مقبره مرموزترین فرعون مصر +‌ عکس

یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هژدهم یا همون پادشاهی نو شناخته می شه. نام آغازینش توت انخ آتون(به معنی : پنداشت زنده آتون) بود.

 

آرامگاه اون در روز ۴ نوامبر سال۱۹۲۲ در دره پادشاهان بوسیله هاوارد کارتر تقریبا دست نخورده یافته شد. این یافته رو نشریات پخش کردن و توجه بیشتر به مصر باستان بسیار زیاد شد.

 

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مقبره مرموزترین فرعون مصر

مطالب باحال روز

Author: میهمان