منابع تحقیق درمورد مواد روان گردان

برای استفاده تفریحی بین 50 تا 150 میلی گرم از این ماده در پارتی‌ها مصرف می شود. تولید این ماده در هر جا امکان پذیر است و مانند دیگر مواد مخدر شیمیایی احتیاج به شرایط خاص (اب و هوا و زمین و …) ندارد.
لهستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اکستازی در جهان است. این ماده در بین عامه مردم هلند معروفیت دارد. توجه به شیوع بسیار زیاد این مواد در ترکیه (به ویژه در استانبول) امکان ورود این مواد از مغرب کشور ما را نیز فراهم کرده است.
مصرف اکستازی در اروپا 5 سال زودتر از سایر جاها شایع شده است.در اوایل دهه 1980 اکستازی در موارد نادری برای تخفیف خشم در امریکا تجویز می‌شد، اما در سال 1985 استعمال ان ممنوع گردید.(خلیلی،1387، 54)
در مورد عوامل روی اوری به مصرف، یک تحقیق انجام شده در استرالیا تایید می‌کند که انگیزه‌های کنجکاوی، تفریح، لذت جویی و خوش گذرانی در مصرف MDMA نقش عمده ارند.
در مجموع می توان با ادعای فروشندگان اکستازی در مورد اینکه اکستازی دارویی بی‌خطر و غیر معتاد کننده است و تجربه لذت توانایی تعامل با دیگران در مصرف کنندگان را افزایش می‌دهد، مخالفت کرد. حتی مصرف موردی اکستازی به مقدار مصرف کم می تواند خطرافرین باشد و مصرف دراز مدت به مقدار زیاد ان علاوه بر این، مصرف مکرر اکستازی باعث می شود که به تدریج خاصیت لذت بخشی و تسهیل ارتباط با دیگران از بین برود.
اکستازی یکی از انواع مواد مخدر باشگاهی و شیمیایی است. (داروهای مخدر باشگاهی، اصطلاحی است برای ان دسته از داروهای غیر مجاز و مصنوعی که معمولا در میهمانی‌های شبانه و اغتشاشات استفاده می شود.
تصور غلطی که برای این دسته از داروها رواج دارد ان است که برخی تصور می کنند که این داروها به اندازه انواع مشهورتر و اصلی مواد مخدر مثل هروئین و تریاک مضر و اعتیاداور نیستند).
یکی از خطرات مربوط به پیدایش و رونق این داروها، کیفیت و اثربخشی معتبر این داروها است و معمولا فروشندگان مواد مخدر، وقتی نتوانند نیاز مشتری را براورده کنند، داروهای جایگزین را به جای انها می‌فروشند.
دیگر داروهای غیر مجاز و مصنوعی که اغلب در میهمانی‌های شبانه و رایوها استفاده می شود، عبارتند از: کتامین (متامین) GHB، روهپینول، ISD، PCP مت امفتامین و در مقادیر کمتر کوکائین و قارچ‌ها Pci – Locy اکستازی، اکس، اکس تیس (XTC)، اکستی، قرص عشق (Lavepill)، قرص شادی، سکس، خلسه، شیشه یا شابو، ادم، حوا، تمبر، اسید،‌ای (E)، Paper، Loue، Hug، BENS. این قرص در کشورهای مختلف اسم‌های متفاوتی گرفته است.واژه اکستازی در فرهنگ نامه‌ها به معنی حظ یا خوشی زیاد، وجد، نشاط، از خود بی‌خود شدگی، لذت یا شادی عمیق و … امده است.
این واژه در عرفان به معنی وجد، خلسه، خوشی زیاد، از خود بی‌خود شدگی، نشئه، جذبه، بیهوشی به هنگام الهام و انصراف روح از تن و اشتغال ان به امور الهی امده است.
گفتار دوم:پیشینه حقوقی
1- پیشینه در ایران
الف- قوانین قبل از انقلاب
قانون گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، مراحل مختلفی را طی نموده است. اولین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول سال 1329 قمری است که در ان، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت، به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود.
با تدابیری که در ان قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود که استعمال تریاک جز به عنوان دارو بعد از 7 سالممنوع اعلام شود. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی، مقنن در ماده 275 استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مورفین یا چرس را جرم تلقی کرده و مستوجب حبس تادیبی از 8 روز تا 3 ماه با تادیه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان دانست. بعد از ان، در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده یک این قانون، کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و ماده 15، دولت را مکلف به تامین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب قانون نمود.
در تعقیب این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک، به تاریخ 16 مرداد 1307 به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم شناخت و در واقع، این دو قانون را، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک، مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312، قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نمود و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح گشته و دایر شمول ان نسبت به سال 1304 گسترش پیدا کرد. تا این که در سال 1324، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی در تریاک و شیره و سایر مشتقات ان) و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و وارد کردن الات و ادوات مربوط به ان را جرم تلقی کرد. در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات … مرتکبان جرایم خشخاش و … به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت. این وضعیت ادامه داشت تا این که دولت ایران در سال 1961 م به کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر ملحق شد؛ در این کنوانسیون مساله استرداد، – معاضدت قضایی، – نیابت قضایی و … پیش بینی
شد.
با توجه به اینکه محور اصلی موضوع پایان نامه در خصوص مواد روان گردان می باشد؛ از طرفی ارتباط تنگاتنگ با مواد مخدر هم دارد، جهت جلوگیری از تطویل و انحراف از مباحث اصلی سعی می شود که پیشینه حقوقی مواد مخدر از حیث نظم منطقی و تاریخی تا ان جایی که امکان دارد به احسن وجه رعایت شود، پس بنابر این صرفا به قوانین و مقررات مصوب دولت‌های پیشین و قبل از انقلاب از حیث تاریخ تصویب اشاره می شود.
. قوانین و مقررات مصوب سال‌های 1332 – 1289
قانون تحدید تریاک مصوب 22 اسفند ماه 1289
اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک مصوب 9 مهر ماه 1294
قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304
قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 26 تیرماه 1307
قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب 16 مهر ماه 1307
قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 3 اذر ماه 1308
قانون راجع به تخفیف قیمت باند رل تریاک مصوب 4 اردیبهشت ماه 1310
قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات قررداد بین المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم مصوب 14 تیرماه 1318
قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4 مرداد ماه 1311
قانون راجع به بقایای جرایم قاچاق تریاک مصوب 19 ابان ماه 1311
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312
تصویب نامه راجع به تاسیس کمیسیون مبارزه با تریاک مصوب 23 تیرماه 1325
تصویب نامه راجع به منع استعمال مواد افیونی مصوب 18 شهریور 1325
متن ایین نامه ادویه مخدره مصوب 19 اردیبهشت ماه 1326

