مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه

دانشگاه علامه طباطبایی
پردیس آموزش‌های نیمه حضوری (خودگردان)
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل
عنوان:
مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه
استاد راهنما:
دکتر حسین دهشیار
استاد مشاور:
دکتر علیرضا کوهکن
دانشجو:
فرشته ناجی زواره
تابستان ۱۳۹۳
به نام خدا
تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند و سختی ها را به جان خریدند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم؛
پروردگارا…!
نه می توانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است مرهمی دارم. پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد؛ و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود.
نمیتوانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش جناب آقای دکتر حسین دهشیار استاد راهنمای محترم و جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن استاد مشاور گرامی آشکار نمایم
که هر چه بگویم و بنویسم ذره ای از محبت آنان نیست.
چکیده:
انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی عرصه‌ای است آمیخته از تصمیمات فردی و اجتماعی. سیاست بین‌الملل نیز عرصه‌ی تصمیمات بازیگران نظام جهانی در قبال یکدیگر برای تأمین منافع ملی است؛ لذا بازیگرانی موفق هستند که تصمیمات صحیح و حساب شده ای را به اجرا می‌گذارند. لازمه‌ی این شناخت صحیح نیز شناخت درست از عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی کشورها می‌باشد براین اساس در پژوهش پیش رو به مقایسه مؤلفه های شکل دهنده به راهبرد های سیاست خارجی امریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه پرداخته شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که فاکتور های اساسی و مشترک تأثیر گذار بر شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه چه می‌باشد؟ فرضیه مد نظر نیز عبارت است از فاکتورهای شخصیت رئیس جمهور، ساختار کنگره، و ساختار نظام جهانی از فاکتورهای اساسی و مشترک شکل دهنده به سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش و اوباما در خاورمیانه می‌باشند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی اهدافی بلند مدت در عرصه‌ی سیاست خارجی برای خود تعریف کرده‌اند که با تغییر رؤسای جمهور تغییر نمیابد. اما هر رئیس جمهور با راهبرد خویش درصدد تأمین اهداف مذکور بر می‌آید یعنی حرکت از مسیر های متفاوت به سمت هدفی واحد. نکته قابل تأمل آنکه این تفاوت‌ها با شناخت عوامل شکل دهنده به راهبردها از جمله سه فاکتور مد نظر در این پژوهش یعنی شخصیت، کنگره و نظام جهانی در هر دوران قابل شناخت بوده و به تصمیم گیری صحیح و درستی از جانب سایر کشورها کمک شایانی خواهد نمود.

کلید واژه: راهبرد، خاورمیانه، کنگره، نظام جهانی، تروریسم
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۲-۱-هدف از انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۴
۳-۱-ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………..۵
۴-۱-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴-۱-کتاب آمریکا ۴(ویژه نو محافظه کاران)……………………………………………………………………………….۶
۲-۴-۱-کتاب قلمرو خواهی ایران و آمریکا در خاورمیانه…………………………………………………………………۶
۳-۴-۱-کتاب استراتژی آمریکا در عراق و منطقه…………………………………………………………………………….۷
۴-۴-۱-کتاب American Foreign Policy Making ………………………………………………………………7
۵-۴-۱-کتاب سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر…………………………………………………………………۷
۶-۴-۱-کتاب عراق بازی دروغین ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به عراق……………………………………………….۸
۷-۴-۱-کتاب مطالعه تحلیلی پیش نویس جوزف بایدن برای تقسیم عراق………………………………………….۸
۸-۴-۱-مقاله سیاست امنیتی امریکا در خلیج فارس:هژمونی و ترتیبات منطقه‌ای………………………………….۸
۹-۴-۱-مقاله اوباما و خاورمیانه:تحول راهبردی یا تغییر تاکتیکی……………………………………………………….۸
۱۰-۴-۱-مقاله لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا…………………………………………………………………….۹
۵-۱-نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۹
۶-۱-پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۷-۱-پرسش‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۸-۱-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۹-۱-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱۰-۱-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱۱-۱-متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱۲-۱-سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
فهرست منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………..۱۶
فصل دوم:مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۲-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-مهم‌ترین تعاریف مربوط به سیاست خارجی…………………………………………………………………………۲۳
۳-۲-بخش اول:رهیافت کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی…………………………………………………..۲۵
۴-۲-بخش دوم:رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی…………………………………………………..۲۸
۵-۲-بخش سوم:رهیافت اتصال دو سطح تحلیل……………………………………………………………………………۳۳
۶-۲-مدل پیش نظریه روزنا………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۷-۲-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
فهرست منابع فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
فصل سوم:راهبردهای سیاست خارجی بوش در خاورمیانه و فرایند شکل گیری آن…………………….۵۵
۱-۳-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-راهبردهای سیاست خارجی بوش در خاورمیانه…………………………………………………………………….۵۸
۳-۳-فرایند شکل گیری راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش…………………………………….۶۳
۱-۳-۳-شخصیت بوش……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۳-۳-کنگره و سیاست خارجی آمریکا……………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳-۳-کنگره در دوران بوش……………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۳-۳-نظام جهانی در دوران بوش…………………………………………………………………………………………….۷۹
۴-۳-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
فهرست منابع فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………….۸۹
فصل چهارم:راهبردهای سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه و فرایند شکل گیری آن…………………۹۵
۱-۴-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۲-۴-راهبردهای سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه…………………………………………………………………….۹۷
۳-۴-فرایند شکل گیری راهبردهای سیاست خارجی امریکا در دوران اوباما……………………………………۱۰۳
۱-۳-۴-شخصیت اوباما…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۳-۴-کنگره در دوران اوباما………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *