منابع تحقیق درمورد نشاط و پویایی-دانلود کامل

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

مطبوعات، آینه تمام نمای افکار و مطالبات و خواستههای مردمند. مطبوعات مستقل، واسطههای آگاهی شهریاران از حال شهرونداناند. با بودن مطبوعات آزاد و مستقل، دولت‌ها از وضع و احوال جامعه مطلع شده و خرابکاری‌ها و کاستی‌های خود را سریعتر اصلاح می‌کنند. مطبوعاتند که باعث پایداری و دوام دموکراسی‌هایند. با وجود مطبوعات مستقل، انگیزه رقابت و شور مشارکت بالا رفته و جامعه، از یک نوع سر زندگی و نشاط و پویایی و تحرک برخوردار می‌گردد. مطبوعات، مانعان برزگی بر سرراه استبداد و دیکتاتوری‌اند( فراهانی،1382: 503).
پاسخگویی به مردم
لازمه دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمانهای دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد میشوند و میبایست در برابر آنها پاسخگو باشند(هیوز،282:1377). در نظام‌های دموکراتیک، پاسخگویی دولت به مردم دو جنبه دارد: یکی پاسخگویی حقوقی، یعنی پاسخگویی به دادگاه‌ها در مورد پایبندی مسولین نظام به قوانین”حکومت قانون” و دیگری پاسخگویی سیاسی، یعنی پاسخگویی به پارلمان و مردم درباره اقدامات و سیاست‌های دولت(بیتهام وبویل،54:1389).
پاسخگوئی سه هدف عمده دارد:
ابزاری است در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی.
تضمینی است بر کاربرد صحیح‏ منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش‏های خدمات عمومی
ابزار موثری‏ برای ارتقاء و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی است (فلاحی،1389: 82 به نقل ازAucoin,2000).

آزادی بیان
هر فردی باید آزاد باشد که به هر شکلی که خود میپسندد و اراده میکند عقایدش را بیان کرده و به گوش دیگران برساند. هیچ مانع و سدی و هیچ ترس و دلهرهای در کار نباشد و نباید بعد از بیان عقاید، امنیتش خدشهدار شود و یا تهدید شود. یعنی هم قانون و هم جریان حکومت و هم علماء دین باید از امنیت او و خانوادهاش پاسداری کنند و اجازه تعرض از طرف هیچ فردی ندهند( فراهانی ، 1382: 118 ). ضرورت حمایت از آزادی بیان باید تا جایی باشد که به عقاید دیگران توهین نشود.
3-8-2- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی)
جدول3-3 تعریف عملیاتی متغیر وابسته دموکراسی
متغیر گویه ها

اصل حاکمیت مردم 1- حکومتها هویت و موجودیت خود را باید از اجماع و رضایت مردم کسب کنند.
2- مردم بایدبتوانند حکومتها را تغییر دهند و یا از کار برکنار سازند، بنابر این اقتدار نهایی از آن مردم است
3- اساس و منشاء قدرت حکومت باید مردم باشد.
4- حکومت ها باید اصل اراده و حاکمیت مردم را بعنوان مبنای مشروعیت خود بپذیرند.
5- هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند شرکت نماید.
اصل آزادی 1 – آزادی معنای انسان و انسانیت است و انسان بدون آزادی معنا ندارد.
2 – آزادی از حقوق طبیعی انسانهاست که خداوند به آنها عطا نموده است.
3- هرکس حق دارد از آزادی فکر و مذهب برخوردار شود.
4- آزادی حق همگان است و همه از آن باید بهره‌مند شوند.
5- هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدویتهای است که بوسیله قانون به منظور تامین و شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران تعیین شده است.
6- آزادی و آزادی خواهی است که انسان را از جمود و عبودیت دیگران نجات می‌دهد.
7- هرکس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی را دارد.

متغیر گویه ها

اصل مشارکت 1- مشارکت سبب رشد و روحیه‌ی مسوولیت پذیری می‌شود و از انحصاری شدن تصمیمات توسط گروه‌های خاص جلوگیری می‌کند.
2- مشارکت ممکن است به سبب نارضایتی از عملکرد اشخاص و احزاب حاکم باشد.
3- هیچکس را بر اساس اجبار و تهدید نمی‌توان مجبور به مشارکت کرد.
4- به هر میزان عوامل تشویق کننده افراد نظیر سودجویی، قدرت طلبی، کسب شأن و حیثیت اجتماعی و امید به آینده زیاد باشد میزان مشارکت افزایش می‌یابد.
5- حضور گروه‌های منتقد باعث رقابت جدی‌تر و گسترده‌تر می‌شودو این حضور سبب افزایش مشارکت می‌شود.
6- ممکن است همبستگی قومی و قبیله‌ای سبب بالا رفتن انگیزه مشارکت شود.
7- انسانها به منظور توسعه تواناییهای خود نیازمند مشارکت هستند.

احزاب سیاسی 1- وجود و تنوع احزاب از تخلفات حکومت کاسته و از وحدت‌نگری جامعه و استبدادپذیری آن جلوگیری می‌کند.
2- احزاب باید برای سازماندهی و جذب اعضاء آزاد باشند.
3- نظارت حزبی بر نهادهای قدرت و رقابت احزاب با یکدیگر جلوی خودکامگی حاکمان را سد می‌کند.
‌4-تعلقات قومی،مذهبی و طبقاتی ساختار نگرش افراد نسبت به احزاب را تعیین می کند.
5– افراد جامعه باید بدون هیچ گونه قید و شرطی در احزاب سیاسی فعالیت کنند.

متغیر گویه ها
قانون و قانون گرایی 1-همه افراد باید در برابر قانون مساوی باشند و حق داشته باشند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.
2- همه مقامات دولتی باید تابع قانون در عملکرد هایشان باشند.
3- دادگاهها و قوه قضایه باید از انواع مداخلات قوای دیگر آزاد باشند.
4- عدالت کیفری و سیستم کیفری باید در اجرای قوانین درست، بی طرف و منصف باشند.
5- قانون باید حافظ آزادی و حقوق فردی افراد باشد
6- مرز آزادی فرد با توجه به آزادی دیگران توسط قانون تعیین میشود.
7- قوانین باید شفاف، منصفانه و بشر دوستانه باشد.
8 – حکام منتخب و نمایندگان مردم برای جلوگیری از اقدامات نامشروع باید توسط قانون کنترل شوند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9- قانون اساسی باید وسیله ای نظارت بر عملکرد قوای سه گانه باشد.
10- هر کسی حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

اصل برابری 1- انسانها باید در زمینه استفاده از فرصتها چه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان باید با هم برابر باشند.
2- انسانها به حکم انسانیت برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند.
3- تمامی افراد جامعه باید به لحاظ استفاده از امکانات مادی و رفاهی با هم برابر باشند.
4- برابری باید مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت،جنسیت و مذهب باشد.
5- اساس برابری، باید در فرصتها باشد نه لزوما در دستاوردها.

متغیر گویه ها

انتخابات آزاد و منصفانه 1- انتخابات انتقال آرام قدرت از گروهی به گروه دیگر توسط مردم می‌باشد.
2- به همه افراد، گروه‌ها و احزاب باید فرصت برابری برای نامزد شدن داده شود.
3- به تمامی نامزدها و احزاب باید به طور یکسان و برابر حق استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای تبلیغات داده شود.
4–انتخابات باید مستقل و بدور از دخالتهای حزبی و حکومتی باشد.