اصلاحی ماده 275 قانون عمومی مصوب 7 تیر ماه 1328

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

. قوانین و مقررات مصوب سال‌های 1346 – 1334
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 7 ابان ماه 1334
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی کمک به زارعین خشخاش و … مصوب ابان ماه 1334
ایین نامه اجرایی در طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ابان ماه 1334
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیل‌های … مصوب 13 دی ماه 1334
قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید تجرات …. مصوب 14 ابان ماه 1336.
قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش مصوب 27 خرداد ماه 1337
قانون راجع به حذف تبصره ماده واحد، قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و … مصوب 5 بهمن 1337
قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338
فهرست مواد مخدر مصوب 2 مرداد ماه 1338

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره حق الکشف کاشفین مواد مخدر مصوب 20 مهر ماه 1328
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره نحوه پرداخت صدی ده و جریمه به عنوان … مصوب 18 بهمن ماه 1328
اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 14 ابان ماه 1341
اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 10 مهر ماه 1342
قانون راجع به پرداخت حق الکشف مواد مخدره غیر مجاز مصوب 27 اسفند ماه 1334
قوانین و مقررات سال‌های 1348 – 1347
قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب 9 دی ماه 1347
قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 13 اسفند ماه 1347
ایین نامه اجرایی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 26 اسفند ماه 1347
ایین نامه اجرایی قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب 14 اردیبهشت ماه 1348
اصلاح ایین نامه اجرایی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 3 خرداد ماه 1348
قوانین و مقررات مصوب سال‌های 1358 – 1348
قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت – مصوب 31 خرداد ماه 1348
اجازه کشت خشخاش در منطقه سیستان و بلوچستان مصوب 15 شهریور 1348
ایین نامه اجزایی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ماه 1347 و 20 شهریور 1348
ایین نامه اجرایی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک 20 شهریور 1348
ایین نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده 9 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 20 شهریور ماه 1348
تصویب نامه نظارت در اجرای ایین نامه‌های موضوع مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 9 قانون اجازه .. مصوب 10 ابان ماه 1348
تعیین قیمت خرید هر کیلو شیره تریاک از کشتکاران مصوب 22 فروردین ماه 1349
اجازه کشت خشخاش در مناطق مختلف کشور مصوب 2 خرداد 1349
تبصره الحاقی به ماده 2 ایین نامه اجرایی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون اجازه کشت … مصوب 21 خرداد ماه 1349
قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان مصوب 7 تیرماه 1349
اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 31 مرداد ماه 1349
ایین نامه اجرایی تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به معتادان مصوب 3 دی ماه 1349
اجازه کشت خشخاش به شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی روستایی و … مصوب 3 بهمن ماه 1349
قانون بخشودگی قسمتی از جریمه‌های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش مصوب 25 اسفند ماه 1349
تعیین بهای خرید دو کیلو شیره تریاک از کشت کاران مصوب 8 خرداد ماه 1350
اجازه خرید شیره تریاک به وزارت تعاون و امور روستایی مصوب 13 شهریور ماه 1350
اجازه کشت خشخاش به وزارت تعاون و امور روستاها مصوب 13 شهریور ماه 1350
اجازه کشت خشخاش در چهارده محل مصوب 30 تیرماه 1352
قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8 اردیبهشت ماه 1354
در این قانون که متشکل از 12 ماده بود به طور مشخص مواد روان گردان مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت و جهت خرید و فروش ، ساختن ،توزیع ، نگهداری ،حمل و قاچاق ان مجازات تعیین گردید .ولی قانون مذکور تعریف مشخصی از مواد روان گردان ارائه نداد و در ماده 1 ،عنوان نمود ـ مواد روان گردان به موادی گفته می شود که در فهرست های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است . وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می تواند در فهرست های چهارگانه مذکور با تصویب هیات وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را وسیله روزنامه رسمی کشور و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازمالرعایه خواهدبود
ب- قوانین و مقررات بعد از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ایران، شورای انقلاب اسلامی، لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی را در 19 خرداد 1359 تصویب کرد. طبق ماده 2 لایحه قانونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *