پایان نامه ارشد رایگان با موضوع افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام و تصمیمات ساختار سرمایه

باید توجه داشت که در شکل 3-1 تعداد کل شرکتهای عضو بورس بیان شده است در حالی که ما در این تحقیق به بررسی شرکتهای غیر اقتصادی می پردازیم. جهت انتخاب نمونه مورد بررسی از تکنیک غربال گری استفاده شده است. در این روش، با قرار دادن مجموعه ای از معیارها جامعه آماری غربال می شود.
شکل 3-1 : تعداد شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در 10 سال اخیر

3-4-1معیارهای انتخاب نمونه
در اینجا به بیان معیارها برای شرکتهای انتخاب شده می پردازیم. معیارهای در نظر گرفته شده به قرار زیرند:
1..پذیرش شرکتها پیش از دوره زمانی تحقیق بوده و طی دوره مورد بررسی از بورس خارج نشده باشند
2. غیرمالی بودن شرکتها(به دلیل تفاوت در ترازنامه)؛
3. فعال بودن نماد معاملاتی و وجود قیمت سهام در دوره مورد مطالعه؛
4. سال مالی آنها منتهی به 29/12 باشد و طی دوره مورد بررسی سال مالی خود را تغییر نداده باشند
5.در دسترس بودن اطلاعات مالی شرکت در طول دوره زمانی 1383 تا 1392
نهایتا بعضی شرکتها به دلیل فقدان اطلاعات تاریخی یا ناقص بودن اطلاعات حذف گردیدند و 135 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 83 تا 92مورد بررسی قرار گرفتند( مراجعه شود به ضمیمه 1) .
انتخاب داده ها و ابزار
در این تحقیق از اطلاعات ثانویه به صورت داده های مالی شرکتهای انتخاب شده که به صورت عمومی در دسترس است استفاده می شود. اطلاعات مالی شامل ترازنامه, صورت درامد است که به صورت ان لاین در سایت www.codal.ir که وبسایت رسمی سازمان بورس برای اطلاعات رسمی مالی شرکتها است موجود می باشد. گزارشات مالی به دو صورت حسابرسی شده و غیر حسابرسی شده در این سایت موجود است. در این تحقیق برای افزایش اعتبار از گزارشات مالی حسابرسی شده استفاده شده است.
متغیرها و اندازه گیرها
این تحقیق شامل 5 متغیر است , 4 متغیر مستقل و متغیر وابسته نرخ بدهی به عنوان معیاری برای ساختار سرمایه شرکت. این 4 متغیر به عنوان معرف شرکت شامل نقدشوندگی, ریسک تجاری , سوداوری , رشد دارایی می باشند.
نسبت اهرمی
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. در واقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها بوسیله آن به تأمین مالی بلند مدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می‌کند. راجان و زینگلاس (1995) بیان می‌کنند که ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. بدهی می‌تواند به ارزش دفتری یا بازاری باشد. در این پژوهش ساختار سرمایه به عنوان متغییر وابسته تحقیق است. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل دارایی را به عنوان نماینده مفهوم ساختار سرمایه درنظر می‌گیریم. کاربرد نسبت مذکور در مطالعات میدانی صورت گرفته در این حوزه رایج تر است(Pandy,2007)

  پایان نامه سازمان بهداشت جهانی و اختلالات یادگیری

3-6-2 نقدشوندگی :
نقدشوندگی شرکت در ادبیات مالی به دو مفهوم است؛ نقدشوندگی داراییهای واقعی آن و نقدشوندگی سهام آن. یک دارایی، هنگامی نقد محسوب می‌شود که بتواند با سرعت و هزینه‌ای کم به وجه نقد تبدیل شود. این تعریف هم شامل داراییهای واقعی و هم شامل داراییهای مالی می‌شود. مفهوم اول نقدشوندگی، نقدشوندگی داراییهای واقعی شرکت است که طبق آن، یک شرکت نقدشونده محسوب می‌شود که اگر نسبت بالایی از داراییهای نقدی همچون وجوه نقد در ترازنامه‌اش داشته باشد . (Gopalan et al,2008) مفهوم دوم، نقدشوندگی سهام مورد معامله شرکت است. طبق این مفهوم یک شرکت در صورتی نقدشونده محسوب می‌شود که سهام آن از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد (صلواتی و رساییان، 1386). نقدشوندگی داراییهای شرکت از طریق داراییهای واقعی آن در بازار تعیین می‌شود، در حالی که نقدشوندگی سهام آن، در بازارهای مالی تعیین‌پذیر است. در این تحقیق نقد شوندگی دارایی های مالی شرکت مورد مطالعه است. (Faruk Hossain & Ayub Ali,2012)

3-6-3 سوداوری :
سوداوری می تواند از روش های مختلفی بدست بیاید در اینجا بر اساس نظریه های فاما و فرنچ ROA به عنوان معیار سوداوری در نظر گرفته می شود این نسبت از تقسطم سود خالص به جمع دارائیها بدست می آید و یکی از مهمترین نسبتهای مالی برای سرمایه گزاران است می تواند توانایی شرکت را در ایجاد سود و افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام نشان دهد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.