تحقیق دانشگاهی – منزلت اهل‌بیت (علیهم السلام) در نگاه ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه- قسمت ۶

دانشمندان متعددی از فریقین در مورد نگاه ابن‌حنبل و به‌ویژه ابن‌تیمیه به اهل‌بیت (علیهم السلام) کتاب و مقاله نوشته‌اند. نگاه جامع و کامل با رعایت بی طرفی، در آثار به‌جا مانده مشاهده نمی‌شود. مزیت پژوهش حاضر نگاه بی‌طرفانه و بررسی همه جانبه و با توجه به مبانی اعتقادی اهل‌سنت‌ و حنابله جمع بین برخی تفریطها و نگاه اجلالی و مقایسه تطبیقی بین نظرات ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه در مورد منزلت اهل‌بیت (عیهم السلام) است.
۱-۱۳- کتاب «اهل‌بیت از دیدگاه اهل‌سنت‌« تالیف ابوالحسن باقری، دیدگاه احمد بن ‌حنبل را در مورد تربیع بیان نموده است. [۴]‌این نوشته به وجوه دیگر و نظرات ابن‌تیمیه و مباحث تطبیقی نمی‌پردازد. در این کتاب بدون توضیح خاص به احادیث منقول ابن‌حنبل در منزلت اهل‌بیت (علیهم السلام) پرداخته شده است و از نظرات ابن‌تیمیه در این خصوص مطلبی ذکر نگردیده است.
۲-۱۳- کتاب « افکار ابن‌تیمیه در بوته نقد، بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در باره خلفا و حضرت علی» در ۱۶۷ صفحه توسط‌ آیت الله سید علی میلانی نوشته شده است. نویسنده معتقد است ابن‌تیمیه نظر تنقیصی به اهل‌بیت (علیهم السلام) دارد. کتاب فاقد بیان تطبیقی با رویکرد ‌این پژوهش است. فقدان نگاه بی طرفانه به‌موضوع بحث و عدم توجه به‌مجموع آثار ابن‌تیمیه از کمبودهای مشهود کتاب است.
۳-۱۳- کتاب «النصوص» به‌وسیله احمد رضا آقا دادی تالیف شده است. نویسنده در کتاب بیش از پانصد دلیل بر ولایت حضرت علی (علیه السلام) از منابع اهل‌سنت ‌نقل می‌کند. ‌ایشان از کتاب المسند احمد بن ‌حنبل۱۴ حدیث برای اثبات مدعای خود نقل می‌کند[۵] و به ترجمه بسنده نموده و از تحلیل، مقایسه و تطبیق چندان اثری در کتاب دیده نمی‌شود. کتاب متضمن نظرات تثبیتی ابن‌حنبل در مورد منزلت والای اهل‌بیت (علیهم السلام) است.
۴-۱۳- کتاب «اخطا ابن‌تیمیه فی حق رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیته» توسط محمود صبیح با رویکرد انتقادی به‌مواضع ابن‌تیمیه نسبت به اهل‌بیت (علیهم السلام) تالیف شده است. مولف ضمن نکوداشت مقام و منزلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم السلام) ابن‌تیمیه را به تنقیص مقام آن حضرات متهم می‌کند و خطای او را در خصوص اهل‌بیت (علیهم السلام) خطای شنیع می‌نامد. [۶]‌ایشان به عده‌ای از ‌ایرادهای ابن‌تیمیه در خصوص حزن‌ فاطمه در فراق پیامبر (صلی الله علیه و آله) با استشهاد به اخبار منقول در صحاح و کتب دیگر پاسخ می‌دهد. [۷] مولف ابن‌تیمیه را به عدم فهم منسوب می‌کند و معتقد به جسارت و اسائه ادب وی به مقام منیع رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم السلام) است. منشا انکار فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) را شهوت می‌داند که موجب تجاهل وی شده است. [۸] او معتقد است ابن‌تیمیه تلاش می‌کند فضایل علی (علیه السلام) را یکی پس از دیگری از وی سلب کند. به‌نظر او ابن‌تیمیه خون اهل‌بیت (علیهم السلام) را سبک می‌شمارد. [۹] نویسنده در صدد نقد ابن‌تیمیه به‌صورت جدال احسن است ولی در منشا تنقیصی بودن دیدگاه ابن‌تیمیه دلیل واضحی ارائه نمی‌دهد. کتاب در صدد مقایسه او با احمد بن ‌حنبل نیست.
