نمی‌شود، از معضلات بزرگ شهرها، به خصوص شهرهای بزرگ است. دشواری مسئله بیشتر به خاطر آن است که این فضا را غالباً باید در محدودترین و گرانترین نقاط شهر در نظر گرفت(ژنگ دونگ هونگ،2003 ).
مشکلات ناشی از فقدان پارکینگ در سطوح شهری
در ارتباط با مشکل کمبود فضای پارک می‌توان تدابیر دقیق و برنامه ریزی شده‎‌ای را اندیشید. پارکینگ بر کاربری زمین و سیستم حمل و نقل تاثیر می‌گذارد اما تاثیرات آن غالباً به صورت پوشیده و خارج از نظر است. بیشتر مردم مشکلات شهری را در تراکم، آلودگی، فرسودگی بافت‌های شهری، حاشیه‌نشینی می‌بینند اما در بیشتر مواقع در ارتباط دادن بخشی از مشکلات به سیاست‌های حمل و نقل به ویژه پارکینگ ناموفق هستند. در واقع پارکینگ به صورت یک نقطه کور در بیشتر مطالعات باقی می‌ماند چرا که نقشی که آن در ارتباط با خودروها، شهرها، حمل و نقل و کاربری زمین دارد معمولاً نادیده گرفته می‌شود(بوچاردو هافمن،2006 ).
در واقع اثرات ناشی از پارکینگ در سطح شهر ابعاد گسترده‌ای دارد، که تعدادی از آن ها را به سادگی می‌توان بر شمرد، به منظور روشن شدن مطلب به موارد دیگر از آن اشاره می‌شود:
– کمبود پارکینگ موجب توقف وسائط نقلیه در شبکه معابر گردیده و در نتیجه تراکم در مسیر حرکت به وجود می‌آورد. تراکم در شبکه ارتباطی موجب ازدیاد زمان سفر و تخلیه کند تقاطع، عدم عملکرد صحیح چراغ‌های راهنمایی است، که باعث تخلف رانندگان و عبور در زمان چراغ زرد و قرمز(جهت صرفه جویی در وقت) می‌گردد.
– شبکه ارتباطی در اکثر حرکت کند جویندگان پارکینگ مورد فشار مضاعف قرار می‌گیرد و در نتیجه تراکم را تشدید می‌نماید.
-سرویس‌های حمل و نقل عمومی به علت اشغال ایستگاه‌های خود از جانب وسائط نقلیه مختلف امکان توقف، حرکت راحت و سریع را نداشته و اجباراً به صورت دوبله در محل ایستگاه خود توقف می‌نمایند که احتمالاً منجر به تصادف یا حداقل راهبندان موضعی می‌گردد.
-کمبود پارکینگ موجب تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی گردیده که در نتیجه وقت اضافی از عوامل انتظامی و کنترل کننده را جهت ثبت، نگهداری، اخذ جریمه، صدور عدم خلاف و غیره را به خود اختصاص می‌دهد.
-تراکم، حرکت کند، حرکت زائد موجب بروز تصادفات و مجدداً صرف وقت کارشناسی عوامل راهنمایی و رانندگی، مراکز بیمه می‌شود.
-تراکم باعث سوخت ناقص انرژی وسائط نقلیه به تبع موجب تشدید آلودگی محیط زیست می‌شود.
انواع پارکینگ های شهری
به طور کلی انواع پارکینگهای شهری که امروزه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل انواع زیر هستند:
پارکینگ های خیابانی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.