متن کامل – منزلت اهل‌بیت (علیهم السلام) در نگاه ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه- قسمت ۵۰

الخلال، ابو بکر، العقیده لامام احمد بن ‌حنبل، تحقیق عبد العزیز عزالدین اسیران، دمشق، دار قتیبه، ۱۴۰۸- ۱۹۸۸٫
الخوارزمی ‌المکی، الموفق بن‌احمد بن‌محمد، المناقب، تحقیق الشیخ مالک المحمودی، قم، موسسه النشر الاسلامی‌التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۷٫
خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج۱، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۳۶٫
الخوری الشرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، جلد ۱، قم، کتابخانه‌ایت الله مرعشی نجفی، ۱۴۳۰-۲۰۰۹٫
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۴۸، تهران، انتشارات نادران، ۱۳۴۱٫
دوانی، علی، فرقه وهابی و پاسخ به شبهات آنها، تهران، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶٫
دومی، عبد الجواد، احمد، احمد بن ‌حنبل بین محنه الدین و محنه الدنیا، قاهره، المکتبه التجاریه الکبری، ۱۹۶۱٫
رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)، جلد ۲ و ۳۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰٫
راغب اصفهانی، حسین بن ‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، ۱۴۱۲٫
رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، جلد ۶ و ۱۲، الطبعه الثانیه، بیروت – لبنان، دارالمعرفه، بی تا.
روحی البعلبکی، فرهنگ عربی فارسی المورد، ترجمه محمد مقدسی، چاپ اول، امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۵٫
زبیدی الحسینی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد ۴، دار الاسلامیه، بیروت – لبنان، ۱۳۷۸٫
الزعتری، اسعد بن فتحی، الآ ثار الوارده عن السلف فی العقیده من خلال کتب المسایل المرویه عن الامام احمد، الریاض، مکتبه المعارف للنشر و التوزیع، ۱۴۳۱- ۲۰۱۰٫
زمخشری، محمود بن‌عمر، اساس البلاغه، لبنان – بیروت، دار صادر، ۱۹۷۹٫
—————، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جلد ۱، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷٫
سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، جلد ۱ و ۶ و ۷ و ۸، قم، موسسه نشرالاسلامی- موسسه الامام الصادق، بی تا.
سبط ابن‌الجوزی الحنفی، شمس الدین ابوالمظفر، تذکره الخواص، الطبعه الاولی، قم، الناشر ذوی القربی، ۱۴۲۷٫
شرف الدین، سید عبد الحسین، المراجعات، قم، المجمع العالمی‌لاهل البیت، بی تا.
السقاف، حسن بن‌علی، مناقشه منهج الوهابیه فی العقیده والتکفیر السلفیه الوهابیه افکارها الاساسیه وجذورها التاریخیه، امان، دارالامام النووی، ، ۱۴۲۳-۲۰۰۲٫
السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ‌ابی بکر، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، ج ۲و۶، قم، کتابخانه ‌آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴٫
————————–، تاریخ الخلفاء، لبنان – بیروت، دار القلم، ۱۴۰۶ – ۱۹۸۶٫
الشمری، حبیب طاهر، ابن‌تیمیه، جلد ۱، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی‌آستان قدس رضوی، ۱۳۹۰٫
الشهرستانی، محمد بن ‌عبدالکریم، الملل و النحل، جلد ۱، لبنان- بیروت، دارالفکر، بی تا.
صاحب بن‌عباد، اسماعیل بن‌عباد، المحیط فی اللغه، بیروت، عالم الکتاب، ۱۴۱۴٫
صائب، عبدالحمید، ابن‌تیمیه حیاته عقائده و موقفه من الشیعه و اهل البیت، الطبعه الثانیه، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۷ – ۱۹۹۷٫
الصبیح، محمود، اخطآ ابن‌تیمیه فی حق رسول الله و اهل‌بیته، الطبعه الاولی، لبنان، دار زین العابدین، ۱۴۲۳-۲۰۰۳٫
الصلابی، علی محمد، الدوله السفیانیه-معاویه بن ابی سفیان-شخصیته و عصره-، صیدا – بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۸ – ۲۰۰۷٫
طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه تفسیرالمیزان، محمد باقرموسوی همدانی، جلد ۲ و ۱۶، قم، دفترانتشارت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴٫
—————، شیعه در اسلام، قم، بنیاد علم و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۰٫
الطبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن‌ایوب اللخمی، الطبرانی، المعجم الکبیر، ج ۱۱، بیروت – لبنان، دارالکتب العلمیه، بی تا.
————————-، المعجم الصغیر للطبرانی، جلد ۱، بیروت – لبنان، دارالکتب العلمیه، بی تا.
طبرسی، احمد بن ‌علی، الاحتجاج علی اهل الجاج، جلد ۲، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳٫
طبرسی، فضل بن‌حسن، مجمع البیان، جلد ۸، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲٫
طبری، ابوجعفر محمد بن‌جریر، تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم و الملوک، جلد ۳، بیروت – لبنان، موسسه الاعلی للمطبوعات، ۱۴۰۷٫
—————–، جامع البیان فی تفسیر القرآن، جلد ۳ و ۶، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۲٫
الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد ۲، لبنان، دار مکتبه الهلال، ۱۹۸۹٫
طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الحکیم، جلد ۲، بی جا، بی تا.