۵-۱۳- کتاب« ابن‌تیمیه، حیاته، عقائده، موقفه من الشیعه و اهل البیت» به‌وسیله صائب عبد الحمید تالیف شده است. در کتاب در مورد محیط پرورش و افکار و عقاید ابن‌تیمیه مباحث مفصلی طرح شده است. نویسنده ابن‌تیمیه را اموی معرفی می‌کند: «و ابن‌تیمیه امویا فیها جمیعا، اموی المولد والمنشا و الممات و المعتقد».[۱۰] او معتقد است ابن‌تیمیه برای مقابله با ابن مطهر علوی به تاویل ناحق که شیوه اموی است دست زده است. او با‌ این شیوه یا منکر فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) شده یا از معنای واقعی تحریف نموده است.
صائب عبدالحمید معتقد است علوی در صدد دفاع از خون مطهر اهل‌بیت (علیهم السلام) است و ابن‌تیمیه در صدد هدر دادن آنها است. [۱۱] ابن‌تیمیه برای رد نمودن تشیع به تنقیص امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) روی آورده است. [۱۲] او در دفاع از دشمنان اهل‌بیت (علیهم السلام) تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد. [۱۳]
استمرار امامت در خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) را فکر جاهلی می‌نامد. [۱۴] ابن‌تیمیه اکثر ‌آیات نازل شده در شان امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) را انکار می‌کند. او تلاش می‌کند جنگجویان با حضرت علی (علیه السلام) را مسلمان واقعی جلوه دهد. ابن‌تیمیه مرجعیت علمی ‌امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) را زیر سئوال می‌برد. [۱۵] نویسنده با استشهاداتی نظرات ابن‌تیمیه را نقد می‌کند. او با شواهدی از کتب اهل‌سنت ‌به‌صورت مستوفی به نقد افکار ابن‌تیمیه دست زده و در مواردی تحلیل‌های جالبی ارائه می‌دهد اما از حیث تطبیق و خصوصا تطبیق آرای ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه مطالب قابل توجهی ندارد.
۶-۱۳- عبدالله هروی در کتابی با عنوان «المقالات السنیه فی کشف ضلالات احمد بن تیمیه»، تقصیر ابن‌تیمیه را در مورد امام علی (علیه السلام) با شواهدی از اقرار علمای بزرگ مورد انتقاد شدید قرار می‌دهد. هروی با عنوان معنی دار «انحراف ابن‌تیمیه عن سیدنا علی رضی الله عنه»[۱۶] نگاه خاص ابن‌تیمیه را در مورد امام علی (علیه السلام) نقد می‌کند. وی با ذکر فضایل امیرالمومنین علی (علیه السلام) به‌صورت مستند از بزرگانی چون ابن‌حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه ج۱ ص ۱۱۴، حاکم نیشابوری در المستدرک ج۳ ص ۱۲۳، ابن حبان در لسان المیزان ج۶ ص ۳۱۹، ابن‌حجر در کتاب المطالب العالیه ج۴ ص ۲۹۳ و نسائی در خصائص علی ص۱۱۹ ابن‌تیمیه و جریان منتسب به وی را جدا از اندیشمندان بزرگ اهل‌سنت‌معرفی می‌کند.[۱۷]
کتاب طرفدار تنقیصی بودن ابن‌تیمیه در خصوص اهل‌بیت (علیهم السلام) است و مباحث تطبیقی آن با ابن‌حنبل مورد توجه واقع نشده است.
۷-۱۳- کتاب «مناقشه منهج الوهابیه فی العقیده والتکفیر السلفیه الوهابیه افکارها الاساسیه وجذورها التاریخیه» به‌وسیله حسن السقاف اردنی از علمای معاصر تالیف شده است. نویسنده ابن‌تیمیه را متهم به بی احترامی ‌به خاندان نبوت (صلی الله علیه و آله) می‌نماید و می‌نویسد: «ابن‌تیمیه که بنیان گذار اصول و قواعد آنها (وهابیت) است به امام علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) طعنه زده است».‌ایشان ابن‌تیمیه را که اصول و قواعد سلفیگری تکفیری را بنیاد نهاد، به‌خاطر طعنه به حضرت علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به ناصبی بودن و دشمنی اهل‌بیت (علیهم السلام) متهم می‌کند. [۱۸] جهت گیری السقاف در معرفی ابن‌تیمیه به‌عنوان اهانت کننده به اهل‌بیت (علیهم السلام) و نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) به‌خاطر برخی کتب و نوشته‌های ایشان قابل تامل است اما نویسنده در صدد تحلیل دقیق و تبیین نظر ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) و تطبیق آن با نظریات ابن‌حنبل نیست.
