ویژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر

زیادی (دفعات): یکی از مشکلات در دادن جایزه، بازده نزولی اون هستش یعنی دادن تکراری یه جایزه، باعث کاهش یا از بین رفتن ارزش و اهمیت اون می شه . پاداشی مطلوبه که بدون اینکه ارزش و اهمیت خود رو ازدست بده، بشه بهد فعات ازش استفاده کرد.

مشکلات

آشکاری: پاداشی موثره که واسه فرد، مشهور و قابل لمس باشه. پاداشی که نمایان باشه، نه فقط در تشویق و ایجاد انگیزه در شخص گیرنده جایزه موثره بلکه معمولا همون احساس و آثار مثبت رو در کسائی که تماشاگر دادن جایزه هستن هم بوجود می آورد.

پخش عادلانه : پاداشایی که کارکنان از سازمان دریافت می کنن باید قابل مقایسه با سازمانهای دیگه باشه.

کارمند وقتی احساس می کنه بین چیزی که اون به سازمان میده و چیزی که سازمان به اون میده برابری هست که دو نسبت زیر با همدیگه مساوی باشن.  اگه داده های کارمند به سازمان، بیشتر از ستادهش از سازمان باشه، نتیجه، نارضایتی،برخورد ناجور و به وجود اومدن نگاه منفی در فرد میشه و کارمند احساس می کنه که در سازمان قدر اون رو نمی دونن اگه ستادهای فرد از سازمان بیشتر از دادهش به سازمان باشه، کارمند احساس گناه می کنه چون می دونه بیشتر از چیزی که حق اونه، دریافت می کنه موارد زیر مثالهایی واسه رسیدن به حالت تعادله:

 

–        کارمندی که احساس کنه کمتر از حقش دریافت می کنه، از اندازه تلاش وفعالیت خود کم می کنه.

–        کارمندی که احساس کنه بیشتر از حقش دریافت می کنه به اندازه تلاش و فعالیت خود اضافه می کنه.

–        کارمند مبنای مقایسه خود با بقیه رو تغییر میده .

–        کارمند سازمان راترک می کنه.

هزینه مناسب: از نظر سازمان، پاداشایی مناسب تر و مطلوب ترن که هزینه کمتری داشته باشن. پاداشای کم هزینه رو میشه خیلی وقتا و به افراد بیشتری داد، در حالیکه طبیعتا این در مورد پاداشای پر هزینه و گرون عملی یا اقتصادی نخواد بود. – قضاوت افراد در مورد اندازه مساوی بودن رفتار سازمان با کارکنان مهمه یعنی اگه فرد احساس کنه که رفتار سازمان با ایشون با رفتار سازمان با بقیه کارکنان برابره، جایزه دریافتی رو عادلانه محسوب می کنه. مدیران اجرایی باید توجه کنن که سیستم جایزه باید متناسب با اهداف کارکنان، «توان و تمایل» اونا طراحی شه.(هرسی،نقل ازکبیری،۱۳۸۳)

اقتصاد