نسل جدید دوربین های پلیس در ایران و صدور جریمه برای خوردن و آشامیدن پشت فرمان

چند ماهیست که نسل تازه دوربینای نظارتی و کنترلی پلیس به کشورمون راه یافته و کم کم تماشاگر هوشمند تر شدن ساختارهای نظارتی و اعمال جرایم رانندگی هستیم.

ثبت و کنترل میانگین سرعت در مسیرهای خارج شهری، خوانش پلاکای زوج و فرد و مطابقت اطلاعات با مرکز سیما واسه امتحان وضعیت خودرو از نظر معاینه فنی و به کار گیری خودروهای مجهز به دوربین واسه ثبت جریمه خودروهای متوقف شده در مناطق پارک ممنوع، از جمله نتیجه های فنی تازه پلیس بوده و حالا هم خبر از پیشرفت سیستمای نظاری واسه ثبت تخلفات پشت فرمون می رسه.

براین پایه قراره خوردن و آشامیدن پشت فرمون به وسیله دوربینای نظارتی کنترل شه و در صورت تخلف راننده براساس تعرفه های تصویب شده واسه راننده جریمه ثبت شه، البته خوردن و آشامیدن تنها موارد قابل رصد به وسیله این دوربینا نیس و حرف زدن با موبایل و نبستن کمربند ایمنی هم شامل کنترل دوربینای جدید می شه.

به گفته پلیس الان این طرح در یکی از شهرها به صورت آزمایشی انجام شده و یافته های اون مثبت بوده، از این رو انتظار میره تا همین چند وقت دیگه که خیلی هم دور نیس تماشاگر اجرایی شدن اون در بقیه شهرای کشورمون هم باشیم.

اندازه جرایم رانندگی براساس آخرین مصوبه در اول سال ۱۳۹۶ به توضیح زیره.

نوع جریمهکلان شهرا و جاده های بین شهریبقیه شهرهاروستاا و راه های دهاتی
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز ۳۰ تا ۵۰ کیلوتر۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
سبقت غیر مجاز در راه های دوطرفه۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
عبور از چراغ قرمز۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
حرکت مارپیچ۱۵۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۷۵۰۰۰
حرکت با دنده عقب در آزاد راه و بزرگراه۱۵۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰
ورود ممنوع۹۰۰۰۰۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰
تجاوز به چپ۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۳۰۰۰۰
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو۶۵۰۰۰۳۵۰۰۰۱۵۰۰۰
دور زدن ممنوع۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۳۰۰۰۰
توقف در توقف ممنوع۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰
نبستن کمربند ایمنی۶۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰
به کار گیری موبایل۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۴۰۰۰۰
مشکل سامانه روشنایی۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰
رانندگی خارج از ساعت مجاز۶۰۰۰۰۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰
نبود توجه به فرمون پلیس۶۰۰۰۰۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰
نبود رعایت مقررات حمل بار۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰
نبود رعایت حق تقدم۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
تغییر در پلاک۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰
در آغوش گرفتن کودکان بین رانندگی۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰
حمل آهن آلات بدون ایمنی۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰
دستکاری در سرعت سنج۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰
توقف دوبله۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰
عبور کامیون و اتوبوس از خط سرعت۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰
به کار گیری نورافکن یا چراغ خیره کننده۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰
سد معبر۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰
نبود اعلام نشانی محل سکونت به پلیس۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰
سبقت از راست۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰
نصب شیشه دودی۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰
نداشتن پلاک۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
حرکت نکردن بین خطوط۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰۱۵۰۰۰
پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰
نبود به کار گیری کلاه ایمنی۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
توقف دوبله در معابر۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰
کنار نبردن وسیله بعد از تصادف۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰
حرکات نمایشی۱۵۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۷۵۰۰۰
تصادف بر اثر رعایت نکردن فاصله۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰
نبود رعایت محدودیتای مکانی و وقتی۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰
نداشتن مجوز راننده وسیله نقلیه عمومی۷۵۰۰۰۶۰۰۰۰۴۵۰۰۰
عبور از خط خاص۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰
نداشتن گواهینامه۴۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰
قصور در بکار بردن علایم ایمنی۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
توقف در حاشیه راه واسه فروش کالا۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
نداشتن آج لاستیک مناسب۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
رانندگی با وسیله دودزا۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
نداشتن بارنامه۴۵۰۰۰۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰
نبود پرداخت مشکلات در آزادراها۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰

Author: edame