۸-۱۳- کتاب « ابن‌تیمیه» توسط حبیب طاهر الشمری در سه جلد تالیف شده است و بنیاد پژوهشهای اسلامی‌ آستان قدس رضوی آن را چاپ نموده است.
نویسنده علت موضع گیریهای خاص ابن‌تیمیه را در برابر فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) ناشی از‌ این می‌داند که او از نسل خوارج است[۱۹] و دلیل دیگر ‌اینست که در دمشق و حال و هوای بنی امیه نشو نما کرده و در آن فضا کتاب نوشته است. [۲۰]مولف معتقد است ابن‌تیمیه امام علی (علیه السلام) را مذمت و تکفیر نموده و از خوارج که اسلاف خودش بودند تمجید کرده است. [۲۱]
به‌این دلیل او ابن‌تیمیه را منافق می‌داند. [۲۲] در توضیح حدیث رایت و پرچم و روز خیبر به‌دلیل ملاحظات خاص ابن‌تیمیه، او را ناصبی معرفی می‌کند. [۲۳] او تصریح می‌کند ابن‌تیمیه ‌آیه ولایت را در مورد امیرالمومنین منکر است[۲۴] همچنین احادیث مروی در مورد مواخاه و برادری رسول الله (صلی الله علیه و آله) با علی (علیه السلام) را انکار می‌کند. [۲۵] ابن‌تیمیه با‌ این نحوه رویکرد به اهل‌بیت (علیهم السلام) و معارف اسلامی، انسان مزور و حیله گری است.[۲۶] نویسنده در پایان‌ جلد سوم نتیجه می‌گیرد که ابن‌تیمیه برای امیرالمومنین علی (علیه السلام) فضیلتی قایل نیست و اگر به موردی هم اشاره کند معنای آن را تغییر می‌دهد و آن را تاویل می‌کند و چنان تضعیف می‌کند که فضیلت محسوب نشود. [۲۷] نگاه مولف فرقه‌ای است و بی طرفی را در قضاوت رعایت نمی‌کند. از دیگر کاستی‌های کتاب تمرکز در فقراتی از کتاب منهاج السنه و غفلت از نوشته‌های دیگر ابن‌تیمیه است. کتاب فاقد جنبه تطبیقی است.
۹-۱۳- کتاب « تاریخچه نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی‌ها» تالیف سید محسن امین توسط سید ابراهیم سید علوی ترجمه شده و انتشارات امیر کبیر آن را منتشر کرده است.
نویسنده با نقل مطالبی از علمای اهل‌سنت‌ می‌نویسد: ابن‌تیمیه اسلام علی (علیه السلام) را به‌خاطر صغر سن قبول ندارد و حضرت را ریاست طلب معرفی می‌کند و زیارت پیامبر (صلی الله علیه و آله) را حرام می‌داند. [۲۸] برخی ‌این حرمت را تنقیص مقام پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌دانند. مولف در انتساب مطالب به آثار خود ابن‌تیمیه استناد نمی‌کند و از مباحث تطبیقی در کتاب چندان اثری مشاهده نمی‌شود.
