مقاله درمورد شرایط محیطی و پوشش گیاهی

معادلات محاسبه شده سال 2009:
Y=12.42+0.8x r=0.67
Y=50.80+0.57x r=0.67 (7)
معادلات محاسبه شده سال 2011:
Y=33.87 +0.48x r=0.45
Y=59.51 +0.42x r=0.42 (8)
معادلات محاسبه شده سال 2013:
Y=25.03 +0.64x r=0.63
Y=92.59 +0.73x r=0.63 (9)
رابطه بین NDVI و پوشش گیاهی می تواند بر اساس پراکنش پوشش گیاهی که به صورت ضعیف و پراکنده یا به صورت متراکم باشد بنا شود به این معنی که در نواحی که پوشش گیاهی پراکنده است و شاخص سطح برگ کمتر از 3 باشد NDVI به شدت تحت تاثیر انعکاس خاک قرار می گیرد. بنابراین در نواحی که پوشش گیاهی پراکنده است شاخص تعدیل شده یا اصلاح شده پوشش گیاهی SAVI به جای NDVI پیشنهاد شده است. این شاخص به یک کالیبراسیون محلی نیازمند است زیرا پیش بینی اثرات خاک درون نواحی با مقیاس های بزرگ که مجموعه ای از خاک ها و پوشش های گیاهی متفاوتی را دارد بسیار مشکل است. هر چند شاخص EVI اطلاعات کاملی را در رابطه با تغییرات مکانی و زمانی پوشش گیاهی ارائه می دهد و نیز بسیاری از مسائلی که ایجاد ناخالصی در شاخص NDVI می نماید مانند اثرات زمینه خاک و گرد و غبارات بر جای مانده روی پوشش گیاهی را کاهش می دهد، اما مساله مربوط به اثرات توپوگرافی را نمی تواند برطرف نماید Matsushita,2007)).
شاخص های پوشش گیاهی دیگری نظیر شاخص پوشش گیاهی PVI و شاخص تعدیل شده خاک ( SAVI) در ناحیه مادون قرمز مرئی و قرمز وجود دارند که تحت تاثیر خصوصیات خاک قرار نمی گیرند Matsushita,2007; Pettorelli,2005)).
اشکال (23) تا (25) تفکیک پذیری طبقات با استفاده از معیار های شاخص پوشش گیاهی را نشان می دهد که در در این شاخص ها PVI جدایی پذیری طبقات را به خوبی نشان داده است.نتایج نشان می دهد که این شاخص نتایج مطلوبی برای طبقه بندی نظارت شده نشان نمی دهد.در نمودارها هرچه خطوط از هم فاصله بیشتری داشته دارند قابلیت شناسایی آنها بیشتر است.
بعضی از این شاخص ها در شرایط ویژه ای به خوبی پوشش گیاهی را آشکار خواهند ساخت زیرا همیشه شرایط محلی موجب بروز اشکالاتی می گردد که لازم است این شاخص ها تغییر کنند و یا روش های جدید تری مورد آزمون قرار گیرند. بنابراین مناسب بودن یک شاخص دلیلی بر قابلیت آشکارسازی پوشش گیاهی در تمامی شرایط نبوده و حتی ممکن است سایر شاخص هایی که در این مطالعه برای تشخیص پوشش گیاهی مناسب تشخیص داده نشده اند در شرایط محیطی دیگر کاملا مناسب باشند.

  تحقیق درمورد شاخصهای عملکرد مالی و مدیریت تجربه مشتری

شکل(24):رفتار جدایی پذیری طبقات حاصل از معیارهای شاخص های پوشش گیاهی سال 2009

شکل(25): رفتار جدایی پذیری طبقات حاصل از معیارهای شاخص های پوشش گیاهی سال 2011

شکل(26):رفتار جدایی پذیری طبقات حاصل از معیارهای شاخص های پوشش گیاهی سال 2013
اشکال (26) تا (28) رفتار جدایی پذیری طبقات با استفاده از باندهای خام را نشان می دهد.
جدایی پذیری طبقات با استفاده از باندهای خام را نمایش می دهد که جدایی پذیری طبقات در بسیاری از باندها به نسبت بالاست

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.