مقاله درمورد ساخت و سازهای شهری و تصاویر ماهواره ای

4-1-1-موقعیت منطقه
منطقه مورد مطالعه در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز با مختصات جغرافیایی 52 15 00 و 52 22 30 طول خاوری و 29 45 00 و 29 52 30 عرض شمالی واقع شده است.مساحت منطقه 2248 هکتار و ارتفاع از سطح دریا 1846 متر است.میانگین دمای سالانه 14.5 درجه سانتی گراد و بارش 437 میلی متر با آب و هوای معتدل کوهستانی است.بخش قلات دارای آبادی های قلات،صدرآباد،دره مارون و علی آباد است و شامل دو بخش کوهستانی و بخش دامنه ای تا نسبتا هموار است.بر اساس اقلیم نمای دومارتن ایستگاه شیراز در منطقه نیمه خشک و ایستگاه قلات در منطقه نیمه مرطوب واقع شده است.در سال های اخیر حوزه غرب شیراز دچار تخریب شده است و اراضی طبیعی اطراف حاشیه شهرها به شدت تحت تاثیر تغییر کاربری ها هستند مثل بمو و…
فعالیت های انسان از زمانی که شروع به بهره برداری از زمین نمود در جهت تشدید فرسایش بئده است.از عمده ترین این فعالیت ها می توان به توسعه مناطق شهری اشاره کرد.رشد سریع شهر نشینی و محدودیت های عرضه مسکن مناسب در شهر شیراز موجب افزایش قیمت مسکن گردیده است.پایین بودن نرخ ساخت و ساز در شیراز ناشی از محدودیت بازار زمین در این شهر می باشد.طبیعی است که شهرها نمی توانند برای همه جمعیت افزوده شدهفشرایط رفاهی و زندگی را فراهم آورند و به همین دلیل بخشی از جمعیت اضافه شده،به فضاهای پیرامونی شهر رانده می شوند که در این موارد زمین های کشاورزی و مراتع حاشیه شهر،مهم ترین مهم ترین مکان های جذب چنین جمعیتی هستند.بویژه که رشد طولی شهر همراه با نابودی و صدمات جبران ناپذیر به منابع طبیعی و باغات محور شمال غرب مسائل زیست محیطی را برای شهروندان بحرانی من نماید.توسعه و گسترش شهرسازی در بخش های شمال غرب در حال افزایش است و با افزایش این ساخت و سازهای شهری به تدریج از مساحت عرصه های منابع طبیعی کاسته شده و بر مساحت شهر افزوده گردیده است.
با افزایش جمعیت،رشد زیادی در اراضی ساخته شده در منطقه بوجود آمده است و باعث تغییرات زیاد کاربری ها در پیرامون شهر و تخریب زمین های حاصل خیز موجود در حومه شهر شده است به گونه ای که ادامه این روند می تواند آسیب های جبران ناپذیری به منابع زیست محیطی منطقه وارد اورد.
رشد روزافزون شهرها به تخریب اراضی کشاورزی محدود نمی شود و تبدیل کاربری ها دارای تبعات مخربی می باشد.لذا شناخت کاربری پیرامون شهرها می تواند نقش موثری در حفظ اراضی و توسعه آتی شهر داشته باشد(سرور،1387).
آشکارسازی تغییرات توسعه شهری موجب خواهد شد تا نه تنها کنش های متقابل بین انسان و پدیده های طبیعی بهتر درک شود،بلکه تامین نیازهای شهروندان در کنار حفظ منابع طبیعی با مدیریت اصولی منابع صورت گیرد و در نهایت با برنامه ریزی جامع و کاربردی اراضی شهری،رشد مناطق شهری در مناسب ترین جهت هدایت شود.

  دانلود پایان نامه با موضوع عناصر تشکیل دهنده جرم و دیوان عالی کشور

شکل(10):موقعیت منطقه مورد مطالعه حوزه غرب شیراز

شکل(11): تصویر147,2009 ETM 5, RGB

شکل(12):تصویر ETM 5,RGB 147,2011

شکل(13): تصویر ETM 8,RGB 147,2013
4-1-2-داده های تحقیق
4-1-2-1-معرفی تصاویر ماهواره ای
اصلی ترین داده های این تحقیق،سری زمانی تصاویر سنجنده ماهوره Landsat-5 و Landsat-8 می باشد. ماهواره Landsat- 5 در سال 1984 پرتاب شد و حاوی سنجنده های TM و MSS است.مدارات ماهواره در ارتفاع 705 کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.زاویه دید سنجنده عرض حدودا 185 کیلومتر است و داده های پیوسته اخذ شده در فریم های تصویری حدود 185 در 175 کیلومتر ارائه می گردد.این ماهواره در مدارهای خورشید اهنگ در هر 99 دقیقه یک بار به دور زمین گردش می کنند.مدار گردش این ماهواره ها به گونه ای انتخاب شده که در ساعت حدود 9:45 به وقت محلی از بالای خط استوا عبور می کنند و تهیه تصویر کامل پوشش زمین 16 روز طول می کشد.ماهواره Landsat-8 در تاریخ 11 فوریه 2013 راه اندازی شد.سنجنده TM نوع پیشرفته از سنجنده MSS است.علاوه بر آن قدرت تفکیک طیفی و رادیومتری آن نیز افزایش یافته است.با توجه به بهبودهای حاصله در TM از لحاظ قدرت تفکیک مکانی،طیفی و رادیومتری بر اساس تجزیه و تحلیل ها می توان گفت که TM از لحاظ فراهم ساختن اطلاعات در مقایسه با MSS توانایی دو برابر دارد که این توانایی موجب می شود تعداد کلاس های قابل تفکیک در منطقه مورد مطالعه به دو برابر افزایش یابد.لندست 8 در محدوده نور مرئی،مادون قرمز نزدیک،موج کوتاه مادون قرمز و طیف مادون قرمز حرارتی به کار گرفته می شود.لندست 8 حدود 400 تصویر را در روز می گیرد.سنسورهای OLT و TIRS نسبت سیگنال به نویز را در عملکرد رادیومتری بهبود بخشیده اند و در نتیجه کوانتیزیشن دوازده بیتی داده ها از طریق همین بیت های بیشتر امکان توصیف بهتری از پوشش زمین را می دهد.سنجنده ETM دارای ویژگی های زیر است:وجود باند پانکروماتیک با محدوده طیفی 0.52-0.9 میکرومتر و قدرت تفکیک زمینی 15 متر،بهبود قدرت تفکیک مکانی باند حرارتی از 120 متر به 60 متر،وجود تنظیم کننده که تنظیم و تبدیل انرژی رادیومتری داده های سنجنده را بهبود می بخشد(میرصانعی،1377).

  نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان و نظریه اسلام درباره شخصیت انسان

کاربری اراضی طبقه باغ شهری صنعتی مسکونی ملوس جان

کاربری اراضی طبقه مراتع طبیعی حاشیه شهر

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.