۱۰-۱۳- کتاب «الفکر السیاسی عند ابن‌تیمیه» تالیف بسام عطیه اسماعیل فرج در اردن توسط انتشارات دارالفاروق چاپ شده است. مولف ضمن بیان مطالب ابن‌تیمیه در خصوص عدم بیعت غالب مسلمین با امام علی (علیه السلام) و بیعت بدون شائبه مسلمین با خلفای ثلاثه، با انتقاد از ابن‌تیمیه او را به تناقض گویی متهم می‌کند. زیرا خلافت سه گانه قبلی هم با بیعت اهل مدینه و نه همه مسلمین منعقد شد. به نظر نویسنده ابن‌تیمیه گرفتار خود ستیزی در دلیل عدم بیعت اکثریت با امام علی (علیه السلام) می‌شود. زیرا بیان می‌کند اکثریت با خلافت و ولایت ‌ایشان مخالف نبودند بلکه مخالفت به جهت عدم مجازات قاتلین عثمان شروع شد. تناقض زمانی بیشتر می‌شود که بگوییم ‌ایشان و غیر ‌ایشان همانند طلحه و زبیر و عائشه قادر به‌چنین قصاصی نبودند، در ‌این صورت عذر متخلفین از بیعت پذیرفته نیست.[۲۹] نویسنده از اعتقاد ابن‌تیمیه در مورد جنگهای امام علی (علیه السلام) نیز انتقاد می‌کند زیرا ابن‌تیمیه معتقد است: بان قتال علی کان لاجل الولایه-السلطه- و لیس لاجل الدین.‌ ایشان با مقایسه نظر ابن‌تیمیه در مورد جنگ خلیفه اول با مانعین زکات و بر خورد با طغیانگریهای مسلحانه در زمان امام علی (علیه السلام) که اولی را برای دین و دومی ‌را برای دنیا و حکومت تلقی می‌کند، می‌نویسد: «بین برخورد ابوبکر و علی تفاوتی نیست چون مانعین زکات نیز به دولت اسلامی ‌بی اعتنایی کردند و اخذ زکات برای تثبیت حکومت بود». [۳۰] او نظریه ابن‌تیمیه در مورد محق بودن علی (علیه السلام) و مصاب بودن معاویه در جنگ صفین را مورد انتقاد قرار می‌دهد. نمی‌شود علی (علیه السلام) و معاویه هر دو به‌حق باشند و علی (علیه السلام) محقتر از او باشد.‌این نوع قضاوت با قواعد و نصوص در تعارض است. زیرا عمار که قاتلینش طغیانگرند در لشگر علی (علیه السلام) بود و شامیان او را به قتل رساندند. نویسنده در دفاع از منزلت حضرت علی (علیه السلام) اضافه می‌کند: «بر طبق اتفاق تمام صحابه معاویه هم تراز علی (علیه السلام) نیست و با وجود علی (علیه السلام) خلافت او جایز نبود». او با‌ این خیر خواهی نا بجای ابن‌تیمیه که ترک قتال با وجود حقانیت علی بهتر بود مخالف است زیرا ترک قتال با مخالفین و متمردین حکومت موجب دلیری مخالفین با حاکمیت می‌گردد و این رویه با ادعای ابن‌تیمیه در وجوب انتصار امام و حاکم اسلامی ‌سازگاری ندارد.[۳۱] رویکرد نویسنده سیاسی است و به همه افکار ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) نمی‌پردازد و مقایسه تطبیقی مورد نظر رساله در مباحث ‌ایشان مطرح نشده است. اما مولف با دقت نظر انتقادهای محکمی ‌بر نظرات ابن‌تیمیه دارد.
۱۱-۱۳- پایان‌ نامه مقطع دکترا با عنوان«مرجعیت علمی‌ اهل‌بیت (علیهم السلام) نزد غیر شیعه» توسط محسن رفیعی و راهنمایی محمد علی رضایی اصفهانی و مشاوره محمد فاکر میبدی و علی نصیری در سال ۱۳۹۰ در دانشکده اصول الدین قم، نگاشته شده است.
نویسنده معتقد است ابن‌تیمیه دارای دیدگاه حد اقلی و تنقیصی نسبت به اهل‌بیت (علیهم السلام) است. او اضافه می‌کند ابن‌تیمیه و امثال او محبت اهل‌بیت (علیهم السلام) را ندارند و نسبت به آن حضرات دارای بغض می‌باشند.
در رساله کمتر به دیدگاه ابن‌تیمیه پرداخته شده و مباحث تطبیقی بین او ابن‌حنبل مطرح نشده است.
۱۲-۱۳- کتاب «ابن تیمیه رد مفتریات و مناقشه الشبهات»، به‌وسیله شیخ خالد عبد القادر در ریاض چاپ و منتشر شده است.
