منبع پایان نامه ارشد درمورد استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه و میزان درآمد ماهیانه

5-1-6 فرضیه ششم پژوهش: بین دیدگاه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال در زمینه نقش عوامل مدیریتی مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار به تفکیک متغیرهای شغل،میزان تحصیلات، ضعیت تاهل، سن ومیزان درآمد ماهیانه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
یافته های کل براساس نظرات تماشاگران مسابقات ورزش فوتبال تیم های سپاهان وذوب آهن نشان دادکه بین دیدگاه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال در زمینه نقش عوامل مدیریتی مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار به تفکیک متغیرهای شغل،میزان تحصیلات،وضعیت تاهل،سن ومیزان درآمد ماهیانه تفاوت معنی داری وجود دارد0 به عبارت دیگرتماشاگران محصل ودانشجوی گروه سنی30سال وپایین تر از آن به عوامل محیطی ورزشگاه در بروز رفتارهای نابهنجار تماشاگران تیمها بیشتر تاکید داشتند با توجه به دامنه‏ی سنی طرفداران و نیز امکانات مادی و فرهنگی آنان، حضور در ورزشگاه ضمن داشتن کارکردی هویت بخش، کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت نیز دارد پس امکانات در ورزشگاهها باید در حد مطلوب باشد تا از بروز رفتارهای نابهنجار جلوگیری شود، و یا تماشاگران دارای شغل آزاد وبا درآمد ماهیانه400هزارتومان وپایین تر از آن به عامل نحوه ی داوری در بروز رفتارهای نابهنجار تماشاگران تیمها بیشتر تاکید داشتندیافته‏های این مطالعه نشانگر تأثیر معکوس نحوه ی داوری بر رفتار خشونت‏آمیز و پرخاشجویانه‏ طرفداران تیم های ورزشی است و اینکه بیشتر طرفدارانی که برای تماشای مسابقات تیم‏های مورد علاقه خویش به ورزشگاه مراجعه می‏کنند متعلق به طبقات متوسط به پایین هستند. وضعیت اقتصادی این افراد امکان دسترسی آنان به امکانات متنوع مربوط به گذران اوقات فراغت و بهره‏گیری مناسب از تسهیلات و امکانات آموزشی، پرورشی و تفریحی را در مقایسه با دیگران با محدودیت‏هایی مواجه می‏سازد و یک سوت اشتباه داور جرقه این رفتارهای نابهنجار را خواهد زد.لازم به ذکر است تماشاگران محصل ، دانشجو و متاهل 30 سال وپایین تر از آن به عامل زمان برگزاری مسابقات در بروز رفتارهای نابهنجار تماشاگران تیمها بیشتر تاکید داشتند به دلیل اینکه اینگونه افراد با توجه به شرایط روزمره وزندگیشان کمتر می توانند در روزهای غیرتعطیل به ورزشگاهها برای تماشای بازی مراجعه کنند و یا تماشاگران کارمند و گروه سنی30سال وپایین تر از آن به عامل رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار تماشاگران تیمها بیشتر تاکید داشتند بررسی یافته ها نشان می دهد این گروه از تماشاگران به دلیل موقعیت شغلیشان مدت زمان بیشتری برای مطالعه ی روزنامه ها وتماشای رسانه های ورزشی در مورد بازی خواهند گذاشت به همین دلیل رسانه های ورزشی را در بروز رفتارهای نابهنجار مؤثرتر میدانند.
5-2 پیشنهادهای کاربردی
1- با توجه به یافته های پژوهش مبنی برتاثیرنحوه قضاوت داور در بروز رفتارهای نا بهنجاربه مسئولین برگزاری لیگ پیشنهاد می شود توجه جدی تر به امر آموزش داوران توسط کمیته داوران امری ضروری است و از وسایل کمکی الکترونی در امر قضاوت استفاده کنند تا بدینگونه ازاشتباهات داوری جلوگیری‌گردد وبدین ترتیب کمترشاهد رفتارهای نا بهنجار از سوی تماشاگران تیم ها بود.
2- با توجه به تأثیر بسیار زیاد دو متغیّر رضایت از امکانات و تسهیلات و سازگاری اهداف و شیوه‌های ‌تحقق آنها برتمایل به خشونت و پرخاشگری طرفداران فوتبال در ورزشگاه‏ها، پیشنهاد می‏شود که اقدامات مناسبی برای فراهم ساختن تسهیلات و امکانات فیزیکی و خدماتی برای تماشاگران و طرفداران فوتبال انجام گردد. محور این اقدامات باید معطوف به ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی طرفداران به تسهیلات گوناگونی مانند سرویس‏های بهداشتی، محل‏های غذاخوری، مکان‏های نشیمن، بلیط مسابقات و دسترسی به وسایل ایاب و ذهاب به ورزشگاه باشد
3- فدراسیون ورزشی افزون برچاپ و انتشار بروشور، اعلامیه، تابلوها و پوسترهای تبلیغاتی در محدوده ورزشگاه‏ها و ترویج و تبلیغ انگاره‏های مناسب رفتاری برای طرفداران، بازیکنان باشگاه‏ها را نیز در مورد تنظیم واکنش‏های‏شان هنگام ابراز هیجان در مواقع کامیابی یا ناکامی آموزش دهد تا از بروز خشونت‏ها و پرخاشگری‏هایی که متأثر از عامل‌های وضعیتی هستند جلوگیری به عمل آید.
4- از برگزاری مسابقات در هوای بسیار سرد وروزهای تعطیل تا حد امکان جلوگیری شود.
5- فدراسیون وباشگاهها باید در برگزاری برنامه‏های آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای طرفداران و استفاده از کارشناسان علوم رفتاری و اجتماعی برای ارائه آموزش‏های لازم درباره چگونگی کنترل و هدایت رفتار در وضعیت‏های هیجانی به طرفداران پیشرو باشند.
5-3 پیشنهاد های پژوهشی
در این پیشنهاد ها در راستای تحقیقات آینده به پژوهشگران ارائه می گردد، بنابراین به پژوهشگران پیشنهاد می شود در زمینه موضوعات زیر تحقیق نمایند:
1-بررسی علل بروز اشتباهات داوری از دیدگاه داوران
2- بررسی کمبود های ورزشگاه های ایران
3- مقایسه ی امکانات وتجهیزات ورزشگاه های ایران با ورزشگاه های کشورهای اروپایی
4- بررسی سطح پرخاشگری تماشاگران درهنگام بروزاشتباهات داوری
5- بررسی سطح پرخاشگری تماشاگران در هنگام کمبود امکانات وتجهیزات در ورزشگاه ها
6- بررسی رابطه پرخاشگری با ویژگیهای شخصیتی تماشاگران
5-4 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه:
1- فدراسیون فوتبال
2- وزارت ورزش وجوانان
3- کمیته ملی المپیک
4- سازمان صدا وسیما 5-کمیته داوران فدراسیون فوتبال
6-باشگاههای ورزشی سپاهان وذوب آهن اصفهان
فهرست منابع
الف) منابع فارسی:
آهولا، آسو.هتفیلد، براد. (1372). روانشناسی ورزش (با رویکرد روانی،اجتماعی)، ترجمه: رضا فلاحی و محسن حاجی لو،انتشارات سازمان تربیت بدنی،چاپ اول.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.