خالد عبد القادر از افرادی است که به طرفداری ابن‌تیمیه از اهل‌بیت (علیهم السلام) معتقد است. در بیان او عده‌ای ابن‌تیمیه را رافضی می‌دانند. شاید علت‌این افترا‌ این است که او معتقد به محبت و دوستی اهل‌بیت (علیهم السلام) و حفظ وصیت آن حضرت (صلی الله علیه و آله) در مورد خاندان خود است. [۳۲]
خالد عبد القادر با استفهام انکاری می پرسد ‌آیا محبت اهل‌بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) رفض است؟ هیچ یک از متقدمین و متاخرین قائل به آن نیستند. [۳۳]
او در ادامه تبیین خود معتقد است شاید دلیل انتساب رفض به ابن‌تیمیه به‌خاطر قضاوتی است که بین علی و معاویه نموده است. او علی را نسبت به معاویه افضل و به‌حق نزدیکتر می‌دانست.‌این دلیل هم برای انتساب رفض به او کافی نیست چون جمهور علمای امت همین نظر را دارند. [۳۴]
۱۳-۱۳- کتاب « اهل‌بیت عند شیخ الاسلام ابن‌تیمیه» تالیف عمر بن صالح القرموشی از نویسندگان معاصر سلفی و وهابی در ۳۴۴ صفحه نگارش یافته است. نویسنده بدون مباحث تطبیقی، اندیشه‌های ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) را مثبت ارزیابی می‌کند.‌ایشان به‌مباحث جالبی در مورد معنا و مصادیق اهل‌بیت (علیهم السلام) می‌پردازد و در نهایت به افق اندیشه شیعیان در مصادیق اهل‌بیت (علیهم السلام) نزدیک می‌شود. عمده مباحث کتاب مربوط به فضیلتهای اهل‌بیت (علیهم السلام) مندرج در کتب ابن‌تیمیه است و تفریط‌های موردی ابن‌تیمیه را در حق اهل‌بیت (علیهم السلام) تایید می‌کند. کتاب نگاه نقادانه به موضع ابن‌تیمیه ندارد و فراتر از مطالب ‌ایشان مطلب جدیدی ارائه نمی‌دهد و با مبنا قرار دادن نظریه تثبیت و اجلال با حسن ظن به مطالب ابن‌تیمیه می‌پردازد و در صدد مباحث تطبیقی بین ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه نیست.
۱۴-۱۳- کتاب «ثناء ابن‌تیمیه علی امیرالمومنین (علیه السلام) و اهل البیت (علیهم السلام)» تالیف ابوخلیفه علی بن القضیبی با تصحیح و تحقیق سلیمان بن صالح الخراشی در عربستان چاپ شده است.
نویسنده بر خلاف جریان منتقد نه تنها ابن‌تیمیه را تنقیصی نمی‌داند بلکه او را مادح امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) معرفی می‌کند. او می‌نویسد: «ابن‌تیمیه مقام علی را تنقیص نکرده است». [۳۵] وی با استشهاد به کتب ابن‌تیمیه خصوصا فقراتی از منهاج السنه به علو منزلت علی (علیه السلام) و محبوب بودن او و شجاعت و زهد و افضلیت در نزد خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) و مومنین تصریح می‌کند و به‌منزلت والای امام علی (علیه السلام) در بین جمهور مسلمین بعد از سه نفر صحه می‌گذارد. [۳۶] القضیبی منکر فضای ناصبی گری در دمشق است و معتقد است اگر کسی مقام امام علی (علیه السلام) را در دمشق یعنی محیط نشو و نمای ابن‌تیمیه تنقیص کند مردم بر علیه او اقدام می‌کنند. [۳۷] کتاب بیش از آن که بتواند مدعای خود یعنی مادح بودن ابن‌تیمیه نسبت به اهل‌بیت (علیهم السلام) را ثابت کند بیشتر تلاش می‌کند ابن‌تیمیه را از ناصبی بودن و تنقیص مقام اهل‌بیت (علیهم السلام) مبرا کند. استشهادات وی مورد قبول همه است و در کتب ابن‌تیمیه مضبوط است. اختلاف اصلی در مورد تکذیب و تاویل‌های ابن‌تیمیه در مورد فضایل منقول در کتب معتبر اهل‌سنت‌ است.‌این وجه از اشکالات اندیشه‌های ابن‌تیمیه با‌ این دفاع قابل رفع نیست. کتاب فاقد مباحث تطبیقی بین آرای ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه است.
۱۵-۱۳- پایان‌ نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات تاریخ تشیع با عنوان «مناسبات فکری عثمانیه و ابن‌تیمیه» در خصوص فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) در ۱۴۲ صفحه توسط محمد حسن مروجی طبسی با راهنمایی آقای نجم الدین طبسی و مشاوره آقای قاسم جوادی نوشته شده است. تمرکز تحقیق بر تاثیر فضای عثمانی محیط نشو و نمای ابن‌تیمیه است. البته‌ایشان به عدم ناصبی بودن ابن‌تیمیه تاکید می‌کند. فرضیه ‌ایشان به‌صورت موجبه جزئیه قابل تامل است ولی توان اثبات دیدگاه‌های ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) را به‌صورت کامل ندارد. زیرا در محیط و فضای فکری ابن‌تیمیه عالمان بسیاری بودند که متفاوت و حتی متضاد با ابن‌تیمیه می‌اندیشیدند که نمونه بارز آن ابن‌حنبل است که تمام معتقدین به تنقیصی بودن نظر ابن‌تیمیه به تجلیلی بودن نظر ابن‌حنبل در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) اذعان دارند. اگر تاثیر و سهم محیط و فضای فکری جدی باشد باید فضای غالب اندیشه علمای هم عصر و هم محیط ابن‌تیمیه از اهل‌حدیث و حنابله با ‌ایشان یکسان باشد در حالی که مسئله بر عکس است و جز معدودی از شاگردان، اغلب معاصران، تراث فکری ابن‌تیمیه را رد کردند. در مواردی نیز به‌نظر می‌رسد ابن‌تیمیه در ‌ایجاد فضای خاص فکری و اندیشه‌ای موسس است نه ‌اینکه تحت تاثیر فضای فکری مورد ادعای نویسنده محترم باشد.‌ایشان مباحث تطبیقی را مطرح نمی‌کند. پایان‌ نامه در محتوای اصلی فاقد تحلیل است و در مقدمه رساله به استشهادات مختصر و غیر کافی استناد می‌شود. به‌احتمال قوی نویسنده ‌ایده خود را از کتاب « ابن‌تیمیه، حیاته، عقائده، موقفه من الشیعه و اهل البیت» صائب عبد الحمید گرفته است.
۱۶-۱۳- مقاله «نقش احمد بن ‌حنبل در تعدیل مذهب اهل‌سنت‌» نوشته رسول جعفریان، در مجله هفت آسمان، سال دوم، شماره پنجم بهار ۱۳۷۹ به چاپ رسیده است.
در مقاله مذکور که از ص۱۴۵ تا ۱۷۵ مجله فوق چاپ شده است، نظرات معتدل احمد بن ‌حنبل و اثبات تربیع مد نظر نویسنده بوده است. محقق محترم به‌تفصیل وارد مبحث تربیع شده و با مستندات فراوان آن را اثبات می‌کند. در ‌‌این مقاله از نظرات ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) مطلبی ذکر نمی‌گردد و به مباحث تطبیقی به‌ویژه تطبیق اندیشه‌های ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه در موضوع مد نظر پرداخته نمی‌شود. نویسنده مقاله در‌ایده اثبات تربیع موفق عمل کرده است.
در تحقیقات انجام شده سه نقص اساسی وجود دارد که تحقیق حاضر در صدد اجتناب از آنها است:
۱-مقایسه تطبیقی کامل بین دیدگاه‌های ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه در مورد منزلت اهل‌بیت (علیهم السلام) صورت نگرفته است.
۲-تحقیقات انجام شده با پیشفرض و نگاه فرقه‌ای نوشته شده و بی طرفی علمی ‌کمتر رعایت گردیده است.
۳-تمام نظرات و کتب ابن‌تیمیه در تحقیقات انجام شده مورد توجه قرار نگرفته و با نگاه بخشی و جزئی، برای اثبات پیش فرض تلاش شده است.
به‌همین خاطر نویسنده در ‌این پژوهش مصمم است با رجوع به کتب ‌این دو عالم نظر جامع آنها را در مورد منزلت اهل‌بیت (علیهم السلام) اصطیاد کند و پس از دسته بندی آنها به‌صورت اصولی به مقایسه و تطبیق آنها بپردازد و ضمن تحلیل و انتقاد، بدون پیش فرض‌های مانع تحقیق همانند نگاه فرقه‌ای خاص، در بررسی و نقد نظرات تفریطی ابن‌تیمیه بیشتر از منابع اهل‌سنت ‌استفاده نماید و از تقابلهای تصنعی مرسوم فرقه‌ای و مذهبی اجتناب نماید.
فصل اول:کلیات
مفاهیم اساسی تحقیق:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است